Breed uitgemeten

26 oktober 2005

Kwaliteit en opbrengsten meten van de brede school. Er wordt steeds meer om gevraagd, maar hoe doe je dat? De bundel Breed uitgemeten poogt een antwoord te geven.

Het vragen om rekenschap is in. Cijfers, resultaten en evaluaties willen we zien. Landelijke, regionale en plaatselijke overheden hebben het tot kernpunt in hun beleid gemaakt. De aandacht voor kwaliteit en opbrengsten heeft gevolgen voor brede scholen, schrijven Frank Studulski en Jo Kloprogge in de inleiding van hun bundel 'Breed uitgemeten - kwaliteit en opbrengsten van de brede school'.

Maar hoe doe je dat, kwaliteit en opbrengsten meten van de brede school? In de bundel staan vijf artikelen die deze vraag moeten beantwoorden. Wat buitengewoon lastig blijkt te zijn: de auteurs komen niet tot panklare oplossingen. Eerder brengen ze kanttekeningen bij het meten van kwaliteit aan, of brengen ze de bedreigingen voor de brede school in kaart. Zo stellen Jo Kloprogge en Lia Mulder vast dat de evaluatie per school moet worden ingericht, en geven ze een schema met mogelijke doelen en instrumenten als vertrekpunt. Maar: 'Het schema overziend, wordt wel duidelijk dat de objectieve bepaling van de meerwaarde van de brede school niet gemakkelijk zal zijn.'

Ook Arjan Dieleman en Marion de Bie beseffen dat het niet eenvoudig is. De grote verscheidenheid in de verwachtingen met betrekking tot de brede school, vormt een obstakel, schrijven ze. 'De grootste bedreiging is dat de brede school wordt verheven tot een medicijn met een breedspectrumwerking.'

Dit soort gedachten hebben minstens zo veel nut als een schijnbaar kant en klaar meetinstrument. Dat zal er waarschijnlijk ook nooit komen. Bij Oberon is het evaluatiemodel brede scholen (EBS) in de maak. Niet voor niets wordt dat een instrument dat elke brede school of bredeschoolgemeente zelf op maat moet maken. In de bundel staat beschreven wat de opzet van het EBS is. Ook hier een kanttekening: 'Het grootste euvel bij de uitvoering van de evaluatie blijkt het ontbreken van eenduidige streefwaarden, oftewel kwaliteitscriteria.'

Frank Studulski & Jo Kloprogge (red.), Breed uitgemeten - kwaliteit en opbrengsten van de brede school; ISBN 90 6665 548 8; uitgeverij SWP; 92 pags; €14,50

Klik hier om direct te bestellen.

Tags

Kwaliteit

Thema's

Samenwerking

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com