Nieuw concept verbreedt de wereld van stagiaires

26 april 2007

Alle partijen binnen de BredeSchool hebben met stagiaires te maken die eigenlijk niet precies weten ‘in welke wereld ze binnenstappen’. In Smallingerland (Drachten) hebben ze daarvoor een oplossing gevonden.

"Het is begonnen met de constatering dat studenten tijdens hun opleiding blijven steken in hun eigen aandachtsgebied. Daardoor hebben ze weinig oog voor de BredeSchool, die het juist moet hebben van contacten met andere instellingen die op andere of aanvullende terreinen actief zijn en netwerken”, zegt Gerda Klooster, beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Drachten en eerder, tijdens de ontwikkelingsfase, projectcoördinator BredeSchool. “Ook de onderwijsopleidingen, die wat meer aandacht zouden mogen geven aan de BredeSchool, sluiten niet helemaal aan bij de praktijk. Omdat professionals vrijwel al hun tijd moeten besteden aan hun eigen kerntaken kunnen veel zaken die binnen de BredeSchool spelen niet goed worden opgepakt. Daarnaast is er het personeelsbeleid van de instellingen die zoveel mogelijk mensen willen binnenhalen die affiniteit of ervaring hebben met de BredeSchool.”

De onderwijs- en welzijnsinstellingen in Drachten hebben een concept bedacht om de wereld van de studenten te verbreden en aan de wensen van de BredeScholen tegemoet te komen. “Allereerst kijken we naar het soort stagiaire, wat zijn opdracht is, hoe de begeleiding is geregeld en of het een type is dat openstaat voor de BredeSchool. Er is een kernteam gevormd, bestaande uit twee studenten HBO/Pedagogiek en twee studenten HBO/CMV. Deze vier stagiaires, die worden begeleid door de adjunct-directeur van de pc basisschool in de BredeSchool en een opbouwwerker van Welzijn , sturen het stageteam aan. Ze hebben alle andere stagiaires onder zich, voeren opdrachten uit en houden contact met de opleidingen. De leden van het kernteam zijn mensen die geïnteresseerd zijn in de BredeSchool en het leuk vinden onderdeel te zijn van deze pioniersfase.”

Op dit moment zijn er in Smallingerland meer stagiaires dan anders, omdat er ook een aantal studenten van de sportopleiding CIOS rondloopt. Zij werken ook voor andere scholen en houden zich bezig met bewegingsactiviteiten voor de naschoolse opvang, die straks verplicht wordt, en assisteren tijdens de gymnastieklessen. “De stagiaires ontwikkelen onder meer ouderactiviteiten en houden zich bezig met het opzetten van een netwerk voor jonge kinderen (van peuterspeelzaal tot en met de leerlingen van groep 1 en 2)”, aldus Gerda Klooster.

“De opzet van het concept is het bieden van relevante werkervaring aan toekomstige collega’s en het promoten van de opvatting dat werken binnen samenwerkingsverbanden/netwerken de toekomst heeft. Over de resultaten tot nu toe zijn we tevreden. Natuurlijk gaan we kijken of de mogelijkheden zijn te verruimen, er meer tijd is vrij te maken voor begeleiding en afspraken te maken zijn met opleidingsinstellingen. Zo hopen we steeds meer gemotiveerde stagiaires te krijgen.”

Nieuw boekje

26 april 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 april 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 april 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 april 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com