Interview Jaap Westbroek

term papers writing service 14 november 2005

thesis statement help research paper can you write my essay Het onderwijs verandert, maar we bouwen nog steeds gevangenissen voor kinderen. Jaap Westbroek, directievoorzitter van de Voorburgse Scholengroep Esloo, legt uit hoe het anders kan.

see Scholengroep Esloo bezit zes gebouwen. Allemaal worden ze onder handen genomen. Er zijn binnen de scholengroep vijf nieuwbouwtrajecten, en een ingrijpende renovatie. De praktijkschool, nu nog gevestigd in een industriegebied, wordt verplaatst naar een nieuwe school in een oudere wijk van Den Haag. Het statige gebouw van het Internationaal College Edith Stein in het centrum van Den Haag, zal tegen de vlakte gaan. Ook in één van de bouwputten van de Haagse regio, de Vinexwijk Ypenburg, bouwt Esloo aan een nieuwe school: het Montaigne Lyceum.

admissions essay editing get link Filosofie

follow link Aan de ver- en nieuwbouw van de Esloose scholen liggen filosofische opvattingen ten grondslag. Als het onderwijs transformeert, horen daar ook andere gebouwen bij. Jaap Westbroek: "Wij onderscheiden vier transformaties die met elkaar samenhangen. Alle vier heb je ze nodig om de paradigmaverandering te realiseren. Allereerst de verandering van het curriculum: wat moeten we leren. Daarnaast verandert de organisatie van de school: eenheden van 50 minuten, de bel (waar gebeurt dat verder nog in de samenleving?), autonome professionals, klassen als instructie-eenheden. In de derde plaats gaat het om de fysieke leeromgeving: het schoolgebouw. Tenslotte gaat het om het gedrag van de mensen in de school: de leerlingen en de docenten, een gedrag dat voor een groot deel is vastgelegd door de eerste drie punten. "

http://bredeschool.nl/?education=help-with-thesis&fc4=d5 Westbroek wordt in zijn ideeën over de werking van gebouwen geïnspireerd door de Franse filosoof Michel Foucault. "Die legt een relatie tussen machtstructuren en ruimtegebruik. Architectuur kan gebruikt worden om macht uit te oefenen. Veel schoolgebouwen zijn toch nog steeds erg gebaseerd op het principe van de gevangenis. Daar versta ik onder dat ze werken vanuit disciplinering. Het gebouw moet geschikt zijn voor sociale controle. Het schoolplein is eigenlijk niets anders dan een luchtplaats van de gevangenis."

Westbroek gelooft meer in kleinschaligheid, eigen identiteit, en openheid. Daarom hebben zijn scholen maximaal 700 leerlingen, heeft elke school een eigen naam, en heeft hij het nieuwe gebouw van het Corbulo College uitgerust met werkplaatsen op de school die ook voor de buurt toegankelijk zijn. Er kunnen winkeltjes in komen of een café, waar leerlingen werken. Een nabootsing van de werkelijkheid. "Overigens kom je al gauw met allerlei beperkingen in aanraking. Winkeliers in de buurt kunnen valse concurrentie vrezen."

Individuele beleving

Het huidige onderwijssysteem is volgens Westbroek een erg aanbodgericht systeem, gericht op massaproductie. Iedereen moet ongeveer hetzelfde weten en kunnen. Hierdoor wordt talent verspild. "Je mag pas een vervolgopleiding doen als je bepaalde vakken hebt gevolgd. Maar bepaalde onderdelen van die vakken zijn niet voor iedereen even noodzakelijk. Het gevolg is dat mensen dan maar helemaal niet meer aan die opleiding beginnen, terwijl ze er wel geschikt voor zouden zijn. Dit aanbodgerichte systeem loopt wat mij betreft op zijn eind. De leerling ontleent geen betekenis aan de lesstof. Docenten zitten vast aan het curriculum en zijn methodeslaven, die al hun inzet en creativiteit moeten gebruiken om als een soort circusartiest de leerling aan de les te binden. Dat werkt niet meer in het moderne onderwijs. Je moet aansluiten bij de individuele beleving van zowel de leerling als de docent. We moeten van een massa-identiteit naar een individuele beleving. Anders wordt er steeds minder geleerd en neemt de uitval alleen maar toe. We moeten werken aan de intrinsieke motivatie van de leerling. Een school moet een plek voor persoonlijke ontwikkeling zijn."

javhide.com sexsut.com