Gluren bij de buren ‘Uit de kunst’

pay for paper 13 mei 2015

http://ideeup.org/?education=dissertation-writing-help-uk&7ec=46 http://aggs.school.nz/?education=essay-writing-services-usa Op een stralende, zonnige voorjaarsdag gingen we op pad naar Zutphen en Wehl om daar te kijken bij twee goede voorbeelden van werken met het thema Kunst en cultuur in een IKC. Zo’n dag Gluren bij de buren levert altijd weer de nodige inspiratie én praktische tips op voor andere brede scholen en IKC’s.

We beginnen de dag in Zutphen bij IKC De Plotter waar we luisterden naar het inspirerende verhaal van Irma Pieper en Annemieke Eshuis, getiteld “Cultuureducatie, geen vak apart”.
Op De Plotter wordt gewerkt volgens de visie van Maria Montessori. De school heeft een regiofunctie, kinderen komen overal vandaan, specifiek voor dit type onderwijs. Volgend jaar gaan zo’n 340 leerlingen naar deze school. Er is ook een peutergroep voor kinderen van 2,3 tot 4 jaar waar 45 kinderen naartoe gaan. De BSO heeft ook 45 kinderen, de VSO 7. De vijf kinderopvangmedewerkers die er zijn, horen bij het team. School en kinderopvang doen zoveel mogelijk samen, ook in het kader van cultuur.

http://aggs.school.nz/?education=help-write-essay-for-me “Op deze school zijn kinderen eigenaar van hun leerproces,” zo vertelt Irma. De school geeft kosmisch onderwijs gekoppeld aan cultuur/ICT en 21st century skills. Er wordt gewerkt met thema’s en driejarenplannen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Een thema begint altijd met verwondering. Er wordt een klein voorwerp in de klas geplaatst, daar kunnen kinderen een onderzoeksvraag bij verzinnen. Hun onderzoeksvraag werken ze uit in een van de zeven domeinen van kunst en cultuur. Kinderen zoeken zelf in bronnen naar het antwoord en leren wat juiste bronnen zijn. Leerkrachten begeleiden de kinderen en kaderen onderzoeksvragen. Aan het eind presenteren de kinderen hun bevindingen aan de klas. Ze krijgen tips en tops om hun eindproduct nog beter te maken.

De school werkt niet met methodes. Vakken als taal en rekenen komen in de onderzoeksvragen ook aan bod. De school biedt ook informatie of lessen aan, maar geeft kinderen daarbij wel het gevoel dat ze het zelf bepalen.  

De bedoeling is dat een kind in zijn schoolloopbaan met alle domeinen van kunst en cultuur in aanraking komt. Toneel, fotografie, beeldende kunst etc. Als een kind altijd drama kiest als verwerking is het aan de school om dat kind uit te dagen iets anders te proberen.

buy papers online for college "Als de stof moeilijk is, blijf dan dichtbij jezelf. Als je bepaalde stof goed beheerst, ga dan met een ander minder vertrouwd domein aan de gang.” - Irma Pieper

http://aggs.school.nz/?education=customer-essay Een keer per jaar doet de school een activiteit gekoppeld aan het thema. Per thema doet de school ook een mail uit naar ouders. Daarin wordt ouders gevraagd of zij kunnen helpen. De bereidwilligheid van ouders is groot en de kwaliteit van de inzet van ouders is goed.

enter De Plotter werkt samen met het cultuurloket. Ze betalen het Cultuurloket voor de ontwikkeling van kunst en cultuurmiddelen die zij in hun school gaan gebruiken. Daarbij wil De Plotter wel volledige inspraak in de producten van het Cultuurloket. Culturele aanbieders hebben namelijk vaak een vast programma en een andere benadering dan het onderwijs van De Plotter.

Na het bezoek aan De Plotter, gaan we gluren in Wehl,  op Het Timpaan.

thesis papers for sale Het Timpaan heeft een mooi nieuw gebouw, sinds 2009. De basisschool is gefuseerd uit drie scholen. Afgelopen jaar is Het Timpaan gestart als kindcentrum. 469 leerlingen gaan hier naar school. Nu krijgen ze nog tot 15.15 uur les, volgend jaar voert de school een continurooster in. Jolande Bisseling is adjunct-directeur van Het Timpaan. Zij vertelt ons over dit kindcentrum.

In de basis is er een breed aanbod voor kinderen in Wehl, waaronder een keur aan sportactiviteiten. Op Het Timpaan kunnen kinderen ook kennismaken met alle soorten kunstdisciplines. Het Timpaan is begonnen met het scholen van leerkrachten door culturele instelling De Gruitpoort. Dit wordt gefinancierd vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Ze noemen het “Meesters in de kunsten”. Samen met de Gruitpoort heeft Het Timpaan gekeken aan welke competenties met kinderen gewerkt kan worden. Daar zijn drie kerncompetenties uit naar voren gekomen: het creërend vermogen, onderzoekend vermogen en reflectief vermogen. Daarnaast wordt natuurlijk ook gewerkt aan het vermogen tot samenwerken, het vermogen tot zelfstandig werken en het vermogen zich te presenteren.

Jolande vindt het belangrijk dat docenten vakken geven die bij hen passen en die ze zelf ook leuk vinden. Groepsleerkrachten worden door de Gruitpoort geschoold in één van de disciplines van “Meesters in de kunsten”:
- Dans
- Theater
- Beeldende vorming
- Multimedia
- Wetenschap en techniek

Ze geven deze lessen niet alleen in hun eigen groep, maar juist ook in andere groepen. Vanaf volgend jaar worden ook de BSO-medewerkers op deze thema’s geschoold, zodat zij hier ook in mee kunnen draaien.

“Ik denk dat het beter is om te investeren in leerkrachten dan in dure methodes.” - Jolande Bisseling.

Leerkrachten leren tijdens de scholing hoe zij lessen rondom een bepaald thema kunnen ontwerpen. Daarbij worden altijd de drie kerndoelen gehanteerd:
- onderzoeken: wat heb ik, wat kan ik ermee?
- creëren: iets maken, bouwen met wat je hebt onderzocht.
- reflecteren: naar elkaar kijken, recensies schrijven, foto’s maken, afsluitende deel van de les.

Met deze drie kerndoelen wordt bij elke discipline een les opgebouwd. Op elke school ontstaat zo al een pakketje theaterlessen / danslessen etc. De leerkracht wordt vervolgens gecoacht. Dat is het afsluitende onderdeel van de training. Na de scholing hebben leerkrachten voldoende bagage om aan verschillende leerjaren les te geven.

Een groot voordeel van deze methode is dat er nu ruimte is voor professionalisering van de leerkrachten zelf en voor professionalisering van het onderwijs.

Tags

{breed}
javhide.com sexsut.com