Macro-economische analyse motie Aartsen/Bos

20 oktober 2006

Macro-economische analyse motie Aartsen/Bos / Centraal Planbureau. - Den Haag : Centraal Planbureau, 2006. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van OC en W (2006), 17 p.


Volgens dit onderzoek, in gang gezet n.a.v. de motie Van Aartsen/Bos over opvang op school, zijn de macro-economische effecten hiervan gering. Het gebruik van buitenschoolse opvang zal groeien, maar het grootste deel van de toename is een vervanging voor andere vormen van opvang; een beperkt deel resulteert in een stijging van het aantal gewerkte uren.

klik hier om het complete onderzoek te downloaden.

Nieuw boekje

20 oktober 2006

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

20 oktober 2006

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 oktober 2006

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 oktober 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com