Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces

9 mei 2007

De manier waarop ouders zich thuis gedragen heeft meer invloed op schoolprestaties dan actieve betrokkenheid bij de school van hun kinderen, blijkt uit onderzoek.

Ouders leveren, als de belangrijkste opvoeders van kinderen, een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden en het schoolsucces van kinderen. De Spectrum-brochure 'Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces' gaat nader in op deze rol van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en de wijze waarop voorschoolse en schoolse voorzieningen het opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders kunnen stimuleren. Deze uitgave, geschreven voor onder meer kindercentra, peuterspeelzalen en basisscholen, biedt handvatten voor de praktijk.

De brochure is gratis te bestellen via het Spectrum Informatiecentrum (e-mail ic@spectrum-gelderland.nl / tel. (026) 384 62 62) of te downloaden.

Nieuw boekje

9 mei 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

9 mei 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

9 mei 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

9 mei 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com