Nieuwsbrief 15 september 2015

Formule 1

IKC – het lijkt wel de Max Verstappen van onderwijs en kinderopvang geworden! 

Jong, trendy, gedurfd en met een stevig acceleratievermogen. Omarmd door een breed publiek. Aan de finish, bijna het einde van het jaar, heeft zelfs de politiek de IKC gedachte overgenomen. PvdA, D66, Groen Links, met de VVD aan de rand, hebben minister Asscher gevraagd de vorming ervan gemakkelijker te maken. Asscher zet, zo heeft hij geantwoord, vooral in op de inhoud, en niet zozeer op de vorm. 

Een IKC in iedere wijk

Iedere wijk en ieder dorp in Nederland zou een kindcentrum moeten hebben waar school en kinderopvang samenwerken. Dat is, zoals Kinderopvang Totaal het heeft samengevat, de kern van een motie waar afgelopen week volop over geschreven werd.

Lees verder

 

 

Blog van Monique Roders

Een week eerder schreef onderwijs inspectuer Monique Roders een blog uit haar dagelijkse praktijk. “De directeur laat mij de school zien. Ik ben nieuwsgierig. De maandag na mijn bezoek wordt dit namelijk een integraal kindcentrum (IKC). En laat dat nu net mijn ‘thema' zijn binnen de inspectie.

Lees verder

 

Brochure op weg naar een IKC.

{Breed} heeft een handige brochure geschreven, met praktische tips over een logische route die leidt tot een IKC. Ook vindt u in deze brochure zowel een juridisch gevalideerfrd model van een intentieverklaring en een model Samenwerkingsovereenkomst.

U kunt de brochure hier downloadenHandreiking Praktische oplossingen

U gaat aan de slag met een IKC en zoekt oplossingen voor een aantal knelpunten die u tegenkomt of waar u over gehoord heeft. Bijvoorbeeld de BTW kwestie bij inzet wederzijds personeel binnen een IKC. Het Steunpunt beschrijft in deze handreiking een aantal alternatieven en oplossingen.

Download hem hier.
Nieuwsflitsen

Herschikking VVE-budget

Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep vragen bij de Tweede Kamer om een gerichte inzet van dit extra peuterbudget zodat het budget ook echt ten goede komt aan de doelgroep. Het gaat om 15 procent van alle twee- en drie-jarige kinderen, landelijk zijn dat zo'n 38.000 peuters.

Brief over effecten inzet Voorschoolse educatie.
Minister Asscher heeft de kamer afgelopen week ook geïnformeerd over het onderzoek naar de effecten van de inzet van voorschoolse educatie. Voor Nederland ontbreken tot nu toe betrouwbare effectstudies. Er kunnen dus nog geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over effecten van vve op de ontwikkeling van kinderen. Voor het zomerreces 2016 zal ik Asscher de Kamer informeren over de ontwikkeling van kinderen die vve hebben gevolgd.

Meer info.

Nieuwe meerjarige subisidieregeling Talent en festivals.
Aanvragen kunnen gedaan worden voor de landelijke begeleiding van jonge talenten, de organisatie van (inter)nationale amateurkunstfestivals en de organisatie van landelijke erfgoedmanifestaties. De deadline voor aanvragen is 1 maart 2016

 

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik hier.

javhide.com sexsut.com