Nieuws over Brede Scholen

Interprofessioneel opleiden, noodzakelijk?! Een perspectief op de toekomst.

29 mei 2017

Eerder dit jaar vroeg Bo van Kuijk via Breed input aan de lezers. Hierbij de resultaten van haar onderzoek! 

Het werkveld verandert: onderwijs en opvang slaan steeds vaker de handen ineen om samen te werken aan de ontwikkeling van het kind. Deze samenwerking vraagt om interprofessionele samenwerkingsvaardigheden van professionals. Maar hoe wordt de huidige student op deze ontwikkeling voorbereid en is deze voorbereiding voldoende om te starten binnen het werkveld? PMK-student Bo van Kuijk heeft haar bachelorscriptie geschreven in opdracht van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) en heeft daarbij focus gelegd op de opvattingen van studenten, docenten en het werkveld over het interprofessioneel opleiden binnen de bacheloropleidingen van FHKE.

lees meer }

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

26 mei 2017

Vanaf 2017 wordt de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland jaarlijks gemeten. Dit gebeurt onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en de eerste kinderopvangorganisaties zijn al benaderd voor deelname.

lees meer }

Vechtscheiding? wat je als school kan (én moet) doen!

26 mei 2017

Voor kinderen met gescheiden ouders kan het voorjaar een periode zijn met veel pijnlijke momenten. Zo komen ieder jaar kinderen thuis met een vaderdagknutsel, terwijl ze geen contact meer hebben met hun vader. Achtstegroepers zien soms als een berg op tegen de eindmusical: Wie moeten ze aankijken vanaf het podium en naar wie moeten ze na afloop toe lopen?

lees meer }

Plek voor ieder kind: Inclusie als opdracht voor brede scholen en kindcentra

26 mei 2017

 

In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd dat ieder kind het recht heeft om mee te mogen doen, mee te tellen en te leren. Ieder weldenkend mens zal deze rechten onderschrijven. Maar wat betekenen die rechten concreet, lukt het ons in Nederland om hier handen en voeten aan te geven? Want zo eenvoudig is het niet om voor ieder kind die rechten te garanderen. Kinderen die in velerlei opzichten van elkaar verschillen. Het is een complexe opdracht waarvoor het onderwijs onmogelijk in haar eentje verantwoordelijk kan worden gesteld. Het is een gezamenlijke opgave die goed wordt uitgedrukt in het Afrikaanse, inmiddels wat sleetse, gezegde ‘It takes a village to raise a child’.


 

lees meer }

15 jaar brede scholen in Almere: het kind staat altijd voorop

26 mei 2017

De Schoor is vanaf het begin in 1997 bij de planvorming van brede scholen in Almere betrokken. Na de ontwerpfase ontstonden de eerste brede scholen in schooljaar 2001-2002. Er werd gestart met vier projecten, aangestuurd vanuit Stichting Brede Almeerse Scholen (BAS). Na vijf jaar was het aantal brede scholen gegroeid naar zeven en ontstond de huidige organisatie structuur met per locatie een regisseur, een activiteitencoördinator en het werkoverleg (het MT). In de inmiddels 12 brede scholen en 1 sterrenschool is De Schoor partner. De komst van IKC's (Integrale Kindcentra) en de recente ontwikkelingen in het sociaal domein zorgen voor verandering. De brede scholen zijn momenteel op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur te verbinden.

lees meer }

‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’ leidt tot levendige discussie.

08 mei 2017

Op 18 april hield de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang haar eerste ‘BMK Thema-discussie’ en ging in gesprek met een breed publiek. Het werd een middag met een boeiende dialoog over het belang van de doorgaande ontwikkellijn, over ontwikkelen en leren in kinderopvang en onderwijs, en over kansen en risico’s. Voorzitter Sharon Gesthuizen leidt het gesprek; een dialoog tussen leden, vak-experts, diverse betrokken partijen en geïnteresseerden.

 

 

lees meer }

Opvallende positieve effecten uit lange termijn onderzoek m.b.t. 'early childcare', voor gezinnen en maatschappij.

05 mei 2017

How Child Care Enriches Mothers, and Especially the Sons They Raise

As many American parents know, hiring care for young children during the workday is punishingly expensive, costing the typical family about a third of its income.

Helping parents pay for that care would be expensive for society, too. Yet recent studies show that of any policy aimed to help struggling families, aid for high-quality care has the biggest economic payoff for parents and their children — and even their grandchildren. It has the biggest positive effect on women’s employment and pay. It’s especially helpful for low-income families, because it can propel generations of children toward increased earnings, better jobs, improved health, more education and decreased criminal activity as adults.

Affordable care for children under 5, long a goal of Democrats, is now being championed by Ivanka Trump.

The Department of Health and Human Services says child care should cost 7 percent of a family’s income at most — but 42 percent of families who buy care for young children spend considerably more than that, according to census data analyzed by Beth Mattingly at the University of New Hampshire. A report by New America and Care.com put the average cost of child care in the United States at $16,514 a year.

lees meer }

Kamerbrief over Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid

05 mei 2017

Investeren is vooral op jonge leeftijd effectief. Dat schrijft het Ministerie van Financiën in het rapport Onderwijsachterstandenbeleid: Een duwtje in de rug?’ dat vorige week verscheen.

 

 

lees meer }

Nieuwe wetten kinderopvang kunnen leiden tot investeringen

01 mei 2017

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar betere dagopvang. Ook bij de peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog. Daarbij krijgen werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen straks ook recht op kinderopvangtoeslag, zoals die nu al geldt voor de kinderopvang. De Tweede Kamer stemde 21 februari in grote meerderheid vóór twee wetsvoorstellen: het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Deze nieuwe wetten kunnen leiden tot investeringen in de kinderopvang. Heeft u vragen over deze investeringen of hulp nodig?

Neemt u dan contact op.

Bron: Nieuwsbrief Ruimte-OK april 2017

Artikel 1 tot 9 van 23
<< Eerste< Vorige1-910-1819-23Volgende >Laatste >>

Zoeken in nieuws

Vul een zoekterm in.

Landelijke IKC dag

Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De vijfde Landelijke IKC-dag zal dan ook in het teken staan van het onderwerp ‘Hét IKC bestaat niet’. Save the date!

29 september 2017!

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com