Nieuwsbrief 4 november 2014

Kilometervreter

De auto was deze week weer eens mijn tweede huis. Ook mijn collega’s van {Breed} reden heel wat kilometers door ons land. Afgelopen vrijdag, tijdens onze wekelijkse meeting, zeiden we dan ook: “het was weer een mooie IKC week.”

Lees meer
Brede Scholen zijn geen doel, maar een middel

Op 3 oktober 2014 promoveerde Marieke Heers aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp brede scholen. Zij deed onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse brede scholen en concludeert dat leerlingen van brede scholen het over de hele linie niet beter doen dan die van reguliere scholen als het gaat om cognitieve prestaties. Daarnaast ziet zij ook positieve effecten op cognitieve en sociaal-emotionele leeruitkomsten.

Lees hier onze beschouwing over het proefschrift.


Het Landelijk Steunpunt heeft een nieuwe ambassadeur

Michael Krul, directeur van de Stichting Brede Buurtschool Den Haag, is sinds september 2014 ambassadeur van {Breed}. De stichting ondersteunt brede buurscholen in Den Haag door het afdekken van risico's en verbindt ze met elkaar en met de wijk. In 2018 moeten alle basisscholen in Den Haag een brede buurschool zijn.

Lees meer


Stop bouw brede scholen met Herziening Woningwet

Volgende maand wordt het wetsvoorstel Herziening Woningwet behandeld door de Tweede Kamer. Deze wetswijziging moet het toezicht versterken en de risico’s beperken als het gaat om woningcorporaties. Voor de bouw van brede scholen heeft deze wetswijziging grote gevolgen.

Lees meer


Meer nieuws

- Kwaliteitsvisie Kinderopvang
- Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal
- Geen financiering peuterplannen VNG
- VVE komt positief uit lokaal onderzoek
- Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk
- Oratie Ruben Fukkink
- Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs betalen tot 2016 geen btw
- Impuls Muziekonderwijs voor basisscholen
- Opmars IKC in Leeuwarden

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:
4 november 2014: Praktische oplossingen voor bestuurlijk construct IKC
4 november 2014: KinderrechtenNU
11 november 2014: 'Naar andere schooltijden, en dan?'
4 december 2014: Najaarsbijeenkomst bouwstenen


Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com