Onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk zijn één in Het Meesterwerk

28 mei 2007

Het Wereldlokaal in Het Meesterwerk.

Voor sommigen is het nog een droom, maar in BredeSchool Het Meesterwerk in Almere vormen de drie kernactiviteiten – onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk – al vanaf het begin één geheel. "We zijn een organisatie met afdelingen en sturen alle medewerkers als één team aan", zegt algemeen directeur Job van Velsen. "De drie afdelingen hebben elk een inhoudelijk vormgeefster of teamleidster. Zij zijn verantwoordelijk voor de hele jaarplanning, inclusief alle gezamenlijke activiteiten, en bewaken de doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen van 0 tot 12 jaar."

Van Velsen verwacht dat langzaam een organisatievorm ontstaat waarbij alle deelnemende instellingen al hun middelen afstaan aan een geheel nieuwe organisatie, die ook al het personeel in dienst neemt. Het bestuur van die stichting of organisatie kan dan direct op inhoud sturen. "Zover is het hier nog niet. De organisaties die samen Het Meesterwerk vormen hebben mij het mandaat en het vertrouwen gegeven, waardoor we als één geheel kunnen opereren en ik niet alles hoef terug te koppelen. Ook de budgetten zijn samengebracht. De organisaties zijn echter nog wel aparte rechtspersonen, die ook eindverantwoordelijkheid dragen als er op hun gebied iets aan de hand is. Kinderen en ouders merken dat niet", aldus Van Velsen. Hij beaamt dat het afstand doen van hun rechten vaak het moeilijkst is voor organisaties en besturen. "Dat geldt ook voor de politiek. Men heeft de mond vol van het samengaan, maar wanneer puntje bij paaltje komt is de drempel soms wel hoog. Maar dat mag geen rem zijn op deze ontwikkeling. De mensen op de werkvloer willen wel, de organisaties moeten meegaan en gelukkig gebeurt dat steeds vaker."

"We zijn meteen bij de start, zo’n vier jaar geleden, begonnen op deze manier te werken. De ouderraad bestaat vanaf het begin uit ouders van kinderen die onderwijs volgen, de peuterspeelzaal bezoeken of gebruik maken van de kinderopvang. We krijgen geregeld bezoek van buitenaf, om te kijken hoe wij het concept van de BredeSchool als één geheel in de praktijk brengen. Vaak vinden de bezoekers het heel bijzonder wat we doen. Dat sterkt mij, want voor mij is dit de enige weg richting een nieuwe organisatievorm. Ik denk ook dat deze ontwikkeling doorgaat."

Job van Velsen is één der oprichters en eigenaren van de landelijke stichting Etutorium, een moderne leerplaats voor kinderen en jongeren van 0 tot 15 jaar. Vanuit één pedagogische visie worden persoonlijke begeleiding, zorg, coaching en training afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte van ieder kind. "Etutorium biedt een ononderbroken ontwikkelingsproces tot en met de brugklas, dus naadloze aansluiting op de voor het kind ideale vorm van voortgezet onderwijs", aldus Van Velsen. "Vanuit die organisatie is Het Meesterwerk eigenlijk gestart. Als een soort proeftuin en inmiddels merk ik dat veel mensen deze kant opwillen. Acht jaar geleden was het, ver voor de motie Van Aartsen-Bos (2005), voor mij al vanzelfsprekend dat opvang onderdeel moest zijn van een normale onderwijsvoorziening. De opvang zie je hier in Almere, maar ook landelijk veranderen in de richting van activiteitenaanbod en samenwerking. De hele zorgkant, denk aan maatschappelijk werk en verpleegkunde, beschouw ik als de vierde pijler binnen een moderne onderwijsvoorziening." De rol van vrijwilligers binnen de BredeSchool is enorm belangrijk. Van Velsen: "Pas hebben we een wereldlokaal geopend in Het Meesterwerk, dat helemaal past binnen het gedachtegoed van Etutorium (zie de website). Mensen uit de buurt brachten eten mee en iedereen ging met elkaar aan tafel. Dat is geweldig. Dankzij alle vrijwilligers kun je zoveel bereiken en zij zijn zo trots op wat zij doen. Ik hoop dat deze mentaliteit zich via de BredeSchool als een olievlek verspreidt."

Nieuw boekje

28 mei 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 mei 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

28 mei 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

28 mei 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com