Nieuwsbrief 21 oktober 2014

Schapen die rammen?

“Het niveau van de docent is over de hele linie gedaald, er zijn ook minder kritische geesten,” meldde de Volkskrant afgelopen zaterdag in een groot artikel met als titel ‘De leraar is mak gemaakt.’ Twee weken eerder riep minister Asscher al dat het onderwijs volledig ‘om’ moest. De robot - zo stelde hij vanaf een druk bezochte beurs ergens in het land - is in opmars, verdringt arbeidsplaatsen en vraagt een ander soort mensen op de arbeidsmarkt. Dat verlangt andere vaardigheden. En ja, dan richten alle ogen zich op het onderwijs!

Lees meerInterview de Kleine Ambassade

Het woord ‘participatie’ is het afgelopen jaar veel genoemd als het om de leefomgeving gaat. Hoe zorg je ervoor dat ook kinderen betrokken raken bij hun omgeving? De Kleine Ambassade zet zich hiervoor in. Soesja Boode, directeur van deze stichting, vertelt ons over de werkzaamheden van de Kleine Ambassade.

Lees hier ons interview

Filmpje en verslag Congres Gezonde Brede School

Hoe draag je als brede school bij aan een gezonde leefstijl voor kinderen?
Het Congres Gezonde Brede School liet deelnemers zien dat er vele mogelijkheden zijn om een gezonde brede school te creëren. Daar kunnen we morgen nog mee beginnen!

Voor een goede indruk van deze dag in 2 minuten: bekijk hier ons filmpje.

Wilt u de belangrijkste conclusies en ervaringen nog eens terug lezen? Lees dan hier ons verslag.


Verslag IKC-dag online

De ontwikkeling van brede scholen en IKC’s gaat razendsnel. De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang wordt steeds intensiever. Maar hoe geef je een IKC nu echt goed vorm? Waar begin je en hoe borg je kwaliteit? Het kwam allemaal aan bod op de Landelijke IKC-dag op 26 september.

Lees hier het complete verslag van de IKC-dag terug.

Meer nieuws

- Triodus Kinderopvang maakt doorstart na faillissement
- Wet OKE zorgt voor betere kwaliteit peuterspeelzalen
- PACT verbindt wetenschap en kwaliteit
- Aanpak Gezonde Kinderopvang in ontwikkeling
- Vernieuwend en flexibel bewegingsonderwijs met MobieZ

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:
31 oktober 2014: Kinderopvang LIVE
31 oktober 2014: PO-Raad organiseert bijeenkomsten voor risicoscholen
4 november 2014: Praktische oplossingen voor bestuurlijk construct IKC
11 november 2014: 'Naar andere schooltijden, en dan?'
4 december 2014: Najaarsbijeenkomst bouwstenen


Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com