Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst

follow url 5 december 2014

cheapest essay writing service essay writing services for cheap Veel bestuurders uit de kinderopvang en het primair onderwijs geloven in het recht van het kind op een maximale ontwikkeling. Daarom startten zij het project ‘Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst’. Bekijk hier een filmpje over de inhoud en doelen van het project.

Het huidige, versnipperde systeem voor kindontwikkeling in Nederland voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Omdat het op de korte termijn al moet veranderen, is het initiatief Kindcentra 2020 gestart. Het Kinderopvangfonds, bestuurders en wethouders formuleerden samen een nieuwe visie op kinderontwikkeling, waarin kinderen maximaal in staat moeten worden gesteld hun talenten te benutten. Kindcentra spelen hierin een belangrijke rol.

follow site Symposium
Op 24 september 2014 vond het symposium ‘Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst’ plaats. Opvallend was dat de landelijke politiek hier ontbrak. Deelnemers gaven aan dat juist politiek Den Haag actie moet ondernemen. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang schrijft dat de landelijke politiek niet in staat is onderwijs en opvang met elkaar te verbinden. Er wordt veel van gemeentes gevraagd, die veel taken van de Rijksoverheid moeten overnemen. Een landelijke visie op de ontwikkeling van kinderen ontbreekt echter. Zij zijn “niet in staat om werkelijk het kind centraal te stellen.”

Gijs van Rozendaal, voorzitter van het project Kindcentra 2020, vindt het tijd om de discussie fundamenteel te beslechten. “Bestaande wetgeving moet in 2020 zo zijn gewijzigd dat het mogelijk wordt om vanuit één organisatie kinderopvang en onderwijs aan te bieden, met doorgaande ontwikkelingslijnen, mooie dagarrangementen, zonder gesleep met kinderen, met doorgaande carrièrelijnen voor medewerkers en een focus op de ontwikkeling van kinderen.”

Volgens Peter van Lieshout, hoogleraar maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht, zal het project Kindcentra 2020 over tien jaar grotendeels zijn gerealiseerd. “Wetenschappelijk onderzoek toont onomwonden het belang van investeren in kinderen voor het verdienvermogen van Nederland.”

papers writing service Nederland loopt achter
De landen om ons heen zijn al veel verder in het investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen. Nederland is een uitzondering. Ook de allerjongsten hebben in België en Frankrijk al rechten. Wij hebben het onderwijsmodel van Duitsland gekopieerd, maar daar zijn ze inmiddels verder gegaan met het aannemen van een wet die kinderen en ouders het recht geeft gebruik te maken van uitgebreide educatieve voorzieningen.

Jeannette Doornenbal, lector integraal jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, roept het onderwijs en de kinderopvang op ook zelf kritisch te kijken naar de behoeftes van kinderen. Daarbij moeten we de verschillen die er zijn tussen IKC’s en scholen niet wegkijken. Een goede samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers is van groot belang.

dissertation only phd Huisvesting en financiering
Kindcentra 2020 houdt ook rekening met praktische kwesties, zoals financiering of huisvesting. “Alles onder één dak is mooi, maar de feitelijke situatie is vaak dat basisschool en kinderopvang uit elkaar liggen. En wat doen we met het feit dat de kinderopvang deels ook commercieel en/of landelijk is georganiseerd? Kincentra 2020 buigt zich tot midden 2015 over dergelijke kwesties. Dan verwachten zij te komen met doorrekeningen, overleg met sociale partners en “het liefst een groot maatschappelijk debat.”

Meer weten over Kindcentra 2020? Bekijk het filmpje onze media pagina voor meer informatie, of bezoek de website.

Bron: Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang, oktober 2014

javhide.com sexsut.com