‘Er is een wéreld te winnen'

term papers writing service 3 augustus 2006

essay editing software english essay writing service In het laatste Jaarbericht Brede School staat dat 60% van de brede scholen sport heel goed vindt. Maar dóen ze het dan ook? Erica Terpstra is bang van niet. De rol van de sport in het onderwijs is veel te bescheiden. “Sport moet in de school verankerd zijn.”

purchase a research paper Een jaar geleden zat NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra om de tafel met Maria van der Hoeven, de minister van onderwijs. Ze sloten een alliantie om de banden tussen sport en onderwijs te versterken, en ze besloten dat er in 2007 een masterplan zou komen om alle kinderen via de school aan het sporten te krijgen. Terpstra: “In Nederland is de sport nooit verankerd geweest in het onderwijs. Dat heeft te maken met ons calvinistische verleden. Sport was fysiek, en dus onbelangrijk. Cultuur wordt nóg altijd hoger aangeslagen dan sport. Je ziet het aan de aandacht ervoor in buitenschoolse opvang – cultuur wordt vaker aangeboden dan sport.”
Het doel van de alliantie is elk kind elke dag aan het sporten te krijgen, drie keer tijdens, en twee keer na school. Het percentage is officieel op 90% van de kinderen gehouden – er zijn altijd scholen die niet mee willen werken. Erica Terpstra: “Maar wat mij betreft maken we er 100% van!”

viagra generika rezeptfrei paypal bezahlen http://aggs.school.nz/?education=essay-buy Springen, hoe moet dat?
Dat de sport in Nederland toch een poot aan de grond heeft gekregen, is te danken aan particulier initiatief, zegt Terpstra. “Dat is heel mooi, maar in deze tijd niet genoeg. Te veel kinderen lijden aan bewegingsarmoede. Ik zal je wat vertellen. Laatst was ik bij de opening van een buitenschoolse opvangorganisatie in Rotterdam. Ze deden met alle groepen aerobics op het schoolplein. Toen bleek dat de kleuters niet wisten hoe ze moesten springen. Ik ben me echt rót geschrokken. Ook als kinderen ouder worden is het vaak treurig hoe ongemakkelijk ze bewegen. Ze brengen te veel uren zittend door. En wat de brede scholen betreft, in het laatste Jaarbericht Brede School staat dat 60% van de brede scholen sport heel goed vindt. Maar hoeveel doen het ook? Er is echt een wéreld te winnen in het onderwijs. We móeten de school bij de sport betrekken.”
Onderwijs en sport kunnen elkaar versterken, is het idee. Terpstra: “We willen de sportverenigingen naar de scholen halen, waar ze hun nieuwe leden vinden, en de leraren lichamelijke opvoeding naar de sportverenigingen brengen. We willen duale aanstellingen creëren. In Nederland hebben we 1,2 miljoen vrijwilligers, vergeleken met het buitenland héél veel. Maar er is ook in de sport meer zapgedrag dan vroeger. Mensen blijven niet meer hun hele leven bij één vereniging; vrijwilligers willen één afgeronde taak doen, en verloop van tijd weer iets anders. De professionalisering komt dan in het gedrang. We willen alle vrijwilligers koesteren, en helpen. Daarom gaan we de sportverenigingen professioneel ondersteunen. De professionals kunnen dan meteen de vrijwilligers de lastige klussen uit handen nemen, waardoor het voor hen nog leuker wordt.”

ou peut on acheter du cialis sans ordonnance thesis writing service 1200 biljartertjes
Het masterplan dat Jos Kusters, directeur van de alliantie, aan het schrijven is, moet halverwege 2007 klaar zijn. Maar er gebeurt ook nu al genoeg, zegt Terpstra. “Er zijn proeftuinen, dus voorbeeldprojecten; we stimuleren met de gymlerarenbond het certificeren van zogenoemde sportactieve scholen; we zijn de sportverenigingen aan het voorbereiden op hun nieuwe taken; en de sportbonden maken leskaarten voor de scholen. Negen bonden hebben ze al klaar, één ervan is de klimbond. Ze beginnen op school en gaan dan naar een klimwand. Wist je dat het platte Nederland de meeste klimwanden ter wereld heeft? En dan de biljartbond. In zes gemeenten hebben ze een kennismakingsprogramma voor schoolkinderen. Er komen 200 kinderen per project op af!”
Terpstra is er verguld mee. “Als we nu laten zien dat het werkt, maken we de geesten van het nieuwe kabinet rijp om elk kind elke dag te laten sporten. Gelukkig is er enorm veel dynamiek. Kijk naar het succes van de BOS-regeling, de subsidie voor samenwerkingsverbanden tussen buurt, onderwijs en sport. Als je hoort dat sportverenigingen naar de buurten gaan waar geen sportvelden zijn, om daar op scholen te trainen met de kinderen, dat is toch fantastisch?”

propecia oferta farmacia Website NOC*NSF: www.sport.nl
BOS: www.bosimpuls.nl

acheter viagra comparatif best custom essay writing Erica Terpstra wil voor elk kind elke dag sport

Nieuw boekje

watch 3 augustus 2006

http://mjc-palente.fr/?pharmacie=cialis-tadalafil-sur-internet&13a=ad Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het click professional research paper writers hier.

Op de kaart

follow url 3 augustus 2006

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

3 augustus 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com