Nieuwsbrief 25 november 2014

Netwerken 2014-2015

Inschrijving netwerken gestart!

De netwerken van {Breed} gaan weer van start! Zit u met vragen over de juiste interventies bij jonge kinderen? Hoe werkt u de grote plannen voor uw brede school concreet uit, terwijl u de kwaliteit geen moment uit het oog verliest? Hoe zorgt u ervoor dat kinderen voldoende in aanraking komen met kunst en cultuur?

Dan komen de netwerken voor u als geroepen. Begin 2015 organiseren wij drie verschillende netwerken met elk een ander thema. Ieder netwerk bestaat uit drie bijeenkomsten. In kleine groepen van 15-25 personen stellen we samen een plan van aanpak op voor uw brede school/IKC, waar we vervolgens actief mee aan de slag gaan.

U kunt zich nu inschrijven voor een netwerk van uw keuze!

Lees hieronder gauw verder over de onderwerpen van dit jaar!
Per netwerk leest u meer over de data, locaties en de inschrijving.Netwerk "Effectieve Aanpak"

Aan grote dromen geen gebrek, maar hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit niet uit het oog wordt verloren? Wilt u uw brede school of IKC daadwerkelijk doorontwikkelen, dan is een gestructureerde aanpak nodig. {Breed} zet net als vorig jaar een netwerk op om u hierbij te ondersteunen. In drie bijeenkomsten gaan we in op vragen als: Hoe stel ik duidelijke doelen om voldoende kwaliteit te waarborgen? En hoe werk ik deze doelen concreet uit?

Lees meer

Netwerk "Doorgaande lijn voor het jonge kind"

De ontwikkeling van jonge kinderen staat hoog op de agenda. In de praktijk wordt door vele professionals hard gewerkt aan de ontwikkeling van het jonge kind. En terecht, want in de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor het verdere leven.
In een netwerk over het aanbod voor jonge kinderen gaan we in op vragen als: Wat zijn de juiste interventies bij jonge kinderen? Hoe zorgen we voor een goede pedagogische en didactische basis? Hoe werken opvang en onderwijs samen om deze gezamenlijke basis te bespreken en te organiseren? En wat is er nodig om de kwaliteit in aanbod en organisatie voor het jonge kind verder te verbeteren?

Lees meer

Netwerk "Meedoen is de kunst"

Actieve cultuurparticipatie bevordert creativiteit. Investeren in actieve cultuurparticipatie is een voedingsbodem voor de creatieve sector. Het leert kinderen en jongeren vaardigheden van de 21e eeuw. Het versterkt het creatieve hart van ons land. Landelijk blijkt echter dat de verbinding tussen de cultuursector en de (brede) school nog niet altijd leidt tot een structureel aanbod op maat en een duurzame samenwerking. {Breed} organiseert in samenwerking met het LKCA drie netwerkbijeenkomsten rond Kunst en Cultuur in uw IKC of brede school.

Lees meer

Filmpje en reacties vorig jaar

{Breed} heeft veel ervaring met het organiseren van netwerken over relevante thema’s. Bekijk dit filmpje voor een indruk van de netwerken of lees hier reacties van deelnemers aan de netwerken vorig jaar.

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com