Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces

coursework project 9 mei 2007

follow link De manier waarop ouders zich thuis gedragen heeft meer invloed op schoolprestaties dan actieve betrokkenheid bij de school van hun kinderen, blijkt uit onderzoek.

what is the best essay writing service Ouders leveren, als de belangrijkste opvoeders van kinderen, een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden en het schoolsucces van kinderen. De Spectrum-brochure 'Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces' gaat nader in op deze rol van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en de wijze waarop voorschoolse en schoolse voorzieningen het opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders kunnen stimuleren. Deze uitgave, geschreven voor onder meer kindercentra, peuterspeelzalen en basisscholen, biedt handvatten voor de praktijk.

can you write my essay for me De brochure is gratis te bestellen via het Spectrum Informatiecentrum (e-mail ic@spectrum-gelderland.nl / tel. (026) 384 62 62) of te downloaden.

javhide.com sexsut.com