Verslag Gluren bij de buren - Thema IKC

essay on service to humanity 22 april 2015

http://aggs.school.nz/?education=order-essay-online-cheap enter site In het kader van Gluren bij de buren bezochten ruim dertig deelnemers werkzaam in de kinderopvang, het onderwijs en bij gemeenten vrijdag 10 april IKC de Tichelaar in Gendt en IKC de Bosmark in Dinxperlo. Margriet Hofstee, operationeel directeur van kinderopvang Zonnekinderen, zorgde voor het warme welkom op deze zonnige dag. Directeuren Sven Schwartau en Jan van der Horst vertelden over de totstandkoming van hun IKC’s, de uitdagingen en zeker ook de kansen.

http://lacsq.org/?education=paper-writing-service-cheap&f81=f3 “Als je iets wilt, zoek naar wegen om het mogelijk te maken. Er hoeft niet eerst regelgeving te zijn.”

what are good essay writing services Kinderopvang Zonnekinderen is de verbindende factor tussen deze twee IKC’s. Zonnekinderen begon in 2002 met een peuter- en een babygroep. Er waren zes medewerkers. Nu heeft Zonnekinderen 24 locaties met 180 medewerkers. Onder andere in IKC de Tichelaar en in IKC de Bosmark. Zonnekinderen is een inspirerend voorbeeld, omdat juist de kinderopvangorganisatie het initiatief nam voor een IKC. De visie van Margriet Hofstee is in de vorming van die IKC’s heel belangrijk geweest.

http://aggs.school.nz/?education=essay-writing-service-cheap “IKC’s ontwikkelen is pionieren. Er ligt nog geen blauwdruk. Je moet logovrij denken. Alles gaat om de kinderen.”

IKC de Tichelaar in Gendt bestaat uit een Jenaplanschool met 230 leerlingen en kinderopvang. Sven werd acht jaar geleden directeur van dit IKC. De school en Zonnekinderen vonden elkaar in de pedagogische visie, waarbij zoveel mogelijk naar een kind in zijn totaliteit gekeken wordt. In 2012 werd begonnen met de ontwikkeling van dit IKC, dat uiteindelijk opende in augustus 2013 in een  bestaand gebouw. Bij de start van de ontwikkeling werd een stuurgroep opgericht, dat waren Margriet en Sven. Zij keken wat nodig is en zetten de grote lijnen uit. Sven wil het liefst een doorgaande lijn van 0 tot 27 jaar. “Je moet steeds verder denken, verbinding is het grote woord. Enthousiaste medewerkers zijn daarbij essentieel. Cultuurverandering is een weg van de lange adem. Het is belangrijk om medewerkers mee te nemen in het proces en hen de stip op de horizon te tonen. Laat je niet weerhouden door weerstand en zorg dat je helder hebt waar je heen wilt met je organisatie.”

“De ervaring leert dat je het beste kunt starten met een intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang. Als dat stevig staat, kun je er andere partners bij gaan zoeken.”

In Dinxperlo staat IKC de Bosmark. De Bosmark is onderdeel van de Accent scholen groep die deze locatie kreeg toegewezen om nieuw te gaan bouwen. De school kreeg vrije hand over de besteding van het bouwbudget. “We wisten bij de bouw al zeker dat we samen wilden gaan met een kinderopvang. In februari 2012 kwam Zonnekinderen met het initiatief voor een IKC. Want wat we hier aan het doen waren, ging eigenlijk al verder dan een brede school. We misten nog maar een paar dingen om IKC te kunnen worden: we moesten de pedagogische visie op elkaar afstemmen en zorgen voor één leidinggevende op de locatie,” vertelt Jan. Vanaf november 2013 is de Bosmark een IKC met 1 leider, 1 pedagogische visie en 1 team.

“Meer nog dan bereid zijn om te investeren, moet je bereid zijn om je autonomie op te geven.”

http://aggs.school.nz/?education=how-to-be-a-better-essay-writer Investeren
Zonnekinderen kiest ervoor om in aanloop naar IKC een projectmanager beschikbaar te stellen. Na opening blijft de projectmanager nog een jaar om de IKC-directeur te ondersteunen. In deze twee gevallen was dat toevallig de bestaande schooldirecteur. Er vindt een verschuiving van taken plaats, maar de hoeveelheid werk binnen de kinderopvang blijft hetzelfde. “Eerst splits je het op en kost het extra, maar straks gaat dat wat opleveren. Dat is een investering van de kinderopvang,” aldus Margriet.

“Als IKC hoef je geen honderdduizend activiteiten samen te ontplooien. Een IKC is niet dat je alles samen doet. Er zijn ook zaken die horen bij het onderwijs of bij de opvang, maar zorg dat de verbinding er steeds is.”

help me with my paper Verbinding
Ontmoeting is belangrijk als je kinderen wilt kunnen laten profiteren van de samenwerking. “Docenten en pedagogisch medewerkers moeten elkaar ontmoeten. Dat moet je als bestuur organiseren. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen twee koffiezetapparaten zijn. Iedereen wil koffie. Het koffiezetapparaat is een belangrijk ontmoetingspunt,” aldus Sven. Jan: “In alles wat gebeurt, staat verbinding centraal. Waar we voor moeten waken is dat we niet doorslaan in activiteiten die we gezamenlijk willen doen. Het moet niet samenwerken om het samenwerken worden. Altijd denken wat worden de kinderen er beter van? Alles moet meerwaarde hebben. Het is ook belangrijk dat je niet op elkaars stoel gaat zitten. Verschillen tussen onderwijs en kinderopvang moet je ook koesteren.”

Nieuw boekje

22 april 2015

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het professional dissertation help help writing dissertation hier.

Columns van Job

22 april 2015

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

22 april 2015

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

22 april 2015

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com