Nieuwsbrief 17 maart 2015

It takes an island to raise a child

Foto: A. Wientjes

Deze blog schreef ik vanaf Sint Eustatius, een bijzondere Nederlandse gemeente en één van de Bovenwindse eilanden in de Antillen. Ik sprak en informeerde daar scholen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners, betrokken bij het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-18 jaar, over de brede schoolontwikkeling.

Lees verder

Tevredenheidsonderzoek

De afgelopen jaren heeft u gebruik kunnen maken van gratis ondersteuning op het gebied van brede school-/IKC-ontwikkeling, vooral via {Breed} en natuurlijk onze website: BredeSchool.nl. Wij zijn zeer benieuwd naar de mening van onze achterban over onze dienstverlening. Wilt u ons hierbij helpen door een korte vragenlijst in te vullen?

Vul de vragenlijst in

Actualisering database

Op dit moment is {Breed} haar database met de adresgegevens van alle brede scholen aan het actualiseren. Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat er ook het afgelopen jaar weer veel nieuwe brede scholen bij zijn gekomen. {Breed} wil deze scholen graag toevoegen aan haar database. Tegelijkertijd inventariseert {Breed} welke scholen er deel willen nemen aan het grote IKC / brede school onderzoek dat gepland staat voor het einde van dit jaar. Help u mee de database te actualiseren?

Indien u mee wilt werken, kunt u via deze link uw gegevens invullen.

“Het maken van een visie zet je enorm aan het denken.”

“Ik wil mijn brede school of IKC doorontwikkelen. Daar is een gestructureerde aanpak voor nodig. Maar hoe stel ik duidelijke doelen om voldoende kwaliteit te waarborgen? En hoe werk ik deze doelen concreet uit?”. Het zijn enkele uitspraken van de deelnemers aan het Netwerk Effectieve Aanpak, georganiseerd door {Breed}, dat inmiddels is afgerond. Een volledig verslag het netwerk leest u hier.

Met 21ste eeuwse vaardigheden naar een brede ontwikkeling

Dat is het thema van het tiende Jaarcongres Brede School dat op 23 april georganiseerd wordt door Sardes, SWP en Logacom in samenwerking met {Breed}. Dé Jaarbeurs Utrecht is die dag de plek om inspirerende sprekers te ontmoeten en in discussie te gaan met collega's rond dit thema. Want kernvakken zijn niet de enige vakken die ertoe doen in de ontwikkeling van kinderen. Maar hoe geven we die kinderen die 21ste vaardigheden nu mee?

Lees meer

Week van het Jonge Kind

Van 12-18 april wordt in Nederland de Week van het Jonge Kind georganiseerd. In deze week wordt aandacht gevraagd voor de belangrijke eerste levensjaren van het kind. In het hele land worden activiteiten georganiseerd om te laten zien wat er gebeurt voor kinderen en jonge gezinnen. Ouders kunnen in gesprek gaan met opvoeders om aan te geven wat voor hen belangrijk is. De Week van het Jonge Kind begint met een openingscongres voor genodigden op 10 april aanstaande. Job van Velsen is deze dag spreker en panellid.

Lees meer

Meer nieuws

- Utrecht2015 Scholenprogramma
- Naar 100% rookvrije schoolpleinen

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht uit de agenda op BredeSchool.nl:

19 maart: Gluren bij de buren - Passend onderwijs in IKC of brede school
27 maart: Landelijke IKC-dag 2.1
10 april: Gluren bij de buren - IKC
23 april: 10e Jaarcongres Brede School

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com