Het Jonge Kind - PO-Raad

14 april 2015

Het jonge kind
De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie
Verhalen uit de praktijk

De PO-Raad zet zich in voor één basisvoorziening voor alle kinderen van
2,5 tot 4 jaar. Zo’n voorziening legt de basis voor de verdere ontwikkeling van
kinderen. Al geruime tijd werken onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en
gemeenten op lokaal niveau samen om dit te realiseren.

Het goed organiseren van deze voorschoolse voorzieningen is zo makkelijk niet. De PO-Raad heeft daarom regelmatig een kijkje genomen achter de schermen van scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden. Hun verhalen werden op de website van de PO-Raad gepubliceerd. De serie artikelen en portretten over Het Jonge kind die dit opleverde, zijn in deze uitgave gebundeld. Ze dienen als voorbeeld en inspiratie voor het organiseren van goede voor- en vroegschoolse educatie.

U kunt de publicatie hier downloaden.

javhide.com sexsut.com