Kinderopvang heeft behoefte aan samenwerking ‘Je kunt zó veel aan elkaar hebben'

14 november 2005

Tineke Linssen is pedagogisch stafmedewerker bij Korein kinderopvang in Eindhoven. Een functie waarin samenwerken met het onderwijs een belangrijke rol speelt.

‘Korein is een grote organisatie. We hebben kinderopvangcentra in heel Eindhoven, maar ook in de randgemeenten. Overal waar sprake is van samenwerking met het onderwijs ben ik betrokken bij het overleg. We hebben met uiteenlopende verschijningsvormen van de brede school te maken. Héél verschillende verschijningsvormen, eigenlijk. Het maakt nogal uit of je vanaf de basis met elkaar in gesprek bent over een gemeenschappelijke pedagogische visie, of dat er alleen behoefte is aan nieuwbouw en die nieuwbouw zelf centraal komt te staan, in plaats van de samenwerking waarvoor die nieuwbouw wordt gemaakt. Het eerste gebeurt in de Eindhovense SPIL-centra, het tweede scenario maak ik wel mee in de randgemeenten.'

Wat is een SPIL-centrum precies?
‘SPIL staat voor Spelen, Integreren, Leren. In de praktijk betekent het dat er een hechte samenwerking wordt ontwikkeld tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, en dat je dus optimale ontwikkelingskansen creëert voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Ongeveer zoals de brede school?
‘Eerlijk gezegd gebruik ik de term brede school niet graag. Het geeft onderwijs een dominante plek, en mensen uit het onderwijs zijn al zo krachtig van zichzelf. Van mij mogen alle brede scholen in Nederland SPIL-centra gaan heten. De gemeente stelt hier als voorwaarde voor een verdere ontwikkeling tot SPIL-centrum dat er een format is, een pedagogische visie. Er is een stramien om tot elkaar te komen: je begint met kennismaken, dan praat je op onderdelen door, thuiszorg en schoolmaatschappelijk werk komen een keer meepraten, en soms, jammergenoeg nog niet altijd, is er een apart oudertraject om uit te zoeken wat ouders willen. Het is van ongelooflijk groot belang dat betrokkenen naar elkaar luisteren. In al die overleggen waarin ik zit, zie je dat dat moeite en veel tijd kost, maar wel iets oplevert. Ik zal een voorbeeld geven. Peuterspeelzalen en kinderopvang zijn van zichzelf veel meer bezig met het ruimte geven aan kinderen om zich vanuit hun eigen kracht te ontwikkelen. Daar kan het onderwijs wel iets van opsteken . Andersom kan de kinderopvang iets leren van de veel gestructureerdere aanpak van het onderwijs.'

Hoe organiseer je die samenwerking in de praktijk?
‘De meeste SPIL-centra zijn nog in het stadium van praten over de gezamenlijk visie. Anderen zijn al in een volgende fase: zorgen dat die visie wordt omgezet in een werkplan. In die fase is het van zeer groot belang dat ook mensen van de werkvloer meepraten. Je moet iedereen zijn inbreng gunnen. Er is in Eindhoven bijvoorbeeld gesproken over de overdracht van peuterspeelzaal naar de basisschool. Het onderwijs vond eerst de formulieren van de peuterspeelzaal niet goed. Maar die van hen waren te veel gericht op echte onderwijsvaardigheden. Overdone voor de peuterspeelzalen. Die van ons gaan over hoe een kind in zijn vel zit, en hoe het er met zijn algemene ontwikkeling voorstaat. Wat de kinderopvang en de peuterspeelzalen veel meer zouden moeten doen is hun methodieken ontwikkelen, ze op papier zetten, en erover praten.

Zijn kinderopvang en onderwijs verschillende werelden?
‘Toch wel, ja. Ik ben zelf heel lang geleden begonnen in het kleuteronderwijs. Daarna ben ik pedagogiek gaan studeren en na wat omzwervingen in de eerste brede school van Nederland terechtgekomen, het Karregat. Een zeer idealistisch experiment dat volledig mislukte. Kinderen voelden zich er niet veilig. Dat lag niet zozeer aan de partijen die met elkaar in het gebouw zaten, als wel aan het feit dat er geen muren waren. Ook de wethouder die later de SPIL-centra initieerde, was erbij betrokken. Dat hij veel later toch weer bij samenwerking uitkwam, en dat ik daar nu ook weer aan meewerk, komt doordat kinderen er uiteindelijk toch beter van worden als er wordt samengewerkt. Tussen kinderopvang en onderwijs is zó veel overlap. Je kunt zó veel aan elkaar hebben.'

Wat missen we als er níet wordt samengewerkt?
‘Ouders zeggen dat ook weleens: maar het gaat toch goed op deze school? Dat zal ook best, maar er zal toch steeds meer behoefte zijn aan andere dagarrangementen. Dezelfde ouders willen hun kinderen ook niet de hele dag van links naar rechts slepen. Het is veel rustiger als je kind in een setting zit waarin men het kent. Een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is zeer belangrijk voor het kind. Iedereen ziet het belang van een doorgaande lijn.'

En wat zegt u tegen critici die aanvoeren dat het ouders zo wel heel gemakkelijk wordt gemaakt?
‘Ik ben helemaal niet bang dat de taak van de ouders door de voorzieningen voor 0-12 jarigen gereduceerd wordt. Als je verschillende arrangementen aanbiedt, neem je nog niet de verantwoordelijkheid van de ouders over. Het zijn aanvullingen. Dat je keuzes aanbiedt, is juist heel goed. En bedenk ook vooral dit: ouders blijven de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. Dat verandert niet.'

De gemeente Eindhoven wil van alle basisscholen SPIL-centra maken. In totaal zullen dat er rond de vijftig worden. Vijf SPIL-centra zijn intussen door de eerste overlegfase heen. Ook de Eindhovense brede scholen zullen SPIL-centra worden.

Klik hier voor meer informatie.

Interview met Tineke Linssen, pedagogisch stafmedewerker bij Korein kinderopvang in Eindhoven

Nieuw boekje

14 november 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 november 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 november 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 november 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com