Kunst op school - Schoolportretten

23 oktober 2006

Cultuurplein.nl, Elke school is uniek: schoolportretten

Wat is het effect van de Regeling Versterking Cultuureducatie PO? Welke plaats heeft cultuureducatie in de onderwijsprogramma’s? Met deze vragen ging Bureau Koningskunst naar veertien scholen en maakte veertien schoolportretten. De portretten kunnen dienen als inspiratie voor beleidsmakers, scholen en culturele instellingen.


De portretten zijn gemaakt op basis van gesprekken met schooldirecteuren, Interne Cultuurcoördinatoren, leerkrachten en leerlingen. Aan bod kwamen de algemene keuzes van de school, de opvattingen en de activiteiten. Ook reflecteerden de geïnterviewden over het scenario waarin de school zich bevindt (cf. Rapport Hart(d) voor cultuur). Om te zorgen dat men zich niet belemmerd voelde om over mogelijke knelpunten en problemen te spreken, zijn de gegevens van de scholen geanonimiseerd.

Klik hier om direct naar het Cultuurplein te gaan; de portretten zijn er downloadbaar.

Nieuw boekje

23 oktober 2006

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

23 oktober 2006

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

23 oktober 2006

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

23 oktober 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com