Eerste hulp bij stagebegeleiding

http://crime-prevention-intl.org/?education=research-paper-writer&3c9=d3 15 december 2014

http://bredeschool.nl/?education=thesis-writing-services&660=da go to link Voor de kwaliteit van de kinderopvang is het van belang dat pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk zijn opgeleid. Daar hoort een goede stagebegeleiding ook bij. Om begeleiders van studenten die bij een kinderopvangorganisatie stage lopen inhoudelijk te bereiken, is een waaier ontwikkeld met inhoudelijke informatie en technieken. Deze waaier vol met tips en aandachtspunten laat de stagebegeleider op een eenvoudige manier zien wat voor aanpak ze kunnen kiezen.

In dit innovatieve product komen zowel praktische tips en technieken als een theoretische achtergrond aan bod. Begeleiders kunnen snel zien wat de kerntaken van de stagiair zijn, en over welke competenties een beginnend pedagogisch medewerker moet beschikken. Als theoretische achtergrondkennis worden de stadia van het leren en het leerproces van een stagiair genoemd. Vervolgens wordt deze kennis omgezet in praktische tips. Zo kan de begeleider bepalen wat de leerstijl van de stagiair is. Hiermee kan hij/zij beter inschatten met welke wijze van begeleiden hij/zij het beste kan aansluiten bij de beginsituatie van de stagiair. De waaier maakt ook onderscheid tussen ontwikkelingsgericht begeleiden en kwalificerend beoordelen.
http://aggs.school.nz/?education=write-my-essay-for-me-cheap
Hoe is de waaier ontwikkeld?

De waaier ‘Eerste hulp bij stagebegeleiding’ werd ontwikkeld door de samenwerkingsverbanden ‘Kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland’ en ‘Kinderopvang beroepsonderwijs Oost Overijssel / Twente’.

custom essay service “Er is meer aandacht nodig voor goede stagebegeleiding in de kinderopvang.”

viagra generique comparatif Judith Kuiten-Markink speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wijzer. Kuiten is docent pedagogiek aan ROC Rijn IJssel. Vanuit deze functie is zij lid van de werkgroep die de waaier ontwikkelde. Het samenwerkingsverband gaf aan meer aandacht te willen voor goede stagebegeleiding voor studenten die een opleiding tot pedagogisch medewerker volgen. Het bleek lastig om stagebegeleiders te bereiken. De werkgroep waar Kuiten deel van uitmaakt is hiermee aan de slag gegaan en heeft een enquête afgenomen. Daaruit werd afgeleid waar de behoefte precies lag. Op basis daarvan heeft de werkgroep de inhoud van de wijzer bepaald.

ou acheter du cialis generique “Het product uitbreiden naar andere samenwerkingsverbanden is zeker mogelijk.”

follow Kuiten vertelt ons dat de waaier voor stagebegeleiding positief is ontvangen. “Het is een mooi product, dat ook echt in de praktijk gebruikt wordt. De verdere implementatie vraagt echter nog aandacht.” Nu wordt de wijzer ingezet in Gelderland en Oost-Overijssel/Twente, waar de betrokken ROC’s zijn gehuisvest. Maar is er is ook landelijke belangstelling. “Het product uitbreiden naar andere samenwerkingsverbanden is zeker mogelijk.” Het product is tot stand gekomen met subsidie van het BKK en daardoor ook vrij beschikbaar.

online paper writer Zonnekinderen
Eén van de gebruikers van de wijzer is Kinderopvang Zonnekinderen. Deze organisatie bestaat uit een aantal kinderopvangorganisaties en IKC’s, die concreet gebruik maken van de wijzer bij de stagebegeleiding.

viagra in deutschland apotheke “Door jezelf een eigen leerdoel te stellen, ontdek je hoe je de waaier het best kunt toepassen.”

go to site “Om de verdere implementatie van de waaier te stimuleren, gaven wij workshops aan praktijkopleiders van Zonnekinderen. Hierin moesten zij aangeven waar hun kwaliteiten als begeleider liggen, en wat ze moeilijk vinden. Het ging erom een zelfreflectie te schrijven, om zo zelf te komen tot een leerdoel. Zo kun je concreet kijken hoe deze waaier jou kan helpen en hoe je de tips en technieken het best kunt toepassen. De verwachting is dat deze aanpak een vervolg krijgt voor andere kinderopvangorganisaties.”

Nieuw boekje

cialis livraison france 15 december 2014

go to link Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go to site coursework moderation hier.

Columns van Job

see url 15 december 2014

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

15 december 2014

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

15 december 2014

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com