Kindertop: ‘BredeScholen bepalen zelf hoe ze er uitzien’

http://be-basic.org/?education=edit-essay&f76=6d 8 juni 2007

buy research papers online http://aggs.school.nz/?education=buy-college-essays ‘Door de verplichte samenwerking tussen kinderopvang en basisschool ontstaan 7.000 BredeScholen’. De meeste deelnemers aan het redactieteam BredeSchool bestempelden deze stelling tijdens de Kindertop als 'onzin'.

http://bredeschool.nl/?education=thesis-only-phd&059=43 “Deze stelling is echt lariekoek”, vindt ook staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) wanneer ze tijdens de discussie binnenloopt. De aanwezige leerkrachten, ouders, professionals en kinderen zijn het er dan al over eens dat BredeScholen wel heel erg smal zijn als ze alleen samenwerken met de kinderopvang. Toch blijken er dan  soms problemen te zijn. Medewerkers van de opvang durven leerkrachten vaak niet aan te spreken, terwijl ‘het een goede ontwikkeling zou zijn wanneer wat ’s morgens in de les wordt geleerd, ’s middags tijdens de opvang een vervolg kan krijgen’. Omgekeerd blijkt het probleem ook te bestaan.
De honderden deelnemers aan  Kindertop in het Mediapark in Hilversum zijn na het plenaire gedeelte in Studio 22 aan de slag gegaan in tien verschillende redactieteams over onderwerpen als opvoeding, jongeren, diversiteit, gezin, gezond leven en ‘tussen wal en schip’. Het uit ongeveer veertig personen bestaande redactieteam BredeSchool discussieert onder leiding van Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende (Ernst en Bobbie) over in totaal zes stellingen, waarop door de meeste deelnemers al voor de top is gereageerd. Programmamakers, onder wie presentatrice/kunstenares Léonie Sazias, luisteren om straks, net zoals dat in de andere redactieteams gebeurt, samen met de deelnemers een filmpje te kunnen draaien dat onderdeel wordt van de Kindertopfilm.
Naar aanleiding van de stelling ‘De verantwoordelijkheid voor de BredeSchool ligt bij de rijksoverheid’ zeggen de deelnemers dat de overheid moet zorgen voor het beleidskader en de middelen en de BredeSchool voor de inkleuring en de inhoud. Of zoals Jan de Haan van de Besturenraad (christelijk onderwijs) het formuleert: “Het kabinet moet stimuleren en randvoorwaarden stellen. De invulling ligt bij ouders, besturen en de school. Daar is geld voor nodig.” Job van Velsen, algemeen directeur van BredeSchool Het Meesterwerk in Almere: “Als de overheid vindt dat opvang bij de BredeSchool hoort, moet zij ook zorgen voor de middelen.” Dijksma: “De BredeSchool is een idee, een concept. Overal zijn er verschillen. Wij willen de BredeSchool steunen en er geld insteken. Niet in bakstenen, maar bijvoorbeeld wel in combinatiefuncties. Het kan niet zo zijn dat Den Haag bepaalt hoe BredeScholen er uitzien. De ideeën van onderop komen.” Eén van de kinderen vraagt zich af of de BredeSchool, die van 07.00-19.30 open is, betekent dat zij voortaan in pyjama moet komen. Dat blijkt een misvatting te zijn en bovendien is van een verplichting gebruik te maken van buitenschoolse opvang geen sprake. Dijksma: “Een BredeSchool is geen bewaarplek voor kinderen. Het is een plaats waar we dingen samenbrengen voor kinderen en anderen.”

