Daan van de Voort: "Wij willen onszelf graag overbodig maken"

thesis service 7 april 2015

custom research papers writing service prezzo levitra 5 mg. Possibile vita natural durante o in gaza casi orientare verso un urologo modificare, sono la somministrazione sottolinguale, risulta. Stichting Petje af is een weekendschool die kinderen in een achterstandsituatie de mogelijkheid biedt hun talenten te ontwikkelen. Bestuurder Daan van de Voort ging in 2008 al in gesprek met {Breed} over het werk van zijn stichting. In de zeven jaren die sindsdien verstreken ontwikkelde de weekendschool zich verder. “Wat wij doen, zou eigenlijk door iedere brede school gedaan kunnen worden.”

 

De stichting richt zich vooral op praktische zaken voor kinderen van 10 t/m 14 jaar, zoals beroepsoriëntatie. In een driejarig traject van zeven lesblokken per jaar vertellen verschillende mensen uit het bedrijfsleven over hun werk en gaan de kinderen op bezoek bij een bedrijf. Petje af past de lessen toe op de praktijk. “Wij starten de lessen met thee met een koekje, en dan behandelen we de actualiteit. Kinderen krijgen daar echt een eigen visie op. Dat vind ik erg mooi.”

do my essay for me cheap “Nog altijd zien wij een taak voor Petje af”
Petje af begon in 2006 met een weekendschool in Amersfoort. Nu, negen jaar later, heeft de stichting ook vestigingen in Breda, Utrecht, Dordrecht en Rotterdam. “Ook hebben wij samenwerkingsverbanden met partijen als Kinderpostzegels en het Oranjefonds. Samen hebben wij de ambitie om Petje af te landelijk uit te rollen.” De bestuurder legt uit in de afgelopen zeven jaar voor vele uitdagingen te hebben gestaan. “Hoewel er veel goeds gebeurt in het reguliere onderwijs, zien wij nog altijd een taak voor Petje af. Er zijn veel kinderen uit achterstandsituaties die wij op een positieve manier meer bagage mee willen geven voor de toekomst. De algemene kennis van die kinderen verdient meer aandacht. Met onze weekendschool proberen wij die kennis te vergroten.”

get link Kinderen worden bewust van hun eigen talent
De stichting maakt kinderen bewust van de mogelijkheden voor hun toekomst. “Er zijn zoveel beroepen waar kinderen geen idee van hebben, terwijl daar misschien wel hun talent ligt. Wij nodigen bijvoorbeeld een advocaat uit die uitlegt dat rechtspraak niet alleen draait om de rechter en de advocaat. Dat geeft kinderen een ‘ohja-moment.’” Volgens Van de Voort vinden kinderen het fijn dat er zoveel opties zijn voor later. “Bovendien doen ze algemene kennis op, en komen ze terug met een rugzak vol ervaring. Daar is in het onderwijs minder tijd voor dan bij Petje af.”

help to write research paper Samenwerking met brede scholen en IKC’s
De samenwerking met het onderwijs is soms nog lastig, geeft de bestuurder toe. “We willen niet het gras voor de voeten van het onderwijs wegmaaien. Dus proberen we het op een andere manier te doen.” Petje af heeft goed contact met verschillende scholen. Besteedt het onderwijs aandacht aan een bepaald thema, dan gaat Petje af daar verder op in. “Als een school bijvoorbeeld werkt aan het thema gezond gedrag, vullen wij dat aan door een tandarts of de GGD uit te nodigen.” Ook heeft de weekendschool een belangrijke signalerende functie. “Als wij zorgen over een bepaalde leerling hebben, vragen we de school hoe hij of zij zich daar gedraagt. Constateren wij huiselijk geweld of kindermishandeling, dan delen wij dit ook met het onderwijs.”

Van de Voort stelt dat Petje af eigenlijk het initiatief zou kunnen worden van iedere brede school. “Wat wij als weekendschool doen, is ontzettend simpel maar het zou wel verstandig zijn dit middels onze beproefde methode uit te voeren. We halen de praktijk binnen in de school. Ook de leerkracht zou kunnen nadenken over hoe een weekendschool kan aansluiten op het onderwijs. Het mooist zou de dag zijn dat wij namen Petje af naar de Kamer van Koophandel gaan om ons uit te schrijven, omdat wij overbodig zijn geworden en onze taken binnen het reguliere onderwijs zijn opgenomen.”

phd thesis writing services Ouderbetrokkenheid
Ouders komen in ieder geval één keer per jaar langs. “Zij vinden het fantastisch om te zien wat hun kinderen doen bij Petje af,” merkt Van de Voort op. “Als kinderen het wat minder leuk vinden, moedigen de ouders hen aan om toch door te zetten. Zo zie je de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen groeien. Wat wij de afgelopen jaren ook vaak zagen, is dat het eerste en het tweede kind naar Petje af gaan, maar het derde kind niet meer. Ouders kunnen het dan zelf en wij zijn niet meer nodig. Dan is onze missie geslaagd.”

follow link “Gebrek aan bredere samenwerking is een gemiste kans”
Petje af ziet veel mogelijkheden voor samenwerking met verschillende partijen. De weekendschool werkt op dit moment nog niet veel samen met de kinderopvang, wat Van de Voort als een gemiste kans ziet. Hij ziet bovendien veel perspectief in de samenwerking met middelbare scholen. “Onze doelgroep bestaat uit leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Al onze activiteiten zijn echter gericht op de basisschool. We willen ook meer samenwerken met het bedrijfsleven, en dat doortrekken tot kinderen tot 16 jaar. Vooral in het wegwerken van achterstanden en het werken aan de algemene ontwikkeling liggen mooie kansen.”

“Wij zouden graag een nieuwe fase ingaan waarin de overheid zich terugtrekt en partijen meer samenwerken. Ik roep het onderwijs dan ook op: zoek ondernemers en het bedrijfsleven op. Als je nu het bedrijfsleven bij het onderwijs betrekt, is het normaler voor kinderen. Stages worden minder spannend. Kinderen werken aan een portfolio en bouwen een netwerk op. Ik zeg dan ook: begin een initiatief als Petje af binnen je school!”

source url Tot slot
Weekendschool Stichting Petje af heeft het aantal locaties de afgelopen jaren sterk zien toenemen. Stichting Petje af streeft naar een landelijke dekking en breidt het werkgebied van haar weekendscholen de aankomende jaren uit. Petje af is op zoek naar initiatiefnemers. Meer informatie: www.petjeaf.nl 

 

 

Tags

Thema's

Related items

javhide.com sexsut.com