Evaluatie in de brede school

23 oktober 2006

Claudia van Lotringen, Michiel van der Grinten, Evaluatie brede school : Handleiding, 2004, Oberon, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 28 p.

Zeker in gemeenten waar de ontwikkeling van brede scholen al enkele jaren geleden is ingezet, neemt de behoefte aan inzicht in het resultaat van al die inspanningen toe. Verloopt de samenwerking wel naar wens en levert de brede school datgene op wat met men er van verwacht? En hoe maak je de eventuele meerwaarde zichtbaar?

Tot nu toe was er nog geen geschikt instrumentarium voorhanden om de brede school te evalueren. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon in twee fasen een pakket samengesteld voor de evaluatie van de bredeschoolontwikkeling. In de eerste fase van het project is er in samenwerking met een aantal gemeenten een model ontwikkeld. In de tweede fase van het project werd dit model in de praktijk getoetst en verfijnd. Het uiteindelijke resultaat bestaat uit een Handleiding Evaluatie Brede School, de map Evaluatiemodel Brede School (EBS), en digitaal beschikbaar gestelde invoer- en verwerkingsbestanden.

Klik hier om Evaluatie in de brede school te downloaden.

Tags

Handboek

Thema's

Personeel

Nieuw boekje

23 oktober 2006

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

23 oktober 2006

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

23 oktober 2006

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

23 oktober 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com