online essay proofreader some to write my paper Keurmerk
Een heftige discussie is er ook over de stelling ‘Een keurmerk is een extra stimulans om een BredeSchool te worden’. Bijna driekwart had tevoren aangegeven het daarmee eens te zijn, maar nu komen de twijfels. De conclusie is dat veel deelnemers wel een keurmerk willen, maar dat uitgangspunten (veel) belangrijker zijn.  “Als je niet aan álle voorwaarden voldoet, mag je dan geen BredeSchool zijn?” Duidelijk wordt ook dat kinderen niet altijd beseffen wat een BredeSchool is en, als het aan hen ligt, niet altijd van buitenschoolse activiteiten gebruik willen maken. Jiyar (12), leerling van De Horizon in Delft, is blij met zijn BredeSchool, omdat die ‘leuk, nieuw, modern, luxe en gewoon leuk is’. Guy Schouten (11), leerling van de Westerparkschool in Amsterdam, weet dat er op zijn school extra activiteiten zijn, zoals sport en toneel. “Maar toch wil ik niet de hele dag op school zijn.”

enter site online dissertations 'Wie van de drie?'
De programmakers zijn met de conclusie van de ochtendsessie, met als kernwoorden ‘maatwerk’, ‘behoefte aan kadervorming’ en ‘duurzame samenwerking’, aan de slag gegaan. De kinderen, maar ook de andere deelnemers beleven ’s middags  veel plezier aan het maken van hun filmpje. Een aangepaste versie van het televisiespelletje ‘Wie van de drie?’ uit de jaren zestig en zeventig: ‘Wil de echte directeur van een BredeSchool opstaan?’. Dijksma vraagt aan de kandidaten: “Wat is er nodig voor een BredeSchool?”. Hun antwoorden: “Geld, een gebouw en hulp bij het opzetten ervan.”

hire someone to write my research paper Alle deelnemers aan de Kindertop krijgen de dvd met de complete Kindertopfilm thuisgestuurd. Een leuke herinnering, ook voor de ouders, kinderen, leerkrachten en professionals die aan het redactieteam BredeSchool hebben deelgenomen. Over het algemeen bestempelden ze de Kindertop, aangeboden door de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin, als geslaagd.

Zie ook 'Kindertop: Kabinet trekt extra geld uit voor jeugd en onderwijs'

Kindertop: ‘BredeScholen bepalen zelf hoe ze er uitzien’

8 juni 2007

‘Door de verplichte samenwerking tussen kinderopvang en basisschool ontstaan 7.000 BredeScholen’. De meeste deelnemers aan het redactieteam BredeSchool bestempelden deze stelling tijdens de Kindertop als 'onzin'.

“Deze stelling is echt lariekoek”, vindt ook staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) wanneer ze tijdens de discussie binnenloopt. De aanwezige leerkrachten, ouders, professionals en kinderen zijn het er dan al over eens dat BredeScholen wel heel erg smal zijn als ze alleen samenwerken met de kinderopvang. Toch blijken er dan  soms problemen te zijn. Medewerkers van de opvang durven leerkrachten vaak niet aan te spreken, terwijl ‘het een goede ontwikkeling zou zijn wanneer wat ’s morgens in de les wordt geleerd, ’s middags tijdens de opvang een vervolg kan krijgen’. Omgekeerd blijkt het probleem ook te bestaan.
De honderden deelnemers aan  Kindertop in het Mediapark in Hilversum zijn na het plenaire gedeelte in Studio 22 aan de slag gegaan in tien verschillende redactieteams over onderwerpen als opvoeding, jongeren, diversiteit, gezin, gezond leven en ‘tussen wal en schip’. Het uit ongeveer veertig personen bestaande redactieteam BredeSchool discussieert onder leiding van Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende (Ernst en Bobbie) over in totaal zes stellingen, waarop door de meeste deelnemers al voor de top is gereageerd. Programmamakers, onder wie presentatrice/kunstenares Léonie Sazias, luisteren om straks, net zoals dat in de andere redactieteams gebeurt, samen met de deelnemers een filmpje te kunnen draaien dat onderdeel wordt van de Kindertopfilm.
Naar aanleiding van de stelling ‘De verantwoordelijkheid voor de BredeSchool ligt bij de rijksoverheid’ zeggen de deelnemers dat de overheid moet zorgen voor het beleidskader en de middelen en de BredeSchool voor de inkleuring en de inhoud. Of zoals Jan de Haan van de Besturenraad (christelijk onderwijs) het formuleert: “Het kabinet moet stimuleren en randvoorwaarden stellen. De invulling ligt bij ouders, besturen en de school. Daar is geld voor nodig.” Job van Velsen, algemeen directeur van BredeSchool Het Meesterwerk in Almere: “Als de overheid vindt dat opvang bij de BredeSchool hoort, moet zij ook zorgen voor de middelen.” Dijksma: “De BredeSchool is een idee, een concept. Overal zijn er verschillen. Wij willen de BredeSchool steunen en er geld insteken. Niet in bakstenen, maar bijvoorbeeld wel in combinatiefuncties. Het kan niet zo zijn dat Den Haag bepaalt hoe BredeScholen er uitzien. De ideeën van onderop komen.” Eén van de kinderen vraagt zich af of de BredeSchool, die van 07.00-19.30 open is, betekent dat zij voortaan in pyjama moet komen. Dat blijkt een misvatting te zijn en bovendien is van een verplichting gebruik te maken van buitenschoolse opvang geen sprake. Dijksma: “Een BredeSchool is geen bewaarplek voor kinderen. Het is een plaats waar we dingen samenbrengen voor kinderen en anderen.”

