Nieuwsbrief 15 september 2015

Door een storing is onze nieuwsbrief een dag later verschenen. Excuses hiervoor.  

Maandagmorgenblues

Aanslagen in Parijs, gruwelijke beelden, oneindig veel verdriet, een wereld die in een soort shock verkeert. Althans, zo ervaar ik dat deze maandagmorgen. Niet voor de eerste keer na een aanslag schrijf ik een inleiding voor de nieuwsbrief. En bekruipt mij heel even een gevoel van moedeloosheid. De Wereld van de Toekomst……

Maar direct daarna overwint het besef én de overtuiging dat brede scholen, kindcentra, scholen, kinderdagverblijven en al die plaatsen waar kinderen en hun ouders samen komen juist dé plaatsen zijn waar we, misschien maar op piepkleine schaal maar toch, iets kunnen doen. Door in gesprek te gaan, door antwoorden te vinden, door ontmoeting te stimuleren, door met elkaar, kinderen, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders onderling, in gesprek te gaan. De wereld binnen halen en de wereld tegemoet treden, de brede school maakt, ook op dit gebied, een verschil, zo blijkt uit diverse langdurige onderzoeken naar community schools in de Verenigde Staten. [1]

Dus blijven wij ook doorgaan met deze nieuwsbrief, al is {Breed} officieel gestopt. Er is immers zoveel nieuws dat relevant is om te delen! U kunt bijvoorbeeld nog een handreiking voor een IKC werkbegroting verwachten, met een handig spreadsheet waarin je als IKC een werkbegroting kunt maken. En ondertussen delen we, ter informatie en inspiratie, bijzondere, relevante en actuele nieuwsfeiten. Berichten waar jullie in de praktijk van brede scholen en kindcentra iets aan hebben, waar je je visie mee kunt scherpen, of waar je concreet mee aan de slag kunt. Neem nou het gesprek met de voorzitter van de onderwijsraad, Henriette Maassen van den Brink en haar collega Saskia Schenning in BBMP, over het advies “ Een goede start voor het Jonge kind.”  Ondertussen is Sinterklaas weer in het land, dat betekent dat er extra veel gezongen wordt, maar interessanter vindt u wellicht de nieuwe regeling, Impuls muziekonderwijs, die het FCP bekend heeft gemaakt. U leest het in onderstaande nieuwsflitsen. Tot over twee weken,

Job van Velsen.


[1] O.a. Linda S.Olson, A first Look at CommunitySchools in Baltimore ( Baltimore Education Research Consortium, 2014. William R. Potapchuk, The Role of Community Schools in Place-Based Initiatives: Collaborating for Student Success

 

Nieuwsflitsen

AGENDA

Kennis, inspiratie en ontmoeten

De Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen vindt plaats op donderdag 3 december 2015 bij De Basiliek in Veenendaal, van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de dag en mogelijkheid voor aanmelden zijn te vinden op de speciale website. Geen theoretische verhalen, maar uitwisseling van praktijkvoorbeelden door mensen uit het veld.

 

Op 27 november vindt er een conferentie over Gezonde Schoolpleinen plaats bij ROC A12 in Ede. Meer informatie: www.gezondeschool.nl

Bijlage: flyer conferentie.

 

 

 

SAMEN

We dachten, we vatten 6 jaar Steunpunt, de highlights, de mooiste interviews, de ambassadeurs, nog eens samen in een bijzonder magazine dat we de titel Samen mee gegeven hebben. U kunt dit magazine hier downloaden. We hopen dan dat u die verspreidt onder uw medewerkers. Want daar is Samen voor gemaakt. Maar voor de snelle reageerders onder u, we hebben een aantal gedrukte exemplaren van Samen. Wilt u, zolang de voorraad strekt, in aanmerking komen voor een gedrukt exemplaar, zo’n full colour glossy van Samen, mailt u dan uw gegevens naar Samen@bredeschool.nl , dan zorgen wij dat u die via de post ontvangt. Wij zijn er zo trots op, en denken dat Samen u en uw collega’s een zeer plezierig en informatief leesmoment zal bezorgen. Vraag dus een exemplaar aan via samen@bredeschool.nl. We zijn benieuwd naar uw reactie, laat u die ons weten?

 

Kindcentra 2020 kijkt terug op een enerverende tijd waarin veel essentiële ideeën zijn besproken, uitgewerkt en gepresenteerd. Al deze uitwerkingen zijn opgetekend in het boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’, dat op het symposium van Kindcentra 20202 op 9 oktober 2015 is overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. 

Het verslag van het symposium inclusief een fotorapportage vindt u terug op de website van Kindcentra 2020. Wilt u nog eens op uw gemak de presentaties van Willem Adema of Gijs van Rozendaal (terug)luisteren klik dan hier.

Platform Kindcentra 2020
Tijdens het congres van 9 oktober is het platform voor kindcentra gepresenteerd. Kindcentra 2020 is overweldigd door de enorme brede ondersteuning van maatschappelijke organisaties. 

 

 

Advies onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft haar Meerjarenagenda 2015–2020 en werkprogramma 2016 gepresenteerd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De raad adviseert over een breed terrein van het onderwijs, dat wil zeggen van voorschool­se educatie tot aan postuniversitair onderwijs en bedrijfsopleidingen. De producten van de raad worden gepubliceerd in de vorm van adviezen, studies en verkenningen. Daarnaast ini­tieert de raad seminars.

Bestellingen van de publicatie:

Onderwijsraad Nassaulaan 62514 JS Den Haag email: secretariaat@onderwijsraad.nl telefoon: (070) 310 00 00 of via de website: www.onderwijsraad.nl

 

 

Interview met voorzitter Onderwijsraad.

 

In juni bracht de onderwijsraad een advies uit onder de titel 'Een goede start voor het jonge kind'. De tijd van adviseren is voorbij! 

Voor het gehele interview: zie bijlage. 

 

 

 

Impuls aan muziekonderwijs

Scholen kunnen vanaf 2 november subsidie aanvragen

Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland! Scholen die deze ambitie delen kunnen vanaf 2 november een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Scholen kunnen met de Impuls muziekonderwijs hun muzieklessen verbeteren, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld. Dat worden dus popbands, brassbands en complete harmonieën in de klas!

14 oktober werd de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs gelanceerd tijdens een feestelijke kick off op basisschool de Bavokring in Rotterdam. Deze nieuwe subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is onderdeel van de plannen van minister Bussemaker voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar en sluit aan bij de beweging Méér muziek in de klas.

Vanaf 2 november kunnen scholen subsidie aanvragen om muziek op verschillende manieren te verankeren in de school. De bedoeling is dat scholen deze subsidie gebruiken om de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan te vergroten, structureel muziekles te verzorgen onder schooltijd en verbindingen aan te gaan met muzikale partners in de omgeving van de school. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar kan oplopen tot 20.000 euro voor drie jaar. Aanvragen kan ieder jaar, tot 1 april. 

 

 

 

 

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com