Management Kinderopvang - Terugkeer naar de verzuiling?

dissertation software 25 november 2014

enter help 123 essay Terwijl Nederland steeds meer seculier lijkt te worden, neemt het aantal christelijke kinderopvangcentra toe. Tien jaar geleden telde ons land nog maar een beperkt aantal kindcentra met een christelijke achtergrond. Nu zijn dat er rond de honderd, terwijl het aantal de komende tijd nog verder groeit. Management Kinderopvang ging op zoek naar waar die behoefte vandaan komt.

Mensen willen hun kinderen buitenshuis vaak dezelfde opvoeding meegeven als thuis. Trudy van Pijkeren richtte zelf een christelijk gastouderbureau op, omdat zoiets nog niet bestond toen zij haar eigen dochter naar de kinderopvang wilde brengen. Zij begon met de organisatie De Herberg en voorzag in een grote behoefte: inmiddels telt De Herberg meer dan 300 gastouders, drie kinderdagverblijven, vijf BSO’s en drie peuterplusgroepen. Deze zitten verspreid over de biblebelt en het noorden van het land.

De groeiende vraag naar christelijke kinderopvangorganisaties heeft verschillende redenen. Om te beginnen zijn gelovige vrouwen vaker buitenshuis gaan werken. Als de kinderopvang aansluit bij hun behoeften, wordt de drempel nog lager. Bovendien is de keuzevrijheid toegenomen, met het grotere aanbod van christelijke kinderopvang. Tot slot zijn christelijke scholen positief over de samenwerking met christelijke kinderopvangorganisaties. Zeker als zij een brede school willen beginnen, vinden zij het prettig om dezelfde normen en waarden te hebben. Daar horen bidden voor het eten en het lezen van de bijbel ook bij.

Management Kinderopvang sprak ook met UN1EK uit Vlaardingen, een organisatie met een christelijke identiteit die deze zomer ontstond uit een fusie tussen Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV) en Stichting Meervoud. Ondanks hun christelijke achtergrond, werken zij ook samen met openbare scholen. De komende tijd moet de christelijke identiteit opnieuw strategisch worden bepaald. Aan de hand van een schaal van 1 tot 3 wordt bepaald in hoeverre christelijke normen en waarden worden gehanteerd. Medewerkers van UN1EK hoeven niet per se gelovig te zijn, zolang ze maar de organisatiedoelen en –waarden onderschrijven. Bij De Herberg is het wel van belang dat je overtuigd christen bent.

Lex Staal, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, vindt het een goede zaak dat de keuzevrijheid in de kinderopvang toeneemt, zolang de kwaliteit wel goed is. Aan de andere kant kan een grote fusie zoals in Vlaardingen ook de keuzevrijheid beperken. De opkomst van christelijke kinderopvangorganisaties betekent volgens Van Pijkeren niet dat er sprake is van een gesloten gemeenschap. “Iedereen mag komen.”

Bron: Management Kinderopvang, november 2014

Nieuw boekje

national honor society essay help 25 november 2014

http://aggs.school.nz/?education=essay-writing-service-scam Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het english essay writers http://aggs.school.nz/?education=college-essay-review-services hier.

Op de kaart

25 november 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

25 november 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com