Op bezoek bij De Werkplaats Kindergemeenschap

1 juni 2015

essay writing service discount code Donderdag 21 mei bezochten de ambassadeurs van {Breed} De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven, die in 1926 werd opgericht door Kees Boeke. De Stichting Werkplaats Kindergemeenschap heeft anno 2015 een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Verder is er een Kinderopvang op het terrein aanwezig.

Kees Boeke pionierde in het vormgeven van de ontwikkeling van kinderen op een niet traditionele onderwijsmanier. Hoe ziet de Kinderwerkplaats er anno 2015 uit? Wat kunnen wij van deze pionier leren? Jeroen Goes (Directeur basisschool de Werkplaats Kindergemeenschap) heet ons welkom op het prachtige terrein.

phd dissertation defense Achtergrond
De Werkplaats heeft vier kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. Deze kernwaarden geven richting aan het gedrag van werkers (de kinderen) en medewerkers.
Boeke noemde ‘zijn’ school ‘Werkplaats’ omdat hij bij het woord ‘school’ altijd dacht aan iemand die “geschoold” wordt. Zijn bedoeling was juist om kinderen niet te ‘scholen’, maar hen de gelegenheid te geven zich door middel van allerlei soort werk naar eigen aard en aanleg te ontwikkelen.

get link Groepen indeling
In de Werkplaats wordt onderwijs niet in traditionele klassen gegeven. De groepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8 zijn samengevoegd. Zij krijgen les in een eigen groepsruimte, waarbij er (soms groep overstijgend) wordt gewerkt in naastgelegen ruimtes. De werkers hebben geen vaste werkplek, ze zoeken zelf een plekje uit voor het werk dat ze gaan doen. In de 5 groepen 5/6 en 5 groepen 7/8 zitten totaal circa 300 werkers. In alle ruimtes wordt niet of zacht gepraat.

http://lacsq.org/?education=writing-paper-help&dcd=4d Gebouw
De school is gevestigd in een monumentaal pand dat recent is gerenoveerd. Opvallend in het gebouw is de ruime opzet. Jeroen geeft aan dat hij voor de verbouwing diverse scholen bezocht om inspiratie op te doen. De school ligt op een zeer ruim terrein, met onder andere sportvelden en een kinderboerderij. De sportvelden lopen over in een heus bos. Volgens de visie van Boeke gaat het leren ook in de vrije tijd door. De opzet en ligging van het schoolgebouw dragen hieraan bij. De kinderen kunnen hutten bouwen in het bos, voetballen op het veld en leren verantwoordelijk te zijn voor de dieren op de boerderij. 

best dissertation Rooster
De school heeft een continurooster. De kinderen gaan drie dagen in de week van 8.45 tot 15.15 uur naar school en twee dagen in de week, dinsdag en donderdag, van 8.45 tot 13.15 uur. Dit is volgens het natuurlijke ritme spanning en ontspanning.

SysteemEr heerst een rustige sfeer in de school. Werkers (de leerlingen) en medewerkers praten zacht met elkaar. Op het eerste oog zou je denken dat hier weinig zorgleerlingen op school zitten, maar het tegenovergestelde is waar. Er zitten veel kinderen met diagnoses of die voorheen een rugzak kregen op de Werkplaats. Jeroen zegt daarover:

"Problemen worden niet door kinderen gecreëerd, maar die zitten meestal in het systeem. Het zijn niet de kinderen die niet deugen, het is vaak het systeem dat niet deugt."

http://lacsq.org/?education=paper-writing-service&1de=f2 Leerlijnen
De Werkplaats is bezig leerlijnen te ontwikkelen voor onder andere taal en rekenen. Er zijn voor kinderen geen individuele leerlijnen, maar er is wel ruimte om de stof aan te passen op de ontwikkeling van het kind. De doorgaande lijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is goed ontwikkeld, omdat beide scholen al lange tijd werken volgens de visie van Boeke. De doorgaande lijn van kinderopvang naar basisonderwijs is nog in ontwikkeling, pas sinds 2011 is de kinderopvang op het terrein in deze vorm aanwezig.

http://aggs.school.nz/?education=instant-essay-writer Ontwikkeling van onderop
De ontwikkeling van het onderwijs in de Werkplaats loopt bottom-up. De pedagogische visie zit bij de medewerkers ingebakken. Dit uit zich onder andere door de toon tussen docenten en kinderen. “Ik vind het belangrijker dat kinderen eerst zichzelf goed leren kennen en zich pas daarna aanpassen aan de maatschappij, in plaats van dat we kinderen opvoeden volgens de normen van de maatschappij en zij zich op hun veertigste afvragen ‘wie ben ik eigenlijk?”, vertelt Jeroen.

dissertation ideas Samenwerking
De school heeft een nauwe samenwerking met de BSO. Er vindt inhoudelijke afstemming plaats en een warme overdracht is gemakkelijk te organiseren. Er gaan ca. 175 kinderen naar de BSO.

Er is ook een goede samenwerking met de Kinderopvang. Van de 75 kinderen op het kinderdagverblijf gaat 97% naar de kleutergroepen van de Werkplaats.  De kinderopvang werkt inmiddels ook al drie jaar met dezelfde pedagogische visie. Er worden maandelijks afspraken gemaakt en er is een nauwe afstemming. Daarnaast kennen de medewerkers elkaar goed en gaan zij regelmatig bij elkaar op bezoek.

Jeroen sluit het bezoek af met de mooie woorden: Kinderen mogen zijn wie ze zijn.

find someone to write my college paper Informatie
Mocht u meer willen weten over deze bijzondere school, ga dan naar: www.wpkeesboeke.nl

Tags

{breed}

Nieuw boekje

1 juni 2015

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go here hier.

Columns van Job

1 juni 2015

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

1 juni 2015

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 juni 2015

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com