Verslag NOT - 30 januari 2015

9 februari 2015

http://aggs.school.nz/?education=civil-service-essay “Mijn school werkt al intensief samen met de kinderopvang, maar ik vind het fijn om alle feiten op een rij te hebben,” was een veel gehoorde uitspraak bij de sessies van {Breed} op de NOT. Of: “Brede scholen en IKC’s zijn nieuw voor mij, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Sommige deelnemers woonden zelfs elke sessie bij. Wij kijken terug op een geslaagde NOT met veel interactie, goede gesprekken en natuurlijk de primeur: maar liefst drie nieuwe producten van {Breed}!

follow url "Een IKC worden vraagt om creativiteit, samenwerking en flexibiliteit."

Job van Velsen


“Een IKC worden vraagt om creativiteit, samenwerking en flexibiliteit,” trapte Job van Velsen, projectleider van {Breed}, af. In een goed gevulde zaal benadrukte hij dat het voor een goede samenwerking niet meteen nodig is om tot een fusie over te gaan. “Eerst maar eens een jaartje ‘verkering’ hebben met elkaar. Natuurlijk kun je morgen al met je samenwerking aan de slag gaan. En als je zeker weet dat het goed gaat, kun je het formaliseren.”

essay writer helper “Wij hebben constant te maken met vragen over de begroting. Wie betaalt wat?”

Brede school medewerker

online dissertation Begroting
Het gevoel van verwarring over budgettaire kwesties leefde sterk onder de deelnemers. Een brede school medewerker uitte haar zorgen: “Wij hebben constant te maken met vragen over de begroting. Wie betaalt wat? Investeringen leveren grote vraagtekens op.”

Duidelijkheid naar ouders toe is ook een herkenbaar thema. Stel, u bent een IKC. Ouders brengen hun kinderen naar organisatie A, maar krijgen een factuur van organisatie B. Hoe legt u dit aan de ouders uit? Omdat onderwijs publiek wordt gefinancierd, en kinderopvang private inkomsten heeft, zal er altijd een onderscheid blijven tussen de manier van factureren. Wel is het belangrijk dat dit goed wordt gecommuniceerd. http://aggs.school.nz/?education=essay-checking-service

Ambassadeurs
Voor de lunch werd de zaal omgetoverd van een ‘collegezaal’ met rijen stoelen naar kleine kringen. In groepjes gingen mensen in gesprek met de aanwezige ambassadeurs van {Breed}.

enter “Ik kreeg veel vragen over de partners met wie wij samenwerken. Hoe hebben wij onze brede school opgezet?”

Aly Oosterwijk

Sinds augustus 2014 is de school van Frans Verstraten een brede school. Er was veel belangstelling voor zijn verhaal en ervaringen. “Hoe heb je je brede school opgezet?” Verstraten sprak uitgebreid over het voortraject van zijn brede school Noorderbreedte in Diemen.

Deelnemers vroegen Aly Oosterwijk vooral over praktische zaken als cao’s en financiën. Oosterwijk is directeur van Karrepad in Groningen, een school die deel uitmaakt van Vensterschool Koorenspoor. “Ik kreeg veel vragen over de partners met wie wij samenwerken, en hoe wij dit hebben opgezet.”
design and technology gcse coursework
Doorgaande lijn
Ook het Passend Onderwijs kwam ter sprake. “Hoezo Passend Onderwijs?” stelde Alice Jansen, adviseur van {Breed}. “Men lijkt te zijn vergeten om de kinderopvang daarin mee te nemen. Daar moet een goede inhaalslag in gemaakt worden.”

write my college paper for me "Hoezo Passend Onderwijs?"

Alice Jansen

Anki Duin, projectleider van Pedagogisch PACT, stelde als gastspreker de professionalisering van medewerkers in onderwijs en opvang aan de orde. “Hoe kunnen we door samen te werken op de werkvloer investeren in de professioneel medewerker van de toekomst?”

buy literature review paper Primeur: drie nieuwe producten
“Het kan niet want… Voor wie is dit een herkenbare uitspraak? Wie van u heeft ook knelpunten in uw IKC?” Een aantal handen in de zaal ging omhoog. Deze mensen kregen de eerste exemplaren van de Handreiking praktische oplossingen!

"Wie van u heeft ook knelpunten in uw IKC?”

Yvette Vervoort

“U wilt ouders zoveel mogelijk betrekken bij uw IKC. Toch heeft u gescheiden trajecten voor onderwijs en kinderopvang op het gebied van ouderinspraak. Wilt u het ouders juist makkelijker maken?” {Breed} heeft er samen met VOS/ABB wat op gevonden: de Handreiking IKC-Raad. Helemaal getoetst op juridische knelpunten. Meteen toe te passen op uw eigen situatie! Ook hiervan kregen vijf gelukkigen een eerste exemplaar uitgereikt, vergezeld van een heus certificaat.

Tot slot was er aandacht voor de digitale kwaliteitskaart 2.0. De kwaliteitskaart bestaat uit een lijst met vragen verdeeld over verschillende categorieën. De antwoorden geven samen de kwaliteit van uw brede school in één oogopslag weer. Dit instrument is nu uitgebreid met handige opties: eigen resultaten uit het verleden vergelijken, en uw uitkomsten delen met collega’s. Aan vijf ambassadeurs de eer om het eerste account aan te maken!       

Nieuw boekje

9 februari 2015

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het follow site write my college paper hier.

Columns van Job

9 februari 2015

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

9 februari 2015

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

9 februari 2015

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com