‘Wat echt nodig is, is een positiebepaling’

14 november 2005

De wetenschappelijke pijlers van de brede school moeten nog de grond in. Er is veel geïnventariseerd, maar nog weinig echt onderzocht, zegt Frank Studulski, sinds 2001 in dienst van advies- en onderzoeksbureau Sardes.

Het eerste wat Frank Studulski deed toen hij in 2001 bij Sardes ging werken, was een boek schrijven over de brede school. Liever gezegd: een boek afmaken. Het werken aan wat later http://crime-prevention-intl.org/?education=research-paper-to-buy&02f=91 De brede school – perspectief op een educatieve reorganisatie zou gaan heten, had een jaar stil gelegen.
“Voor ik bij Sardes kwam, werkte ik bij het ministerie van OCW, en het was een beetje ingewikkeld om als ambtenaar een boek te schrijven”, verklaart Studulski het jaar pauze. “Ik was er in mijn vrije tijd aan begonnen. Het was geen opdracht, ik werkte bij de afdeling voortgezet onderwijs en had alleen zijdelings met de brede school te maken, via het project Jeugdbende, een voorloper van Operatie Jong. Het boek kwam voort uit enthousiasme. De brede school oefende een enorme aantrekkingskracht op me uit. Daarom ben ik vanaf ‘95, ’96 alles gaan verzamelen wat ik maar over de brede school kon vinden, en ben ik er een boek over gaan schrijven.”

http://aggs.school.nz/?education=essay-proofreading-service Waaróm vond u het zo’n interessante ontwikkeling?
Ik heb er ooit eens een stukje over geschreven, waarom de brede school mij zo intrigeert. Daarin vertel ik dat het waarschijnlijk terug te leiden is tot mijn jeugd. Ik was altijd met planningsvraagstukken bezig. Ben later ook sociale geografie gaan studeren. Ik denk dat het vooral het totaalconcept is dat mij zo aanspreekt. Dat integrale en doordachte karakter. Maar zullen we het maar niet al te therapeutisch gaan maken…? Wat belangrijk is, is dat er in de brede school ruimte is om te leren. Kinderen hebben meer keus, kunnen ook op andere manieren leren. En voor ouders is er het geruststellende idee dat er meerdere deskundigen met hun kinderen bezig zijn.”

http://aggs.school.nz/?education=essay-writing-services-usa Bleef uw enthousiasme overeind, toen u steeds meer brede scholen van binnen zag?
O, zeker. Ik kom in dorpen waar alle voorzieningen zo dichtbij elkaar liggen dat ze bij elkaar de ruiten kunnen ingooien. Maar ze praten niet met elkaar! Men mag elkaar niet, er is territoriumdrift of er zijn nog restanten van de verzuiling. Als je dat ziet snap je wel waarom ik nog steeds enthousiast ben.
Voor de evaluatie van de vensterscholen die ik vorig jaar met Anne Luc van der Vegt heb gedaan, kwam ik op de Groningse vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk. Ik wil het niet te emotioneel maken, maar als je dat gebouw binnenloopt en je ziet aan de ene kant de school, en aan de andere het zwembad en de bibliotheek, dan gaat er toch iets door je heen als: zo kan het dus ook! Ik krijg daar echt warme gevoelens van.
Natuurlijk is niet alles perfect. We constateerden bijvoorbeeld dat het onderwijs op de vensterscholen niet echt anders is dan op gewone basisscholen. Echte inhoudelijke verbanden tussen wat binnen en buiten de school wordt gedaan, kunnen beter. Ik denk dat dat overal nog een nauwelijks ontgonnen gebied is. Dat geldt ook voor de relatie met andere vernieuwingsbewegingen, het zogenoemde nieuwe leren waar je nu veel over hoort. Dat is een nieuwe uitdaging voor brede scholen.

psychology thesis topics Wat viel u nog meer op, tijdens uw onderzoek?
Die evaluatie was deels een literatuurstudie. Ons viel op dat over sommige onderwerpen zo goed als niets bekend was. Er is veel geïnventariseerd, maar nog weinig echt onderzocht. De jeugdzorg bijvoorbeeld: er zijn talloze voorschrijvende boeken, maar er gaat er niet één over de opbrengsten. We legden onze hand op een lege plek.

go to site Wat doe je in zo’n geval?
Tja. thesis writing help uk Common sense gebruiken. Het is niet heel moeilijk te veronderstellen dat dingen gemakkelijker gaan als mensen dicht bij elkaar zitten. Daar hoef je niet ingewikkeld over te gaan doen. Het gevoel wordt ook wel bevestigd door mensen uit de praktijk. Vergeleken met tien jaar geleden, zeggen die, gaat alles nu een stuk gemakkelijker, doordat ze overal bij elkaar kunnen binnenlopen.

college term papers for sale Wat zouden bredeschool-wetenschappers onmiddellijk moeten gaan uitzoeken?
Wat echt nodig is, is een positiebepaling: we moeten weten wat de brede school kan opleveren. Vooral om te hoge verwachtingen te dempen is dat hard nodig. De brede school begon als een manier om kinderen kennis te laten maken met activiteiten, om hun een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Gaandeweg zijn daar extra verwachtingen ingeslopen. Men begon te denken dat de CITO-scores dankzij de brede school omhoog zouden gaan. Terwijl je, als je wilt dat kinderen ook buitenschools iets leren, moet voldoen aan veel randvoorwaarden: alleen als je iets langdurig, gestructureerd en op professionele wijze aanbiedt, blijft er wat hangen. Bovendien moeten er goede relaties gelegd worden tussen binnen- en buitenschools leren. Een opwindend terrein, waarin nieuwe leerarrangementen en doorlopende leerlijnen tot stand kunnen komen, ook met levensecht leren. Als je betere CITO-scores wilt, moet je effectiever onderwijs geven. Beter taalonderwijs, beter rekenonderwijs. Ik zeg niet dat de brede school dat niet kan, maar het is niet automatisch zo dat de activiteiten op de brede school hieraan bijdragen.
Wat ook onderzocht moet worden zijn de ruimtelijke consequenties van nieuwe onderwijsconcepten. Er worden overal gebouwen neergezet, maar er is geen onderzoek naar wat werkt en wat niet. Het zijn vooral architecten die op dit gebied aan zet zijn. Ik zie weinig vooruitgang: het is ieder voor zich, er wordt teveel aan het lokale krachtenspel overgelaten en dat leidt niet tot vernieuwing. Het zijn wel gebouwen die dertig jaar mee moeten.

follow url Sardes en de brede school:
Sardes is een advies- en onderzoeksbureau voor de sociale sector. Behalve aan onderzoek en advies, doet Sardes ook aan begeleiding. Concrete voorbeelden van producten:

  • Kadernota’s op grond waarvan de politiek een beslissing neemt m.b.t. de eventuele ontwikkeling van een brede school.
  • evaluatie van de Groninger vensterscholen
  • het Handboek Brede School
  • conferenties over de brede school (landelijk en regionaal).
    URL: www.sardes.nl

http://aggs.school.nz/?education=custom-written-essay Interview met onderzoeker Frank Studulski

Nieuw boekje

14 november 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het buy a college research paper http://be-basic.org/?education=how-to-edit-essays&f30=ae hier.

Columns van Job

14 november 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 november 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 november 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com