Marielle Reneman: “Ik ben trots dat wij als gemeente de regie hebben losgelaten”

source site 17 februari 2015

online essay writers wanted http://aggs.school.nz/?education=custom-essay-station Dit jaar bestaan de Groningse Vensterscholen 20 jaar. Met de ontwikkeling van de Vensterschool is Groningen, samen met Rotterdam, de grondlegger van de brede school. In de afgelopen tijd is de structuur van de Vensterscholen ingrijpend veranderd: de gemeente legde de regie op de samenwerking terug bij de schoolbesturen. Hoe verloopt dit in de praktijk? Wij vragen het Marielle Reneman, die vanuit de gemeente Groningen nauw betrokken is bij de Vensterscholen.

Reneman legt ons allereerst uit welke veranderingen plaatsvonden. “Voorheen had de gemeente de leiding. Wij leverden locatiemanagers en we werkten intensief samen met de scholen en andere partijen. We zaten echter met zoveel partners om de tafel, dat sommige scholen het gevoel kregen dat de Vensterschool niet meer van hen was,” legt Reneman uit. Dit was de basis voor de verandering. “In de praktijk heeft de schooldirecteur nu de regie. Hij of zij bepaalt welke partners nodig zijn om de Vensterschool verder op te bouwen.”

follow Scholen vragen zelf ondersteuning aan
Reneman was in de oude situatie zelf locatiemanager op een aantal Vensterscholen. De groep locatiemanagers is teruggebracht naar een kleine projectgroep die Vensterscholen ondersteunt. Dit gebeurt echter alleen als de scholen er zelf om vragen. Die projectgroep wordt gevormd door Reneman, haar collega’s Monica Mulder en Peter Mulder, stedelijk managers van kinderopvangorganisaties en beleidsmedewerkers van de onderwijsbesturen. “Als een Vensterschool een ondersteuningsvraag indient, kijken we gezamenlijk wat de school nodig heeft. Vragen kunnen praktisch zijn. Bijvoorbeeld: Hoe werk ik aan een visie? Hoe vertaal ik dat in activiteiten? En hoe in financiën?”

dissertation writing assistance Plannen beoordelen
Bestuurders maken geen deel uit van de projectgroep, maar zitten in een stuurgroep. Deze commissie beoordeelt plannen die scholen die een Vensterschool willen worden indienen bij de gemeente. Voorzitter is wethouder Onderwijs Ton Schroor. Verder bestaat de groep uit de Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen (KOC), VCOG (schoolbestuur van tien christelijke basisscholen), O2G2 (Openbaar Onderwijs Groep Groningen), SKSG (kinderopvangorganisatie), KidsFirst/COP (opvangorganisatie en peuterscholen), en Jeannette Doornenbal, lector aan de Hanze Hogeschool Groningen.

“Scholen dienen een plan in dat moet voldoen aan een visie. Zij moeten duidelijk formuleren waarom zij een Vensterschool willen worden. Daarnaast denken ze na over: “Wat wil ik de kinderen brengen? Vanuit die visie gaan de scholen met de pijlers aan de slag.” Ze kunnen bijvoorbeeld eerst het accent op ouderbetrokkenheid leggen, of op twee van de drie pijlers. Op alle drie tegelijk mag natuurlijk ook.” Niet alleen in de structuur van de Vensterscholen vonden hervormingen plaats. Ook in de wijk is het nodige veranderd, zoals de decentralisatie in de zorg. “Directeuren zijn soms, heel begrijpelijk, nog zoekende. Hierin speelt de gemeente ook een ondersteunende rol.”

buy psychology papers Spannend
De transitie was een spannende tijd voor de gemeente. Reneman was benieuwd of nieuwe scholen zich nog wel zouden aanmelden als Vensterschool, nu de scholen veel meer zelf moeten doen. “Er waren natuurlijk al veel Vensterscholen,” legt ze uit, “dus we begonnen niet vanaf nul. Het had ook gekund dat scholen dachten: ‘wij moeten het zelf doen, laat maar!’ Dat is gelukkig niet gebeurd!” Inmiddels hebben 17 scholen een Vensterschoolplan ingediend.

national junior honor society essay help Trots
Reneman is trots op de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en kinderopvang. “Ook ben ik er trots op dat wij als gemeente de regie hebben losgelaten na een lange traditie van 20 jaar. Trots ben ik ook op de directeuren en partners.” Reneman benadrukt dat ieder op zijn eigen manier een Vensterschool opbouwt. “Aan de diversiteit van de plannen zie je dat ze denken vanuit hun eigen school: wat past het best bij mijn leerlingen?” Zelf vindt ze dit een positieve verandering. “Ik ben ervan overtuigd dat de regie bij de directeur moet liggen.” Toch hebben directeuren het ook wel eens moeilijk. Vooral in de achterstandswijken kan de waan van de dag overheersen. “Op zo’n school gebeurt zoveel dat het lastig is om de stip aan de horizon vast te houden. Het vergt wel wat van directeuren. Gelukkig hebben zij de drive om het beste te bereiken voor de kinderen.” essay introduction help

Symposium Vensterscholen
Om het twintigjarig bestaan van de Vensterscholen te onderstrepen, én te vieren dat Groningen zich dit schooljaar Onderwijsstad van het jaar mag noemen, wordt op 4 juni het Symposium Vensterscholen gehouden. “Dit is een goede aanleiding om in gesprek te gaan met het veld: Doen we met elkaar goede dingen? Maakt het uit of je Vensterschool, brede school of IKC bent?” Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanze Hogeschool Groningen, kreeg van de gemeente de opdracht om het proces van de nieuwe Vensterscholen te monitoren. De eerste resultaten van haar onderzoek presenteert zij op het symposium. Daarnaast vertellen toonaangevende sprekers uit het land hun visie en verhaal. Zij gaan met de zaal in discussie: Wat kunnen we directeuren meegeven? Wat hebben ze extra nodig? Zijn we op de goede weg? Wat kan anders? Hoe kan het Rijk ons ondersteunen?

Het middaggedeelte staat in het teken van de aftrap van de methode ‘Succes for All’. De Amerikaanse professor Robert Slavin ontwierp deze methode om taalachterstand preventief weg te werken. Hij komt speciaal uit Amerika over om dit te presenteren. Schoolbesturen, de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen spitsten het programma toe op de Nederlandse markt. Op zeven Groningse scholen gaat een vierjarig traject van start.

Lees ook onze interviews met wethouder Onderwijs Ton Schroor en ambassadeur Aly Oosterwijk.

Nieuw boekje

17 februari 2015

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=custom-essay-writing-toronto help write an essay hier.

Columns van Job

17 februari 2015

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

17 februari 2015

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

17 februari 2015

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com