Verslag Gluren bij de buren Passend Onderwijs in IKC of Brede School

30 maart 2015

De invoering van Passend Onderwijs biedt kansen om meer kinderen een betere toekomst te geven. Brede scholen hebben op dit terrein unieke mogelijkheden. {Breed} organiseerde daarom Gluren bij de buren: Passend Onderwijs in IKC of Brede School. Op 19 maart waren wij te gast bij DE Brede School in Amsterdam-Zuidoost en Basisschool Het Drieluik in Almere, waar deelnemers een kijkje achter de schermen namen.

DE Brede School – Amsterdam-Zuidoost

“900 kinderen komen vanuit de hele wijk naar DE Brede School,” vertelt BartJan Commissaris, directeur van De Polsstok. DE Brede School bestaat uit drie basisscholen (de levensbeschouwelijke Polsstok, de openbare Bijlmerhorst en de Islamitische As Soeffah), een voorschool, peuterschool en een TSO/NSO.

Wij hebben rond de 120 nationaliteiten op school. Wat kinderen meebrengen, is ons uitgangspunt.

coursework master Samenwerking
DE Brede School lag ooit in de schaduw van de flats van de Bijlmer. “In 2001 startten wij met de samenwerking tussen de drie scholen in de wijk om samen één brede school te vormen,” legt Commissaris uit. Sinds 2011 heeft DE Brede School één voorschool, waar alle leerlingen terecht kunnen.

25% van het programma van DE Brede School is gemeenschappelijk. 80 tot 100% van de kinderen doet mee aan de naschoolse activiteiten. De brede school werkt aan een doorgaande lijn tot 13 jaar. “Maar mijn wens is om die door te trekken tot 18 jaar,” verklaart de directeur.

dissertation for dummies Leerorkest en sport

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen binnen te houden. Maar als het voor het kind beter is naar het speciaal onderwijs te gaan, verwijzen wij door.

In startte 2005 DE Brede School met het Leerorkest. Vanaf groep 5 leren alle leerlingen een klassiek instrument bespelen. Zij spelen wekelijks onder schooltijd een zelf gekozen instrument. Er worden specifieke orkestpartijen ingestudeerd en de kinderen maken vanaf het eerste jaar direct deel uit van een orkest. Net als alle scholen in Amsterdam krijgt DE Brede School een clinic van Ajax, waarbij de voetballers de kinderen vaardigheden als samenwerken leren.

finished custom writing paper Passend Onderwijs
Op DE Brede School is het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs al jarenlang vrijwel geheel 0. “Wij proberen zoveel mogelijk kinderen binnen te houden. Daarvoor hebben we ons team versterkt met onder andere een dyslexiekliniek en logopedist. “Maar,” voegt Commissaris toe, “als het voor het kind beter is naar het speciaal onderwijs te gaan, verwijzen wij door. Leerkrachten adviseren sommige kinderen om bijvoorbeeld meer aan sport of muziek te doen. Ook dit valt binnen het Passend Onderwijs.”

cheap essay help online Verbinding met de wijk
“Wij zijn het kloppend hart van de wijk. Met alle sportverenigingen in de buurt hebben wij een verband. Bij ons zijn drie combinatiefunctionarissen actief die deels voor een school, deels voor een sportvereniging werken. Als een sport niet wordt aangeboden in de wijk, benaderen wij bestaande verenigingen of ze een dependance willen. Dat hebben wij al gedaan met de sporten BMX en hockey. De plaatselijke nieuwe hockeyvereniging heeft nu al 140 leden.”

Basisschool Het Drieluik in Almere

Het Drieluik in Almere is onderdeel Het Vlechtwerk. Het Vlechtwerk is een multifunctionele accommodatie waarin naast oecumenische basisschool Het Drieluik, ook De Klimop - school voor speciaal basisonderwijs – kinderopvang Partou en welzijnsStichting de Schoor zijn gevestigd. 

Als onderwijs en kinderopvang samenwerken, kun je kinderen zoveel meer bieden.

Lesley de Groot is sinds 2011 directeur van Het Drieluik en regisseur van Het Vlechtwerk. Het Vlechtwerk ontstond vanuit het idee van een campus en is nu een integraal kindcentrum in oprichting. “Er kwam een nieuwe wijk waar van de gemeente een MFA moest komen, en dat hebben wij zo ingevuld,” begint De Groot. In het gebouw zijn bovendien een tandarts, logopedist, restaurant en kapper gevestigd.

dissertations Samenwerking
“We begonnen met 11 kinderen in 2004. Nu hebben we in totaal meer dan 1000 kinderen.  De kernwaarden van Het Vlechtwerk – betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid – leiden tot een optimale ontwikkeling van ieder kind.” De Groot vertelt over de wisselwerking tussen pedagogisch medewerkers en het onderwijs. Pm’ers van de BSO worden niet alleen betrokken bij studiedagen, maar draaien soms ook mee in de groep van het onderwijs.

pay someone to write your paper Atelieronderwijs
Sinds enkele jaren werkt Het Drieluik met de methode International Primary Curriculum (IPC). Deze wordt ’s middags in ateliers ingezet. Een voorbeeld: het ontdekken van de werking van het menselijk lichaam. “Ieder kind kiest een medisch specialisme en geeft daar een presentatie over. Kinderen kunnen ook vragen stellen aan andere ‘medische teams’. Wil je als cardioloog bijvoorbeeld weten hoe de longen werken, dan klop je bij een ander medisch team aan. Kinderen leren zo allerlei vaardigheden, zoals literatuuronderzoek, presenteren en samenwerken.”

cambridge essay service Passend Onderwijs
Passend Onderwijs betekent kinderen betrekken en mee laten denken over hun eigen ontwikkeling. “Daar past IPC goed in.” “Hoe is de samenwerking tussen het reguliere en het speciaal onderwijs met betrekking tot zorgkinderen?” klinkt het uit de zaal. “Een aantal kinderen van De Klimop gaat naar de reguliere BSO; anderen gaan naar de speciale BSO.” Zo leren kinderen van het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs elkaar kennen.

http://aggs.school.nz/?education=essay-service-cheap Naschoolse activiteiten
Naschoolse activiteiten zijn er in de vorm van sport, theater, dans, koken, handwerken en een kinderraad. Het Drieluik heeft één meester die vakleerkracht bewegingsonderwijs is en ook de naschoolse activiteiten doet. “Wij stimuleren ook individuele kinderen om bijvoorbeeld naar theaterlessen te gaan om meer vertrouwen te krijgen.”

Nieuw boekje

30 maart 2015

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het write my persuasive paper dissertation writing services reviews hier.

Columns van Job

30 maart 2015

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

30 maart 2015

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

30 maart 2015

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com