Ouderkamers worden populairder

2 mei 2007

Ouderkamers op school hebben vooral een sociale functie. In Zwijndrecht maken vooral moeders er dankbaar gebruik van.

In de Ouderkamer praten ouders bij over schoolse zaken, opvoeding en zaken van alledag. Het zijn in Zwijndrecht vooral allochtone moeders die van deze mogelijkheid gebruikmaken. Een grotere deelname van autochtone ouders zou wenselijk zijn, omdat discussies over zaken als straffen en belonen dan interessanter worden. Dan zal blijken dat er naast de verschillen, ook veel overeenkomsten zijn en kunnen de ouders van elkaar leren”, zegt Judith de Vries, coördinator van de Ouderkamer Kort Ambacht. “Die is verbonden met Ouderkamers op de andere locatie van openbare basisschool De Dolfijn en christelijke basisschool De Bron.”

“Onze Ouderkamer is nu het vijfde jaar ingegaan. Er zijn twee wekelijks vaste ochtenden waarop ouders welkom zijn. Gemiddeld zijn er tussen zes en vijftien bezoekers. Zelf ben ik aanwezig tijdens de activiteitenochtend. Die is breed van opzet. De ouders kunnen cursussen volgen of voorlichting krijgen over schoolse zaken. Bijvoorbeeld over de citotoets en wat erna gebeurt. De Ouderkamer is een goede manier om ouders achtergronden en een nieuwe kijk op opvoeden te geven. Kijk ook eens buiten je eigen cultuur is mijn advies. We vertellen ouders hoe belangrijk het is geregeld bij hun kind te informeren hoe het gaat op school. Daarnaast laten we ze kennismaken met de vakken die op school worden gegeven, zodat ze hun kinderen kunnen helpen”, vertelt De Vries, die zelf als leerkracht voor de klas staat bij groep 3. “We nodigen geregeld sprekers uit van de instanties waar mensen mee te maken kunnen hebben, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de GGD of het Boumanhuis voor drugs en alcohol. Ze krijgen op die manier veel informatie over deze organisaties, maar ook over wat ze kunnen doen en waar ze terecht kunnen in geval van ziektes of problemen. Dat zijn vaak heel interessante lezingen en we krijgen altijd positieve reacties op onze gastsprekers. We leggen ook de nadruk op gezondheidsbevordering en gaan in op onderwerpen die landelijk een breed draagvlak hebben, zoals gezonde voeding en bewegen. Dat doen we door het geven van voorlichting, maar ook door het samen delen van een gezond ontbijt in de Ouderkamer.”

De koffieochtend is heel informeel. De Vries: “De gesprekken gaan altijd ergens over. Gastvrouwen houden de boel op gang. Soms wordt nagepraat over de lezing van de activiteitenochtend, maar het kan ook gaan over boeken, televisieprogramma’s, nieuws, huwelijk en geboorte. Het is een heel sociaal gebeuren. Ik vind het een pluspunt dat mensen elkaar op deze manier beter leren kennen. Nog een reden waarom het jammer is dat er zo weinig autochtone ouders komen. De nadruk ligt trouwens beide ochtenden niet per se op de allochtone culturen. Nederlandse gewoonten, normen, waarden en tradities zoals Sinterklaas en Pasen komen ruimschoots aan de orde. De voertaal is Nederlands, al zijn onze gastouders die verschillende culturen vertegenwoordigen soms tolk.” Het feit dat uitsluitend moeders de Ouderkamer bezoeken vindt Judith de Vries in dit geval niet zo erg. “Het is een echte vrouwenaangelegenheid, hoewel we tegenwoordig wel mannelijke sprekers uitnodigen en dat gaat prima. Wanneer er mannen bijkomen voelen deze vrouwen, in wier cultuur het gewoon is dingen voor je te houden, zich niet meer zo vrij om te praten. Hier kijken ze zelf waar hun grens ligt en hebben ze de gelegenheid allerlei opvoedingszaken te bespreken. Wij kunnen ze verwijzen naar instanties en tips geven. Vrouwen gaan daardoor op een andere manier tegen zaken aankijken en dat werkt door in het gezin.”

Lang niet alle scholen hebben Ouderkamers, soms blijft het bij koffieochtenden. Toch wordt het fenomeen volgens De Vries populairder. “Het gaat om een kleine groep moeders, maar daar zit wel een cirkel omheen. Het bezoeken van de Ouderkamer helpt hen ook bij hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld op creatief vlak. Samen iets maken met je kind en daardoor ook thuis met je kinderen bezig zijn is heel belangrijk. Tegelijk is het een bijtankpunt. Ze leren van en lachen met elkaar en doen veel informatie op. Een gelukkige moeder zorgt voor een gelukkig gezin.” Staatssecretaris Dijksma en minister Rouvoet maakten op 28 maart kennis met een Ouderkamer.

Klik hier voor een verslag van het bezoek dat minister Rouvoet (Jeugd & Gezin) en staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) 28 maart brachten aan BredeScholen in Zwijndrecht en Krimpen aan den IJssel. Ze zijn onder meer te gast geweest in een Ouderkamer.

Nieuw boekje

2 mei 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

2 mei 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

2 mei 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

2 mei 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com