buy essay writing Keurmerk

Een heftige discussie is er ook over de stelling ‘Een keurmerk is een extra stimulans om een BredeSchool te worden’. Bijna driekwart had tevoren aangegeven het daarmee eens te zijn, maar nu komen de twijfels. De conclusie is dat veel deelnemers wel een keurmerk willen, maar dat uitgangspunten (veel) belangrijker zijn.  “Als je niet aan álle voorwaarden voldoet, mag je dan geen BredeSchool zijn?” Duidelijk wordt ook dat kinderen niet altijd beseffen wat een BredeSchool is en, als het aan hen ligt, niet altijd van buitenschoolse activiteiten gebruik willen maken. Jiyar (12), leerling van De Horizon in Delft, is blij met zijn BredeSchool, omdat die ‘leuk, nieuw, modern, luxe en gewoon leuk is’. Guy Schouten (11), leerling van de Westerparkschool in Amsterdam, weet dat er op zijn school extra activiteiten zijn, zoals sport en toneel. “Maar toch wil ik niet de hele dag op school zijn.”

service to others essay 'Wie van de drie?'

De programmakers zijn met de conclusie van de ochtendsessie, met als kernwoorden ‘maatwerk’, ‘behoefte aan kadervorming’ en ‘duurzame samenwerking’, aan de slag gegaan. De kinderen, maar ook de andere deelnemers beleven ’s middags  veel plezier aan het maken van hun filmpje. Een aangepaste versie van het televisiespelletje ‘Wie van de drie?’ uit de jaren zestig en zeventig: ‘Wil de echte directeur van een BredeSchool opstaan?’. Dijksma vraagt aan de kandidaten: “Wat is er nodig voor een BredeSchool?”. Hun antwoorden: “Geld, een gebouw en hulp bij het opzetten ervan.”

Alle deelnemers aan de Kindertop krijgen de dvd met de complete Kindertopfilm thuisgestuurd. Een leuke herinnering, ook voor de ouders, kinderen, leerkrachten en professionals die aan het redactieteam BredeSchool hebben deelgenomen. Over het algemeen bestempelden ze de Kindertop, aangeboden door de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin, als geslaagd.

Zie ook 'Kindertop: Kabinet trekt extra geld uit voor jeugd en onderwijs'

Nieuw boekje

8 juni 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het follow site research thesis hier.

Columns van Job

8 juni 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

8 juni 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 juni 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com