Sociale competentie en participatie in beeld

6 maart 2007

Sociale competentie en participatie in beeld. Een Beleids Evaluatie Instrument (BEI) voor het Primair Onderwijs.

Het Beleidsevaluatie Instrument (BEI) geeft scholen, schoolbesturen en gemeenten handvatten voor het concretiseren en verhelderen van beleid en interventies op het gebied van sociale competentie en participatie (burgerschap). Dit gebeurt aan de hand van drie stappen:

  • Inventarisatie. In kaart brengen van de stand van zaken. De inventarisatie brengt in beeld wat de doelen van de school zijn, welke interventies en activiteiten plaatsvinden en hoe de opbrengsten in beeld worden gebracht.
  • Analyse. Is er sprake van een samenhangende aanpak op het gebied van sociale competentie en participatie? Sluiten doelen en activiteiten op elkaar aan?
  • Conclusies en vervolgstappen. Op basis van de uitkomsten uit de analyse trekt de school conclusies en stelt zij actiepunten op voor de toekomst.

De uitkomsten geven aanknopingspunten om de aanpak verder aan te scherpen en de opbrengsten te volgen.

Het BEI is opgezet als instrument voor zelfevaluatie, dat betekent dat scholen er zelf mee aan de slag gaan. Hierdoor worden scholen zich bewust van wat zij allemaal al doen en op welke punten zij hun aanpak nog kunnen verbeteren. Als het BEI met een groep scholen wordt ingezet, is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen (bijvoorbeeld in een paar gezamenlijke bijeenkomsten).

Wilt u meer weten over het BEI?
Download dan de brochure Sociale competentie en participatie in beeld. Deze brochure biedt een begrippen– en analysekader voor iedereen die werk maakt van het bevorderen van sociale competentie en participatie: scholen, schoolbesturen, beleidsmedewerkers van gemeenten en onderwijsadviseurs.

Wilt u ook de aanpak van uw school in kaart brengen en analyseren?
Bestel dan de BEI-map! U ontvangt dan een verzamelmap met daarin de brochure Sociale competentie en participatie in beeld, BEI-scholen en een cd-rom met de digitale instrumenten. U kunt de brochure en de map bestellen bij Oberon www.oberon.eu, 030 2306090

Nieuw boekje

6 maart 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

6 maart 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

6 maart 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

6 maart 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com