Didactief - Scholen stoppen leerlingen in een keurslijf

i need help writing an essay for college 4 december 2014

phd thesis search Super Kamagra wird gegen Impotenz und vorzeitigen Samenerguss angewendet. Versandkostenfrei können Sie bei uns priligy 60 mg preis Scholen kijken vooral naar waar leerlingen niet goed in zijn. Zij zouden meer moeten focussen op wat kinderen wél kunnen. Daarbij moeten leerlingen meer zelf op onderzoek uit gaan. Dat stelt Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, wetenschap en techniek in een interview met Didactief.

Zij stelt dat scholen leerlingen in een keurslijf dwingen. Scholen leren leerlingen aan hoe dingen wel en niet moeten, zonder dat de leerling zelf leert te analyseren. Zo creëren we eenheidsworsten, meent Walma van der Molen. De hoogleraar vindt een standaardtoets op zich geen probleem. Wel benadrukt zij dat het kwalijk wordt als er geen ruimte is voor creativiteit en innovatie. custom essay writing company

Vwo en havo tegelijk

In Nederland wordt vooral gekeken naar de vakken waar kinderen niet goed in zijn. Wij stoppen daar relatief veel energie in, stelt Walma van der Molen. In vergelijking met andere landen zijn we goed in het verbeteren van de prestaties van kinderen. Er wordt echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat die zelfde kinderen een veel hoger niveau hebben in andere vakken. “Leerlingen die goed zijn in bètavakken, maar een taalachterstand hebben, stromen af naar de havo, enkel en alleen op basis van wat ze niet goed kunnen.” Het zou beter zijn als deze leerlingen bètavakken op vwo-niveau kunnen doen, terwijl ze andere vakken op de havo volgen. Bovendien is er een verband tussen de manier van toetsen en examencijfers. Walma van der Molen vindt ook dat scholen leerlingen moeten helpen om een beter beeld van zichzelf en hun talenten te krijgen. essay writer helper

Leraren

Ook van leraren vraagt Walma van der Molen een verandering. Zij durven hun reguliere manier van lesgeven vaak niet los te laten, omdat ze onzeker zijn. Toch moeten zij erop kunnen vertrouwen dat ze de klas aankunnen, ook als ze de klas in groepjes verdelen. Net als leerlingen, moeten ook leerkrachten het onderzoeken en de onderwerpen zelf ervaren.

De hoogleraar pleit voor een andere manier van lesgeven, waarin vakoverstijgende onderwerpen meer ruimte krijgen. Een voorbeeld van een andere manier van lesgeven is het internationaal baccalaureaat. Hierbij kunnen leraren de antwoorden van leerlingen beoordelen op basis van inzicht, hoger abstractieniveau, originaliteit, uitwerking van argumentatie of lay-out. Op deze manier worden leerlingen meer aangemoedigd om creatief na te denken.

Bron: Didactief, november 2014

Nieuw boekje

proofreading online 4 december 2014

do my term paper Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het help writing a college essay essay writers online hier.

Columns van Job

4 december 2014

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

4 december 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

4 december 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com