‘Onze droom: een BredeSchool die één geheel is’

2 mei 2007

In Deventer droomt de stichting Brede School van een organisatie die niet meer uit losse onderdelen bestaat. Hoe dat zit legt stedelijk coördinator Gea Jansen uit.

Het bestuur van de jonge stichting Brede School in Deventer heeft een droom. “We hebben gebrainstormd over de ideale BredeSchool. Als er een nieuw voorzieningencentrum komt in een herstructureringswijk met een BredeSchool, willen we daar één organisatie van maken waar iedereen onder valt. Wanneer alle deelnemende organisaties afstand doen van hun bevoegdheden bestaat de BredeSchool niet meer uit losse onderdelen die samenwerken, maar is zij één geheel”, zegt Gea Jansen, stedelijk BS-coördinator in Deventer.

“Een dergelijke opzet ben ik nog nergens tegengekomen. Tijdens bestuursvergaderingen is het een steeds weerkerend thema. We hebben de basislijnen uitgezet en werken aan verfijningen. Binnenkort gaan we onze ideeën herschrijven. Je kunt zeggen dat we bezig zijn met het zetten van de eerste stappen, maar de inrichting van de BredeSchool als één organisatie ligt bijvoorbeeld bij het bijzonder onderwijs gevoelig.” Toch is Jansen optimistisch over het uitkomen van de droom. “De ideale BredeSchool is er niet vandaag of morgen, maar zal er uiteindelijk wel komen.”

Niet alleen de stichting Brede School in Deventer is nieuw, ook de coördinerende functie van Gea Jansen bestaat pas sinds 1 januari 2006. “Ik leg verantwoording af aan de stichting, die onder meer bestaat uit de bovenschoolse directeuren van het openbaar en het bijzonder onderwijs (Quo Vadis), de welzijnsorganisatie Carinova en de GGD. “De stichting jaagt ontwikkelingen binnen de BredeSchool aan en zorgt ervoor dat dingen tot stand komen. Dat lukt goed”, aldus Jansen.

Deventer heeft op dit moment vier BredeScholen, die zijn gevestigd in de Rivierenwijk, het Rode Dorp, Zwaluwenburg en Keizerslanden. Een vijfde BS komt eraan. “BredeScholen hebben het imago dat ze alleen in achterstandswijken gevestigd zijn. Zeker in de grote steden, maar veel minder op het platteland. BredeScholen zijn ook in nieuwbouwwijken te vinden. Dan hebben ze vaak een afwijkend profiel, waarbij bijvoorbeeld het stimuleren van talenten centraal staat en er een andere manier van opvang is.”

Jansen houdt zich op dit moment ook bezig met de coördinatie van de opleiding van maximaal twintig mensen die combinatiefuncties moeten gaan vervullen binnen de BredeSchool. Daardoor kunnen scholen dagarrangementen op professionele wijze aanbieden. “We moeten veel activiteiten organiseren om kinderen binnen te houden. Denk aan kunst- en cultuur en sport. Daarnaast moeten we de beste zorg aanbieden, waaronder schoolmaatschappelijk werk.”

Nieuw boekje

2 mei 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

2 mei 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

2 mei 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

2 mei 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com