Nieuwsbrief 15 september 2015

Het steunpunt en onze Lessons Learned

De zon scheen in vele opzichten, 30 september j.l.! Het was werkelijk mooi weer, het was de dag dat we als Landelijk Steunpunt ons eindsymposium organiseerden onder de titel Lessons Learned van {Breed}, we hadden een fantastische locatie, Madurodam, we hadden zo’n 250 mensen uitgenodigd, bestuurders, leidinggevenden, beleidsmakers, ambassadeurs, allemaal mensen met wie wij de afgelopen jaren hebben samengewerkt en die op de een of andere manier betrokken zijn geraakt bij {Breed}, met ons gewerkt hebben, kennis gedeeld, hun locatie als inspirerend voorbeeld beschikbaar hebben gesteld en ga maar door.

Doel van de bijeenkomst was om nog één keer onze ervaringen en kennis van 6 prachtige jaren te delen. Dat deden we in de vorm van een aantal inspirerende sprekers die spraken over pedagogiek, sport, muziek, besturen, de werking van hersenen, over samen-werken. En twee van onze ambassadeurs spaken over de praktijk, hún praktijk.

 

 

Hier vindt u een verslag van deze dag. En een kleurrijke foto impressie. En nu willen we onze lessons learned natuurlijk ook met u delen. Vandaar in deze nieuwsbrief een aantal praktische, leuke, leerzame, inspirerende en zeker in uw praktijk bruikbare zaken die we met u gaan delen vandaag. Een instrument, een nieuwe brochure, een een heel bijzonder tijdschrift, het eerste nummer van Samen, een magazine voor en door brede scholen en IKC. Ieder item in deze nieuwsbrief is wat dat betreft een primeur, bijzonder en langdurig bruikbaar, daarom duurde het ook nog even voor we deze nieuwsbrief klaar hadden.

We zetten ze voor u op een rij, u kunt alles vervolgens terugvinden op bredeschool.nl, maar ook op de sites van de PO Raad en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij, als belangrijke vertegenwoordigers van beide sectoren, spraken zich net als beide ministeries op 30 september uit over het belang als sectoren samen te werken, bestuurlijk en op de werkvloer. Bijvoorbeeld in een IKC, of brede school, of als losse locaties. Zij zullen derhalve ook op hun websites de modellen, brochures en instrumenten uit deze nieuwsbrief plaatsen en doorgaan die samenwerking te stimuleren. Ondertussen blijft onze website nog tot 1 januari a.s. in de lucht en kunt u tot die tijd ook deze nieuwsbrief met regelmaat in uw mailbox zien verschijnen. Maar daar kom ik de volgende keer op terug, geniet nu van dit ‘kadootje’, onze Lessons Learned.

Job van Velsen.

Toolkit

Op eerder genoemde websites vindt u vanaf nu onze toolkit. Een ‘gereedschapskist’ waarin al onze brochures en instrumenten logisch geordend en geplaatst zijn. Alles te downloaden en te gebruiken in uw praktijk.

lees verder

 

 

 

Webboek

Onderdeel van de toolkit, maar ook apart benaderbaar via webboek.bredeschool.nl vindt u ons vernieuwde handboek Brede Scholen en IKC. Een naslagwerk waar we bijna een jaar aan gewerkt hebben, samen met Joke Kruiter van Oberon en anderen. Het webboek komt in plaats van het verouderde handboek van de brede school, ooit een prachtig en veelgebruikt naslagwerk, maar inmiddels wel wat verouderd. U kunt in de inleiding van het webboek lezen dat het gelijk ook een soort wikipedia van de brede school gaat worden. U kunt meeschrijven. Maar dat leest u in het webboek!

 

SAMEN

We dachten, we vatten 6 jaar Steunpunt, de highlights, de mooiste interviews, de ambassadeurs, nog eens samen in een bijzonder magazine dat we de titel Samen mee gegeven hebben. U kunt dit magazine hier downloaden. We hopen dan dat u die verspreidt onder uw medewerkers. Want daar is Samen voor gemaakt. Maar voor de snelle reageerders onder u, we hebben een aantal gedrukte exemplaren van Samen. Wilt u, zolang de voorraad strekt, in aanmerking komen voor een gedrukt exemplaar, zo’n full colour glossy van Samen, mailt u dan uw gegevens naar Samen@bredeschool.nl , dan zorgen wij dat u die via de post ontvangt. Wij zijn er zo trots op, en denken dat Samen u en uw collega’s een zeer plezierig en informatief leesmoment zal bezorgen. Vraag dus een exemplaar aan via samen@bredeschool.nl. We zijn benieuwd naar uw reactie, laat u die ons weten?

 

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com