Breed uitgemeten

follow 26 oktober 2005

coursework service Kwaliteit en opbrengsten meten van de brede school. Er wordt steeds meer om gevraagd, maar hoe doe je dat? De bundel Breed uitgemeten poogt een antwoord te geven.

english essay helper Het vragen om rekenschap is in. Cijfers, resultaten en evaluaties willen we zien. Landelijke, regionale en plaatselijke overheden hebben het tot kernpunt in hun beleid gemaakt. De aandacht voor kwaliteit en opbrengsten heeft gevolgen voor brede scholen, schrijven Frank Studulski en Jo Kloprogge in de inleiding van hun bundel 'Breed uitgemeten - kwaliteit en opbrengsten van de brede school'.

write my paper canada Maar hoe doe je dat, kwaliteit en opbrengsten meten van de brede school? In de bundel staan vijf artikelen die deze vraag moeten beantwoorden. Wat buitengewoon lastig blijkt te zijn: de auteurs komen niet tot panklare oplossingen. Eerder brengen ze kanttekeningen bij het meten van kwaliteit aan, of brengen ze de bedreigingen voor de brede school in kaart. Zo stellen Jo Kloprogge en Lia Mulder vast dat de evaluatie per school moet worden ingericht, en geven ze een schema met mogelijke doelen en instrumenten als vertrekpunt. Maar: 'Het schema overziend, wordt wel duidelijk dat de objectieve bepaling van de meerwaarde van de brede school niet gemakkelijk zal zijn.'

english essay writing service Ook Arjan Dieleman en Marion de Bie beseffen dat het niet eenvoudig is. De grote verscheidenheid in de verwachtingen met betrekking tot de brede school, vormt een obstakel, schrijven ze. 'De grootste bedreiging is dat de brede school wordt verheven tot een medicijn met een breedspectrumwerking.'

follow site Dit soort gedachten hebben minstens zo veel nut als een schijnbaar kant en klaar meetinstrument. Dat zal er waarschijnlijk ook nooit komen. Bij Oberon is het evaluatiemodel brede scholen (EBS) in de maak. Niet voor niets wordt dat een instrument dat elke brede school of bredeschoolgemeente zelf op maat moet maken. In de bundel staat beschreven wat de opzet van het EBS is. Ook hier een kanttekening: 'Het grootste euvel bij de uitvoering van de evaluatie blijkt het ontbreken van eenduidige streefwaarden, oftewel kwaliteitscriteria.'

admission essay writing services Frank Studulski & Jo Kloprogge (red.), Breed uitgemeten - kwaliteit en opbrengsten van de brede school; ISBN 90 6665 548 8; uitgeverij SWP; 92 pags; €14,50

source link Klik hier om direct te bestellen.

Tags

Kwaliteit

Thema's

Samenwerking
javhide.com sexsut.com