Jaarcongres: ‘BredeSchool let steeds meer op kwaliteit’

28 september 2007

Michiel van der Grinten. Foto Oberon

De groei van de BredeSchool zet door en er is steeds meer aandacht voor kwaliteit. Tijdens het 5e Jaarcongres  BredeSchool - 7 november in de Jaarbeurs in Utrecht – heeft Oberon het Jaarbericht 2007 (met het landelijk beeld en voorzien van de nieuwste feiten en cijfers) en samen met Sardes het nieuwe Handboek BredeSchool (ter ondersteuning van alle ontwikkelingen en processen op locatie) gepresenteerd.

Jaarbericht BredeScholen 2007
“De forse kwantitieve uitbreiding van de BredeSchool is een van de ontwikkelingen die we in het Jaarbericht 2007 signaleren. Nu de opstartfase voorbij is wordt kwaliteit steeds belangrijker en is er aandacht voor de opbrengsten van de BredeSchool. Is er genoeg zorg, zijn de sportieve en culturele activiteiten van voldoende niveau en is de opvang in orde? Maar ook: gebeurt er in BredeSchoolverband genoeg voor de ouders en de wijk? Er zijn zelfs gemeenten, zoals Rotterdam, die keurmerken afgeven. Het aantal criteria waaraan de BredeScholen voldoen is bepalend voor de hoeveelheid subsidie die ze van de gemeente ontvangen”, vertelt Michiel van der Grinten van Oberon, het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau voor de onderwijs- en welzijnssector dat verantwoordelijk is voor onder meer landelijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

“Om goed te kunnen meten wat de Brede School kinderen, hun ouders en de wijk waarin ze wonen oplevert is echter meerjarig onderzoek nodig. Wat we nu hebben is een goede indicatie en een idee van wat het resultaat van deze ontwikkeling kan zijn. We kijken niet alleen naar het primair onderwijs, waar de BredeSchool is begonnen, maar ook naar het voortgezet onderwijs. Tot voor enkele jaren zagen we daar weinig beweging. Veel mensen dachten dat een school  breed was als alle onderwijsvormen – van vmbo tot en met vwo – worden aangeboden. Inmiddels heeft het concept ook daar stevig voet aan de grond gekregen en is sprake van structurele samenwerking tussen verschillende partijen.” Volgens Van der Grinten zijn er wel duidelijke verschillen. “VO-scholen trekken zich, in tegenstelling tot PO-scholen over het algemeen minder aan van gemeentelijk beleid. Het zijn grotere, autonomere organisaties met een eigen beleid, die de zaken graag naar hun eigen hand zetten. Hoe dat precies zit leggen we netjes uit in het Jaarbericht. Daarin is ook te vinden welke processen binnen het voortgezet onderwijs wat opleveren en hoe die voet aan de grond krijgen.”

Jaarcongres
Michiel van der Grinten kijkt terug op een geslaagd Jaarcongres 2007. “Dat is een elk jaar terugkerend feestje waar heel veel mensen op afkomen. We hadden ook dit jaar weer een fantastisch programma. Er was niet echt een thema, het congres was net zo breed als altijd. Alle ontwikkelingen en visies binnen het primair en voortgezet onderwijs zijn aan bod gekomen, met aandacht voor pedagogische inhoud (denk aan passend onderwijs voor kinderen met speciale leerbehoeften, sport, cultuur en ICT, dagarrangementen en combinatiefuncties, maar ook voor gebouwen, architectuur en beheer en samenwerking met welzijnsinstellingen). Ook dit jaar was er een uitgebreide informatiemarkt.”

Staatssecretaris Dijksma spreekt over rijksbeleid en middelen. Van der Grinten: “Ik volg dat beleid met grote interesse. De BredeSchool is een initiatief van de werkvloer en ontstaan in achterstandswijken. Schooldirecteuren stonden met hun rug tegen de muur en moesten met andere instellingen samenwerken om te overleven. Gebaseerd op voorbeelden uit landen als Zweden, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werden dat BredeScholen. Het Rijk heeft het altijd een fantastische ontwikkeling gevonden, maar heeft lang gevonden dat het onderwijs het allemaal zelf maar moest regelen. Inmiddels hebben wethouders van onderwijs de BredeSchool in hun portefeuille en heeft dit kabinet het concept omarmd. Staatssecreatris Dijksma van Onderwijs, Minister Vogelaar van de veertig aandachtswijken, minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en minister Plasterk van OCW, die zich bezighoudt met cultuureducatie, hebben allen hun eigen ambities. Dat heeft wel tot gevolg dat er steeds meer van de BredeScholen wordt verwacht. Ik hoop dat ze in staat zijn alles aan elkaar te knopen, zonder er op de werkvloer gek van te worden.” Scholen (primair - én voortgezet onderwijs) en instellingen rekenen intussen, weet Van der Grinten, heel erg op de gemeenten waarvan ze ondersteunend beleid verwachten.

Handboek
Iedereen die binnen de BredeSchool werkzaam is heeft uitgekeken naar het nieuwe Handboek BredeSchool van Oberon en Sardes, dat eveneens op 7 november is gepresenteerd. “Daarin staan alle vragen en processen. Alles wat wij weten en vinden, ons hele hebben en houwen, stoppen we erin. Nieuwe ontwikkelingen, beheersconstructies, bedrijfsmodellen. Iedereen vindt in dit boek wel iets van zijn gading. We kunnen ongefilterd onze ideeën kwijt en schrijven hoe het volgens ons zou moeten.”

Klik hier voor het verslag van het 5e Jaarcongres Brede School.

Nieuw boekje

28 september 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 september 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

28 september 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

28 september 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com