Nieuwsbrief 15 september 2015

Het steunpunt en onze Lessons Learned

Op 30 september j.l. heeft {Breed}, in de vorm van een wervelend symposium onder de titel Lessons Learned, haar werkzaamheden als Steunpunt beëindigd. De komende maanden worden gebruikt om vooral alle producten en brochures te borgen en op diverse sites toegankelijk te krijgen.

Als trouwe lezer van de nieuwsbrief van {Breed} blijven we u daarover natuurlijk informeren. U kunt in de week van 2 november, als iedereen weer terug is van de herfstvakantie, de allerlaatste nieuwsbrief verwachten. Daarin publiceren wij onze toolkit, waarin alle instrumenten en brochures en kennis van {Breed} op heel overzichtelijke wijze verwerkt is. Inclusief de nieuwste versie van het handboek voor brede scholen en IKC, dat vanaf dan als digitaal handboek in de toolkit beschikbaar zal zijn.

In de laatste nieuwsbrief zullen we uitgebreid verslag doen van het symposium. Dit verslag zal vergezeld gaan van praktische informatie, de lessons learned van de dag en veel foto’s. En we zullen een verrassing meesturen, een bijzonder magazine, Samen. Maar daarover dan meer.

 

 

Peiling

Begin september hebben we een peiling op de site gehouden over de brede schoolontwikkeling in Nederland. In een week tijd Deze peiling leverde in 6 dagen 353 ingevulde vragenlijsten op. De vragenlijst is vooral ingevuld door directeuren en coördinatoren van de school. De belangrijkste resultaten: we treffen een beeld aan van grote ambities, waarbij de omvorming naar een integraal model veel genoemd wordt. 

lees verder

 

 

 

Nieuwe subsidies voor het onderwijs

Professionalisering cultuuronderwijs PO & Impuls muziekonderwijs

De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO is ondertussen geopend en geeft scholen in het primair onderwijs de kans om cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum te geven. Schoolbesturen kunnen tot 1 maart 2016 een aanvraag doen. De Impuls muziekonderwijs staat klaar in de startblokken en zal in de loop van oktober officieel bekend worden gemaakt. Op 14 oktober is er een landelijke kick-off, met aansluitend een informatiebijeenkomst van het KCR. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de mailingslijst.

Politiek aan de slag met Kindcentra 2020s

Partijen in de Tweede Kamer willen nog deze kabinetsperiode aan de slag met de ideeën van Kindcentra 2020. Dat bleek vandaag in Den Haag tijdens het symposium Kindcentra 2020, een realistisch perspectief. Woordvoerders van VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66 waren unaniem in hun wens het kabinet te bevragen op de plannen en de motie die in dit kader in eerder stadium is  ingediend.  Volgende week al steken zij de hoofden bij elkaar om te kijken hoe vaart te zetten achter realisatie van de ideeën rondom kindcentra in Nederland. 

Meer weten? www.kindcentra2020.nl

 

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com