Knellende wet- en regelgeving

go here 3 november 2006

write my paper for me Onderzoek Knellende wet- en regelgeving

Samenhang creëren in voorzieningen is lastig. Veel mensen ervaren wetten en regelgeving als belemmeringen. Regioplan deed in opdracht van OCW onderzoek naar hinderlijke wetten en regels. Iedereen die wilde kon knellende wetten en regels melden.

Omdat maar heel weinig gemeenten en instellingen gehoor gaven aan de oproep om knellende wetten en regels te melden, zijn gemeenten en instellingen benaderd om te vragen naar knelpunten. Resultaat: er worden wel knelpunten genoemd, maar deze zijn niet het gevolg van werkelijk knellende wetten en regels. De conclusie is dat de bestaande wetten en regels samenwerking zelden of nooit onmogelijk maken. Wel is het zo dat de communicatie vanuit het Rijk over de wetten en regels vaak te wensen overlaat, waardoor gemeenten en instellingen deze wetten en regels verkeerd interpreteren of er onbekend mee zijn. Ook is het zo dat de bestaande wetten en regels duidelijk niet ingericht zijn op samenwerking, en de samenwerking eerder bemoeilijken dan faciliteren. Samenwerkende instanties hebben vaak te maken met verschillende CAO's. Ook ondervinden gemeenten en instellingen hinder van de wijze van financiering. Er bestaat geen structurele bijdrage voor samenwerkende voorzieningen, en dus wordt veel gebruikgemaakt van subsidies. Als die subsidies ophouden, komt ook de samenwerking in gevaar.

Het hele rapport kunt u hier downloaden

Nieuw boekje

best essay writers 3 november 2006

dissertation review Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het do my essay for cheap dissertation example hier.

Columns van Job

click 3 november 2006

09 juli 2018
25 april 2018

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

3 november 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com