Interview met Mireille Mes-van Duuren, adviseur projectbureau Dagindeling

‘Dat geld móet er komen’

14 november 2005

Geen opgelegde regels en wetten, maar deskundigheid van de werkvloer. Dat was het idee achter de Stimuleringsmaatregel Dagindeling, een onderdeel van het emancipatiebeleid. Dagindeling zette 140 experimenten in gang. En concludeerde dat het stimuleren van brede scholen broodnodig is. ‘Dat roept om investeringen’, zegt adviseur Mes-Van Duuren.

‘Ik heb alle tijd’, zegt de adviseur als ik bel om een afspraak te maken. Maar in tegenstelling tot wat ik vermoed, heeft dat niets te maken met haar dagindelingskunsten. ‘De tournee langs de experimenten is net achter de rug. Die had ik georganiseerd, en dat was nogal veel werk. Het was het slot van het hele project. Vandaar dat gevoel van een lege agenda.’ Voorlopig dan. Want Mes-Van Duuren is nog niet klaar met Dagindeling, een verzameling experimenten om wijzer te worden in het afstemmen van werk en privé. Het advies dat de onafhankelijke stuurgroep op grond van de experimenten heeft uitgebracht, moet in de politiek nog beproken worden. Het advies moet nog publiciteit gaan krijgen. ‘Het advies uit 2002 is nog niet eens behandeld. Het land wordt niet geregeerd nu. In zo’n instabiele
situatie is het moeilijk iets onder de aandacht te brengen bij de politiek.’

Dagarrangementen
Mes-Van Duuren was adviseur bij de ongeveer veertig experimenten waarin dagarrangementen een rol speelden. Een dagarrangement is een pakket zorg en educatie dat ouders voor hun kind(eren) inkopen. Het is een doorlopend aanbod van zeven tot zeven met voorschoolse opvang, onderwijs, opvang tussen de middag en culturele, educatieve en sportieve activiteiten na school. De experimenten met dagarrangementen waren divers. Ze liepen uiteen van het omvormen van een school met 97 Marokkaanse leerlingen tot brede school, tot
het ontwikkelen van een multifunctioneel gebouw in Sluis-Aardenburg. Soms was er al een gebouw, en ging het om een nieuwe bestuursfilosofie. ‘Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Community School in Amsterdam. Daar heeft men een tweehoofdige directie op poten gezet. Eén uit het onderwijs, één uit het welzijn. Die twee hebben nu dezelfde visie.’ De lijn die de twee directeuren
hebben uitgezet, is op zichzelf gewoon, vertelt Mes-Van Duuren. ‘De standaard dingen als respect voor elkaar staan erin. Maar het feit dat dit door twee mensen wordt uitgedragen, is echt héél bijzonder. Brede scholen zijn in het verleden te vaak zo maar begonnen. Men had vijftien, zestien voorzieningen, maar geen gemeenschappelijke visie. Dat werkt dus niet. Je moet afspraken met elkaar maken en zorgen voor ontschotting.’

500 diploma’s
De dagarrangement-experimenten vonden nogal eens plaats op brede scholen. Dat is niet zo gek. Op een brede school komen de dagarrangementen het meest tot hun recht, vindt Mes-Van Duuren. ‘Gelukkig komen er steeds meer. In 57% van de gemeentes wordt actief beleid gevoerd. Dat wil zeggen dat er of al een brede school is, of dat die er binnen nu en vier jaar komt. De brede
school is geen hype meer, maar een trend. Brede scholen bevorderen de emancipatie misschien niet direct, maar toch wel indirect. Ouders hebben meer mogelijkheden, moeders kunnen gemakkelijker werken. En het is echt niet zo dat geen ouder meer bij zijn kind is. Er is niet voor niets bijna overal een woensdag- en een vrijdagdip.’ Toch schort er nog wel iets aan de brede scholen. ‘Een van onze experimenten
was het opleiden van de mensen die zorgen voor de tussenschoolse opvang. We hebben 500 diploma’s uitgereikt. Prachtig. Die professionele opvang is precies wat brede scholen nodig hebben. Ze vragen er ook om. Terecht. Een financiële impuls van de kant van de overheid zou hier op zijn plaats zijn. En nog meer: ik bedoel, zijn de cao’s al ontschot? De brede school vraagt om breed inzetbaar personeel. Er zijn mensen nodig die tienerwerk doen, zorgen voor de tussenschoolse opvang, en als klassenassistent kunnen werken. Zo
iemand valt nu in drie CAO’s! Even verwarrend zijn de verschillen in kwaliteitsnormen. Waar de één kan volstaan met 1 wc op 10 kinderen, moet de ander 1 op 20 hebben; waar het onderwijs graag de gang benut, moet die in de kinderopvang leeg blijven. Er is dringend één norm nodig. De brede school is bovendien preventief jeugdbeleid. En dat willen we toch?’

Zeker geen bezuiniging
Wil de brede school een succes zijn, dan moet er meer geld van de rijksoverheid komen, is te lezen in het eindavies van de stuurgroep, Ruimte voor ritme. Mes-Van Duuren: ‘De stuurgroep wil professionaliteit stimuleren, en moedigt het neerzetten van multifunctionele gebouwen aan. Dat kost allemaal geld. Een brede school is zeker geen bezuiniging. Ook niet als je geen nieuw gebouw neerzet. Er moet altijd wel iets verbouwd worden. Die 250 miljoen euro die zij adviseert voor de brede school uit te trekken, móet er echt komen. En ik heb goede hoop dat dat gaat gebeuren. De wil is er in ieder geval wel.’

Meer over Dagindeling:
www.dagindeling.nl

Het complete advies van de stuurgroep Dagindeling:
Nota Ruimte voor Ritme

Meer over de verschillende experimenten:
Vensterschool combineert taken
Noodopvang zieke kinderen
Samen tegelijk
Schoolcarrièreplus
Sprong naar zelfstandigheid
Kinderopvang aan huis
Arbeidspool in kinderopvang
Brede wijkschool De Ynlaet
Opvang zieke kinderen
Project Dagindeling Gemeente Haarlem
Leidster aan huis
Verbeterde dagindeling in Capelle a/d IJssel
Het kind centraal
Plezier tijdens de overblijf
Het Montessorihuis
Samen vinden we de juiste vorm
Professionalisering tussenschoolse opvang
Bedrijfstijdenschool "de Noordlinde"
Brede school op het Platteland
Een voorziening rijker, een zorg minder

Nieuw boekje

14 november 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 november 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 november 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 november 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com