Nieuws over Brede Scholen

Breed voorbeeld: Stichting brede buurtschool Den Haag

18 september 2017

Brede en optimale ontwikkeling voor ieder Haags kind 

 

“Brede en optimale ontwikkeling voor ieder Haags kind” is de missie van de Stichting brede buurtschool Den Haag (SBB). Al ruim 5 jaar werkt SBB samen met scholen, kinderopvang, gemeente en partners in welzijn, sport en cultuur aan de brede en optimale ontwikkeling van kinderen in Den Haag.

Binnen onze visie kunnen kinderen zich alleen breed en optimaal ontwikkelen als de school een samenwerking zoekt met de ouders van de kinderen en de maatschappelijke partners in de omgeving van kinderen. 

De brede buurtschool in Den Haag ziet niet alleen de leerling maar het hele kind! 

lees meer }

Voorlopige maximum uurprijzen 2018 bekend

15 september 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ontwerpbesluit voor de maximum uurprijzen voor 2018 bekend gemaakt. De maximum uurprijzen worden gefaseerd ingevoerd als gevolg van de gefaseerde invoering van de IKK maatregelen voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang; per 1 januari 2018 en 1 januari 2019. (zie bijgaand tijdpad).

De maximum uurprijs voor 2018 bedraagt voor:

Dagopvang: € 7,45
Buitenschoolse opvang: € 6,95
Gastouderopvang: € 5,91

(De uurprijzen zijn onder voorbehoud en kunnen nog worden gewijzigd.)  

Kamerbrief Ontwerpbesluit

Bron: BMK nieuwsbrief 12 

Haagse peuters naar school

15 september 2017

In Den Haag start in oktober een pilot waarbij peuters van 2.5 jaar naar school gaan. De school wil hiermee de aansluiting tussen de voorschoolse periode en de kleuterklas verbeteren. Leerlingen beginnen zo optimaal voorbereid aan de basisschool. Ook voor ouders is een rol weggelegd. 

 

 

 

 

lees meer }

Subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw verlengd

15 september 2017

De subsidieregeling voor extern advies verduurzaming scholen is verlengd tot en met 29 december 2017. De verlenging is bekendgemaakt in de Staatscourant. Schoolbesturen kunnen dankzij deze regeling 50 procent van de kosten voor het inhuren van extern advies terugkrijgen. De subsidie is onderdeel van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. De Green Deal Scholen beoogt een gezond, duurzaam en ook betaalbaar schoolgebouw. Besturen kunnen zo actief aan de slag met een gezonder binnenklimaat, duurzame energiebronnen en lagere energiekosten. Subsidie aanvragen kan via Greendealscholen.nl of via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

 

Werk mee aan het onderwijs van morgen

15 september 2017

Op 7 juli 2017 heeft staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het vervolgproces van de curriculumherziening. Begin 2018 zullen in totaal negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, van start gaan op de thema’s Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, digitale vaardigheden, burgerschap, mens & natuur, mens & maatschappij en bewegen & sport en kunst & cultuur.

De ontwikkelteams zullen bouwstenen ontwikkelen op basis waarvan in een volgende fase geactualiseerde kerndoelen en eindtermen geformuleerd kunnen worden. Gedurende dit proces zullen de opbrengsten van deze teams in de praktijk worden beproefd op zogenoemde ‘ontwikkelscholen’. Deze ontwikkelfase zal tot eind 2018 duren.

Aanmelden
Leraren of schoolleiders die een bijdrage willen leveren aan deze ontwikkelteams, kunnen zich vanaf 18 september aanmelden op de website www.curriculum.nu/meedoen. Ook scholen die zich als ontwikkelschool willen inzetten voor deze curriculumherziening, kunnen zich aanmelden via deze website. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.curriculum.nu.

Curriculum.nu
Curriculum.nu is het vervolg van Onderwijs2032. Het is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Informatie over de stappen die nu worden gezet op weg naar het onderwijs van morgen, zijn te vinden op de website www.curriculum.nu

Bron: Nieuwsbrief Rijksoverheid

Eerst noodhulp voor Sint Maarten, daarna weer onderwijs

15 september 2017

Na de grote schade die orkaan Irma heeft aangericht, maken ook de scholen op de bovenwindse eilanden de balans op. Scholen op St. Eustatius en Saba hebben inmiddels hun deuren weer geopend. Op Sint Maarten is dat nog onmogelijk en krijgen leerlingen voorlopig nog geen onderwijs.

lees meer }

Zoeken in nieuws

Vul een zoekterm in.

Landelijke IKC dag

Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De vijfde Landelijke IKC-dag zal dan ook in het teken staan van het onderwerp ‘Hét IKC bestaat niet’. De inschrijving is geopend!

29 september 2017!

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

06 september 2017

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com