Interview: de projectleider

‘Er lag al een pedagogische visie'

14 november 2005

Dick Aarden is projectleider brede school van de gemeente Vlissingen, ‘het Rotterdam van Zeeland'. Hij maakt dankbaar gebruik van het Handboek Brede School.

Achttien jaar was Dick Aarden directeur van een basisschool. Hij werkte op diverse scholen in Zuid-Nederland, het laatst was hij bovenschools directeur in de gemeente Strijen. Hij kent het onderwijs dus van binnenuit. Maar met de brede school had hij slechts zijdelings te maken gehad.
“In Strijen waren we in de oriëntatiefase. We wilden bekijken of een eventuele samenwerking mogelijk was. Tijdens dat proces ben ik vertrokken naar Vlissingen. Een logische stap: ik had intussen onderwijskunde gestudeerd, en was als bovenschools directeur al veel met beleid bezig. Bovendien leek het me wel gezond eens wat anders te gaan doen. In Vlissingen ben ik senior beleidsmedewerker op de afdeling maatschappelijke ontwikkeling. Ik ben verantwoordelijk voor het onderwijs- en jeugdbeleid. Sinds 1 januari 2004 ben ik ook projectleider brede school. Dat project liep toen al even. Het is de bedoeling dat de eerste Vlissingse brede school, of open wijkschool zoals wij haar noemen, in 2007 opengaat.”

Wat doet een projectleider in Vlissingen zoal?
“Op het moment stelt die onder andere het programma van eisen op. Verder is het goed te bedenken dat de Vlissingse brede school een initiatief is van de scholen zelf. In de wijk Middengebied, waar de eerste komt te staan, werkten de drie scholen al ruim tien jaar samen. Ze waren een brede school avant la lettre. Ze moesten wel, vinden ze zelf. In hun wijk zijn veel gezinnen éénoudergezinnen, viert de criminaliteit hoogtij, zijn er drugsproblemen, en is de werkloosheid hoog."

In Vlissingen?
"Ik weet dat het veel mensen verbaast, maar Vlissingen wordt niet voor niets het Rotterdam van Zeeland genoemd. De scholen huurden daarom al gezamenlijk het schoolmaatschappelijk werk in, en hadden een buitenschoolse-activiteitenprogramma. Wat de partners ook al voor elkaar hebben, is dat er al een pedagogische visie ligt. Nu komt daar een gebouw bij, en komen er partners bij waar de hele wijk wat aan heeft, zoals de bibliotheek en het bureau Jeugdzorg. Totaal gaan zo'n vijftien partijen samenwerken in de brede school, waaronder de school voor speciaal onderwijs. De brede school krijgt twee lokalen voor zogenoemde observatiegroepen.
Maar om terug te komen op mijn dagelijkse werkzaamheden: ik ben bezig met de inhoudelijke ontwikkeling, met samenwerking en bestuurlijk overleg. Ik praat bijvoorbeeld met de woningcorporatie over de beheerstructuur. Het is mogelijk dat die corporatie eigenaar van de brede school wordt, en dat de gemeente bij de woningcorporatie gaat huren – een optie die ook in het Handboek Brede School staat, de teksten hierover heb ik mooi kunnen gebruiken voor een ambtelijke notitie. De brede school komt in een herstructureringswijk, we praten over woningen in de brede school, en beheer is hun core business , dus ik zie wat dat betreft alleen maar voordelen.”

Het Handboek Brede School hielp bij de besluitvorming over de beheerconstructie. Ook vond Aarden verder het een nuttig hulpmiddel. Zonder handboek zou het proces een stuk minder gestructureerd verlopen, vermoedt hij.
“Ik heb er op veel fronten dankbaar gebruik van gemaakt. Op de cd bij het boek staan allerlei documenten die je, aangepast naar je eigen situatie, zo kunt gebruiken. Ook wat betreft de financiën en de communicatie heb ik er veel aan gehad. Zonder handboek was ik niet op het idee gekomen een nieuwsbrief te gaan maken. Je denkt dat dat niet het allerbelangrijkste is. Het idee dat je draagvlak nodig hebt in de wijk, komt uit het handboek vandaan. Net als het idee dat je ook moet praten als je het zelf nog niet weet. Het is allemaal waar. Ik heb het handboek verslonden, eigenlijk. Het kwam voor mij precies op het goede moment. Ik denk dat ik het proces zonder het handboek veel minder gestructureerd had aangepakt. Terwijl men op scholen al zoveel aan het hoofd heeft. Een brede school worden is bovendien een ingewikkeld proces. Het is voor alle betrokkenen prettig als iemand dat stapsgewijs aanpakt.”

Nieuw boekje

14 november 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 november 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 november 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 november 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com