go site 's Middags, na het praatje van minister Van der Hoeven (het gebruikelijke hart onder de riem), komen Bos en Van Aartsen in de workshops opnieuw langs. Onder meer in een ‘spreekuur met rijksambtenaren', en in de workshop ‘Combinatiefuncties in de brede school'. Maar natuurlijk gaat het over veel meer in de workshops. Over een gemeente die zich terugtrekt uit de dagelijkse uitvoering en zich beperkt tot een regisseursrol bijvoorbeeld. In Gouda zijn ze daarmee dit jaar begonnen. De brede scholen gaan er nu verder in een Federatie Brede School Gouda e.o. Voorheen stedelijk coördinator Annemiek van den Elshout: “Het geld dat wordt bespaard op mijn uren, gaat nu rechtstreeks naar de brede scholen.”

Een uitgebreid verslag van het congres, alsmede verschillende hand-outs, zijn binnenkort te lezen op www.logacom.nl.

Halverwege haar betoog toont Plantenga een tabel met allemaal nullen. Volgens recente onderzoeken heeft kinderopvang op school geen effect op de arbeidsparticipatie. Maar er is wel wat op die nullen af te dingen, denkt ze: de onderzoeken gaan uit van de situatie zoals die nu is. Daarbij hoort o.a. het anderhalfverdienersmodel. Plantenga: “Daarin is Nederland nog steeds een buitenbeentje. Alleen Malta lijkt op ons.” Terwijl de Nederlandse politiek er alles aan doet een cultuuromslag te bewerkstelligen. 40% van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig. Als dit zoals beoogd naar 60% groeit, dan verandert de situatie volledig. Andere kanttekeningen bij de onderzoeken ziet Plantenga vooral in wat buying college papers niet is onderzocht. Zoals de effecten op de integratie. En op het welbevinden van kinderen. “In plaats van arbeidsmarktparticipatie zou het kind voorop moeten staan.” Als dat nou eens gebeurt, wordt het misschien nog wel wat met die motie, aldus Plantenga.

Bos en Van Aartsen onontkoombaar op Jaarcongres

17 augustus 2006

dissertation ideas Als de bezoekerscijfers van het Jaarcongres Brede School iets zeggen over de brede school, dan gaat het uitstekend. Het jongste congres werd door 736 mensen bezocht. De motie Van Aartsen/Bos liep als een rode draad door de programmering.

De namen van twee politici vallen op het Jaarcongres Brede School 2006 opvallend vaak. Het zijn die van de Kamerleden Van Aartsen en Bos. De reden: hun motie over verplichte kinderopvang op school, heeft direct met de brede school te maken. Samenwerkingsverband bij uitstek tenslotte.

In het ochtendprogramma gaan beide lezingen over de nieuwe regel. Fons van Wieringen van de Onderwijsraad houdt een verhaal over de vier modellen die de Raad heeft bedacht voor mogelijke inpassing van kinderopvang in het onderwijs. Hoogleraar economie Janneke Plantenga vertelt over de economische merites van de motie Van Aartsen/Bos.

Het verhaal van Plantenga is met armlengtes voorsprong het boeiendste van de twee. Ze spreekt over recente onderzoeken van het SCP en het CPB (respectievelijk fast custom essays Macro-economische effecten van de motie Van Aartsen/Bos en websites for essay writing Hoe het werkt met kinderen ), over kanttekeningen bij die onderzoeken en geeft conclusies en aanbevelingen mee.

's Middags, na het praatje van minister Van der Hoeven (het gebruikelijke hart onder de riem), komen Bos en Van Aartsen in de workshops opnieuw langs. Onder meer in een ‘spreekuur met rijksambtenaren', en in de workshop ‘Combinatiefuncties in de brede school'. Maar natuurlijk gaat het over veel meer in de workshops. Over een gemeente die zich terugtrekt uit de dagelijkse uitvoering en zich beperkt tot een regisseursrol bijvoorbeeld. In Gouda zijn ze daarmee dit jaar begonnen. De brede scholen gaan er nu verder in een Federatie Brede School Gouda e.o. Voorheen stedelijk coördinator Annemiek van den Elshout: “Het geld dat wordt bespaard op mijn uren, gaat nu rechtstreeks naar de brede scholen.”

Een uitgebreid verslag van het congres, alsmede verschillende hand-outs, zijn binnenkort te lezen op www.logacom.nl.

Halverwege haar betoog toont Plantenga een tabel met allemaal nullen. Volgens recente onderzoeken heeft kinderopvang op school geen effect op de arbeidsparticipatie. Maar er is wel wat op die nullen af te dingen, denkt ze: de onderzoeken gaan uit van de situatie zoals die nu is. Daarbij hoort o.a. het anderhalfverdienersmodel. Plantenga: “Daarin is Nederland nog steeds een buitenbeentje. Alleen Malta lijkt op ons.” Terwijl de Nederlandse politiek er alles aan doet een cultuuromslag te bewerkstelligen. 40% van de Nederlandse vrouwen is economisch zelfstandig. Als dit zoals beoogd naar 60% groeit, dan verandert de situatie volledig. Andere kanttekeningen bij de onderzoeken ziet Plantenga vooral in wat best website to buy research papers niet is onderzocht. Zoals de effecten op de integratie. En op het welbevinden van kinderen. “In plaats van arbeidsmarktparticipatie zou het kind voorop moeten staan.” Als dat nou eens gebeurt, wordt het misschien nog wel wat met die motie, aldus Plantenga.

Bos en Van Aartsen onontkoombaar op Jaarcongres

17 augustus 2006

source site Als de bezoekerscijfers van het Jaarcongres Brede School iets zeggen over de brede school, dan gaat het uitstekend. Het jongste congres werd door 736 mensen bezocht. De motie Van Aartsen/Bos liep als een rode draad door de programmering.

De namen van twee politici vallen op het Jaarcongres Brede School 2006 opvallend vaak. Het zijn die van de Kamerleden Van Aartsen en Bos. De reden: hun motie over verplichte kinderopvang op school, heeft direct met de brede school te maken. Samenwerkingsverband bij uitstek tenslotte.

In het ochtendprogramma gaan beide lezingen over de nieuwe regel. Fons van Wieringen van de Onderwijsraad houdt een verhaal over de vier modellen die de Raad heeft bedacht voor mogelijke inpassing van kinderopvang in het onderwijs. Hoogleraar economie Janneke Plantenga vertelt over de economische merites van de motie Van Aartsen/Bos.

Het verhaal van Plantenga is met armlengtes voorsprong het boeiendste van de twee. Ze spreekt over recente onderzoeken van het SCP en het CPB (respectievelijk viagra 100mg 12 preisvergleich Macro-economische effecten van de motie Van Aartsen/Bos en cialis online ohne rezept Hoe het werkt met kinderen ), over kanttekeningen bij die onderzoeken en geeft conclusies en aanbevelingen mee.

Nieuw boekje

17 augustus 2006

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het viagra online kaufen aus deutschland pay someone to do my paper hier.

Columns van Job

17 augustus 2006

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

17 augustus 2006

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

17 augustus 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com