Tijd voor het IKC in Leeuwarden

28 oktober 2014

In Leeuwarden is het integraal kindcentrum aan een grote opmars bezig. De gemeente bepaalde dat de stad in 2025 tien IKC’s moet hebben. In die nieuwe koers speelt de gemeente geen sturende rol meer, maar geeft het meer ruimte aan schoolbesturen.

Deze nieuwe weg is vastgesteld in de gemeentelijke nota Onderwijshuisvesting in nieuwe tijden. Inmiddels heeft Leeuwarden twee IKC’s gerealiseerd en zijn er drie in uitvoering. Daarnaast staan nog eens 17 centra op de lijst ‘te ontwikkelen IKC’s.’ De stad heeft ook al tien brede scholen.

Onderwijshuisvesting is in Leeuwarden ondergebracht bij de beleidssector Jeugd, Onderwijs en Cultuur, en niet bij de afdeling die zich bezighoudt met fysieke vastgoedzaken. Schoolbesturen voelen zich door de ruimte die zij krijgen meer zelf verantwoordelijk voor hun kindcentrum. Volgens de gemeente droegen beide factoren bij aan het succes. De gemeente constateerde dat er, ondanks de strenge voorwaarden waar het onderwijs aan moet voldoen en de bezuinigingen, nog altijd veel idealisme in het onderwijs is. Daarom schepte het randvoorwaarden om betrokkenen daadwerkelijk de mogelijkheid te geven hun eigen visie te vormen, en tegelijkertijd hun enthousiasme te bewaren. De gemeente organiseerde voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en schoolbesturen masterclasses om de benodigde kennis over te brengen. Zij krijgen nu de kans om een pedagogische omgeving naar eigen inzicht vorm te geven.

De gemeente heeft in mindere mate een sturende rol, maar bracht schoolbesturen en kinderopvang wel met elkaar in contact. De samenwerking tussen gemeente en onderwijs in het vormgeven van de definitie van het integrale kindcentrum is goed verlopen.

Bron: VNG Magazine 12 september 2014

Nieuw boekje

28 oktober 2014

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 oktober 2014

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

28 oktober 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

28 oktober 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com