Hoe draag je als brede school bij aan een gezonde leefstijl voor kinderen?

buy an essay cheap 21 oktober 2014

http://aggs.school.nz/?education=instant-essay-writer help writing a college paper Op dit moment heeft één op de zeven kinderen in Nederland overgewicht en haalt 80% de beweegnorm van 60 minuten beweging per dag niet. Hoog tijd dus voor verandering. Hoe kun je daar als brede school aan bijdragen? Deze vraag stond centraal tijdens het Congres Gezonde Brede School op 1 oktober op Papendal.

"Om er een gezonde leefstijl op na te houden, is het belangrijk dat je omgeving je daarin stimuleert."
Ben van den Burg

Om er een gezonde leefstijl op na te houden, is het belangrijk dat je omgeving je daarin stimuleert. Bovendien is het niet alleen van belang dat je gezond eet en genoeg beweegt, maar weegt het sociaal-emotionele aspect minstens zo zwaar.” Met die woorden opende Ben van der Burg, zelf oud schaatskampioen, het congres.

 


essay writing service essay writers Nieuwe mindset

“Het begint met de kinderopvang. Als we het ergens laten liggen, dan is dat in de periode voor 4 jaar. Voor brede scholen ligt er een extra kans dit op te pakken.” Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad

“Een gezonde school creëer je niet als school alleen, maar samen met de gemeente, GGD en andere organisaties,” aldus Rinda den Besten van de PO-Raad. “Kinderen moeten goed voorbereid de wereld in. De PO-Raad stimuleert scholen ermee aan de slag te gaan. De ambitie is om een doorgaande lijn te ontwikkelen. Dat begint met de kinderopvang. Als we het ergens laten liggen is het in de periode voor 4 jaar. Voor brede scholen ligt hier een extra kans dit aan te pakken.” Wat zij vindt van de nieuwe norm van drie uur beweging per week? “We kunnen beter op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs inzetten dan op de kwantiteit. Meer beweging kan ook op andere manieren dan alleen via de gymles. Enkele voorbeelden zijn om bewegen te combineren met leren lezen en samenwerken, de route naar school te voorzien van toestellen en hindernissen, of sportverenigingen te betrekken bij naschoolse activiteiten.” Juist nu het onderwerp lijkt onder te sneeuwen onder de prestatiedruk van Cito, is meer aandacht nodig voor een gezonde leefstijl.

“Er is een nieuwe mindset nodig die een gezonde leefstijl, gezond eten en sport integreert.”
Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad

“Brede scholen zijn voorloper als het gaat om de inzet van bevoegde docenten. 85% van de brede scholen heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst.”

De PO-Raad ondertekende, evenals de Landelijke Ouderraad en EDventure, ter plekke de pledge van Alles is Gezondheid.

helping others essays Bewegen goed voor cognitieve ontwikkeling
Chris Visscher, hoogleraar Jeugdsport aan de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat er wel meer bewegingsonderwijs moet komen. “Een kind maakt een versnelde ontwikkeling door als het tussen de vijf en tien jaar oud is, zowel motorisch als cognitief. Voor motorische activiteiten gebruikt een mens dezelfde hersenhelft als voor rekenen en taal. Bewegen draagt daardoor daadwerkelijk bij aan fysieke en mentale gezondheid, en ook aan betere schoolprestaties.” Het accent in het bewegingsonderwijs moet liggen op het leren bewegen, en niet zozeer op fitheid. “De essentie van het vak is om kinderen beweging te leren.”

go site master dissertation Belangrijke lessen

“Sport, bewegen en gezonde leefstijl in de brede school is niet alleen een zaak van het onderwijs. Ook kinderopvang speelt daarin een belangrijke rol, doe het niet alleen maar samen!” Job van Velsen

Hoe bereiken we nu die gezonde school en hoe creëren we die nieuwe mindset? Met samenwerking tussen school, kinderopvang, sport en buurt. En met plezier als verbindende factor. Er zijn vele manieren om kinderen meer aan het bewegen te krijgen. Enige creativiteit is vereist. Betrokkenheid van ouders is eveneens een belangrijke factor. “De kern van schaatsen is op één been kunnen staan en als beste zijwaarts kunnen bewegen. De kern van vandaag was…. zelf doen, volop voorbeelden en mogelijkheden, maar met de juiste mindset kan je morgen beginnen!”

 

 

Nieuw boekje

21 oktober 2014

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het click here college paper writing help hier.

Columns van Job

21 oktober 2014

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

21 oktober 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

21 oktober 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com