“Kinderen doen inspiratie op door actief mee te doen in hun leefomgeving”

viagra 50 mg filmtabletten ohne rezept 20 oktober 2014

donde comprar finasteride 1mg priligy in holland kaufen, priligy 30mg kaufen, wo kann ich preis für priligy, generic priligy kaufen, wo bekomme ich priligy ohne rezept, priligy Het woord ‘participatie’ is het afgelopen jaar veel genoemd als het om de leefomgeving gaat. Hoe zorg je ervoor dat ook kinderen betrokken raken bij hun omgeving? De Kleine Ambassade zet zich hiervoor in. Soesja Boode, directeur van deze stichting, vertelt ons over de werkzaamheden van de Kleine Ambassade.

De Kleine Ambassade is opgericht uit een fusie tussen Stichting Kik’r en Tante Yo. De stichting is actief in het ontwikkelen en uitvoeren van participatieprojecten voor kinderen en het ontwikkelen van educatief lesmateriaal. Soesja legt uit hoe zij te werk gaan: “Wij maken alles zelf, dan wel digitaal, dan wel in de vorm van tijdschriften of kranten. We ontwikkelen lesmateriaal, zorgen voor communicatie, advies, training aan docenten en voeren alle projecten zelf uit. Daarmee willen wij onze kijk op het onderwijs en de samenleving wijder verspreiden. Dit doen we in samenwerking met partners, instellingen, bedrijven en organisaties. Ons doel is om kinderen meer bij hun eigen leefomgeving te betrekken. Dat maakt ze weerbaarder.”

writing essays custom Kindergemeenteraad
De directrice legt uit hoe de stichting begon met politieke projecten. “Wij begonnen met een project rondom gemeenteraadsverkiezingen, waarbij we kinderen vroegen wat zij belangrijk vonden. We hielden ook enquêtes, de kinderen interviewden politici en alle kinderen van groep 8 gingen naar de stembus.” Inmiddels heeft de Kleine Ambassade een kindergemeenteraad opgericht, bestaande uit 23 kinderen van 23 basisscholen in Schiedam. De stichting ontwikkelt ook websites, die onder andere gaan over democratie, de beleidsterreinen van de (kinder)gemeenteraad en over kunst en cultuur. Leerkrachten kunnen deze websites gebruiken als lesmateriaal. best paper writing site

Bewuste brede scholen

Het werk van de Kleine Ambassade kan voor iedere school relevant zijn, maar vaak tonen brede scholen een bijzondere belangstelling. “Brede scholen zijn vaak veel bewuster van een breed aanbod. Zij willen bijvoorbeeld rondom een IKC iets betekenen voor de wijk. Ze richten zich op onderwijs, maar zijn ook projectmatig bezig.” follow

Voorlichting door tijdschriften

Soesja verklaart hoe de Kleine Ambassade kinderen bereid krijgt om mee te doen met hun projecten. “Vaak vragen wij kinderen zelf wat de essentie moet zijn van een project. Daar doen onze medewerkers weer nieuwe inspiratie uit op.” Kinderen gaven bijvoorbeeld zelf aan te weinig voorlichting te krijgen. “Jongeren bleken geïnteresseerd in de achterliggende processen van bijvoorbeeld het gebruik van alcohol en drugs. Ze wilden meer weten over de effecten van groepsdruk, ouders die veel drinken, en wat er precies met je gebeurt als je teveel drinkt. Die voorlichting hebben we in de vorm van tijdschriften gegoten.” Later is de Kleine Ambassade zich ook gaan richten op zaken waar je als puber tegenaan loopt. Een tijdschrift hierover komt in een aantal gemeentes uit en is ook te bestellen als lesmateriaal. Ook van ouders en leerkrachten komen verzoeken over deze onderwerpen. who can help me write an essay

Technische beroepen

Naast politiek en puberkwesties focust de Kleine Ambassade zich ook op duurzaamheidsprojecten door middel van lessen over afvalscheiding. Soesja’s organisatie richt zijn pijlen eveneens op lokale kunst en cultuur. Tot slot ontwikkelen zij ook digitale leermiddelen voor beroepen in de techniek, waarbij technische mensen een goed en interessant verhaal vertellen. “We maken filmpjes waarin kinderen zelf onderzoek doen in techniek. Dit zijn handvatten voor leuke lessen.” follow site

Laagdrempelig

Wat maakt het lesmateriaal dat de Kleine Ambassade ontwikkelt nou zo speciaal? “Ons lesmateriaal is niet standaard, maar laagdrempelig. Een tijdschrift dat wij maken ziet eruit als een leuk tijdschrift dat kinderen graag lezen, maar is ook te gebruiken als lesmateriaal.” Het doel van de stichting was in eerste instantie niet eens om lesmateriaal te produceren, maar hun producten werden toch vaak zo ingezet. help me write my research paper

Takken verstevigen

De Kleine Ambassade gaat door met het oppakken van zaken die op hun pad komen. Ze richten zich nu op verschillende takken, namelijk kunst en cultuur, duurzaamheid en milieu, voorlichting en bedrijven en beroepen. “Wij willen een compleet pakket van projecten en lesmaterialen aanbieden. Onze doelstelling voor de toekomst is om die takken te verstevigen, door middel van andere invalshoeken en samenwerking met onze huidige en nieuwe partners. Daar gaan we hard mee aan de slag!”

Hebt u interesse in de producten van de Kleine Ambassade of wilt u meer weten over hun werkzaamheden? Ga dan naar de website.

javhide.com sexsut.com