Verslag Netwerk Effectieve Aanpak

writing essays custom 9 maart 2015

law school essay writing service DE Brede School, Amsterdam-Zuidoost

get link “Het maken van een visie zet je enorm aan het denken.”

what is the best custom essay site “Ik wil mijn brede school of IKC doorontwikkelen. Daar is een gestructureerde aanpak voor nodig. Maar hoe stel ik duidelijke doelen om voldoende kwaliteit te waarborgen? En hoe werk ik deze doelen concreet uit?” {Breed} organiseerde het Netwerk Effectieve Aanpak, dat bestond uit drie bijeenkomsten.

“Ideeën opdoen en met mensen in gesprek gaan is erg waardevol.”

In de eerste twee ontmoetingen bespraken de deelnemers al met elkaar hoe je voor je brede school of IKC een planmatige aanpak kunt opstellen. Het advies daarbij was: werk vanuit een analyse, een visie en benoem concrete doelen. Deelnemers kregen niet alleen theoretische kennis mee, maar oefenden zelf ook in de praktijk door middel van praktijkopdrachten. De laatste opdracht luidde:

- Vanuit je visie en analyse: wat zijn de drie belangrijkste doelstellingen?
- Probeer die zo SMART mogelijk te formuleren;
- Bespreek dat in je team;
- Maak een overzicht van je huidige activiteiten en beoordeel in je team of deze passen bij je geformuleerde doelen.

“Het was erg nuttig om goed met het team te praten over onze visie. Die moest toch worden opgefrist, en nu konden we er diep op ingaan.”

dissertations Doelstelling of activiteit?
“Als je een brede school binnenloopt, zie je vaak een enorme ladder aan activiteiten. Waarom doe je die activiteiten? Wat wil je met al die activiteiten bereiken? Voor welke kinderen zijn deze activiteiten en bereik je deze kinderen ook?”

Het verschil tussen een doelstelling en een activiteit is soms lastig te bepalen, zo ondervonden de deelnemers. Een voorbeeld is de verlengde schooldag op een brede school in een achterstandswijk. Het doel van de verlengde schooldag is: kinderen langer in een Nederlandstalige omgeving houden en daarin verantwoorde en leuke activiteiten aanbieden.

“Het meest waardevol is de uitwisseling met collega’s.”

Is dit wel echt een doelstelling? Of is dit meer een activiteit om een doelstelling te bereiken? De doelstelling zou ook kunnen zijn: taalachterstand wegwerken. De activiteit die daarbij past, is de verlengde schooldag. Dan moet je ook goed kijken of je de kinderen bereikt die inderdaad een taalachterstand hebben. De praktijkvoorbeelden van de deelnemers lieten het belang van een goede analyse zien.

http://mzm.cz/?education=coursework-in-english&665=b2 Hoe bepaal je je activiteitenaanbod?
“Kinderen zitten bij ons allemaal op een sport en hebben allemaal een iPad. Bij ons ligt de nadruk meer op cultuur en natuur, want de behoefte ligt niet bij sport en multimedia,” legt een directeur van een IKC uit. Op een andere brede school is ook bijna ieder kind lid van een sportvereniging. Toch moet de combinatiefunctionaris 80% van de activiteiten aan sport besteden. In dit geval kan een goede analyse uitwijzen dat je je activiteiten juist met sportclubs kunt combineren.

“’Uitstapjes’ naar andere onderwerpen als ouderbetrokkenheid waren erg waardevol en het was fijn dat daar ruimte voor was.

buy writing paper Prikkelende discussies
Tonny van den Berg, adviseur van {Breed}, legde uit hoe belangrijk het is om vertrouwen in elkaar te hebben en niet te oordelen als het gaat om ouderbetrokkenheid. Een prikkelende discussie over verschillende vormen van ouderbetrokkenheid volgde.

Binnen het netwerk was veel ruimte voor discussie. Moeten kinderen naar buiten? Of mogen zij daar zelf voor kiezen? Op welke visie is dit gebaseerd? Op de ene brede school moeten kinderen naar buiten. Niet alleen om te rennen en te spelen, maar ook om te schilderen. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat het voor kinderen gezond is om niet alleen in binnenmilieus te zitten, maar daar ook dagelijks veel buiten te zijn. Op de andere brede school mogen kinderen juist zelf kiezen, vanuit het idee dat het goed is dat kinderen na schooltijd hun eigen activiteit kunnen bepalen.

“Als je planmatig werkt, kun je beter onderbouwen voor de gemeente waar je behoefte aan hebt.”

purchase college papers Afsluiting
Ter afsluiting van het netwerk Effectieve aanpak gaf Erna Wouters, stedelijk coördinator van Brede School Ridderkerk, een presentatie over haar effectieve aanpak. Als oud-deelnemer van het netwerk nul tot zes jaar, dat {Breed} vorig jaar organiseerde, vertelde zij hoe zij haar ervaringen van het netwerk in de praktijk heeft gebruikt. “Het is heel erg leuk om te zien hoe de aanpak die we vorig jaar bespraken in het netwerk tot dit resultaat heeft geleid.”. Erna benadrukt dat de informatie uit de evaluaties van belang zijn geweest om het aanbod voor de kinderen scherper te ontwikkelen en dat de partners nu beter weten waarom ze bepaalde activiteiten wel of niet moeten aanbieden.

“Er komt zoveel informatie op je af. Dat lijkt soms een brei, maar nu is het meer geordend.”

Tot slot vertelde gastheer van vandaag BartJan Commissaris, directeur van DE Brede School, over zijn ervaringen met en de ontwikkeling van zijn brede school. Met als uitsmijter een rondleiding door deze inspirerende brede school!

 

 

Tags

{breed}

Thema's

Personeel
javhide.com sexsut.com