Handboek Brede School 2007

19 november 2007

Handboek Brede School. Michiel van der Grinten en Miriam Walraven (Oberon), Kees Broekhof, Karin Hoogeveen en Frank Studulski (Sardes), 2007, 160 blz., ISBN 978 90 77737 2 24

Het Handboek biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de BredeSchool: inhoud, organisatie, personeel, huisvesting, beheer en financiering. De informatie is samengevat in beknopte teksten. Waar mogelijk wordt verwezen naar andere informatiebronnen, websites en publicaties.

Het Handboek is bedoeld voor managers, projectleiders, coördinatoren, bestuurders, beroepskrachten op de werkvloer en adviseurs van gemeenten, schoolbesturen, scholen, instellingen en woningbouwcorporaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van BredeScholen.

OPZET VAN HET HANDBOEK
Als rode draad presenteert het Handboek een globaal tienstappenplan voor het tot stand brengen van een Brede School voor leerlingen van 0-12 jaar. De stappen worden verspreid over het Handboek verder uitgewerkt.

Het Handboek is opgezet in vijf delen:

Deel 1: Het proces
Het ontwikkelingsproces van een BredeSchool in vier fasen. Per fase wordt aangegeven welke stappen gezet moeten worden om het proces tot een goed einde te brengen. Met praktische tips en verwijzingen naar de thema's en vragen in deel 3.

Deel 2: De partijen
De partijen die zijn betrokken bij de BredeSchool hebben elk een eigen inbreng en eigen belangen. Per sector wordt aangegeven wat de meerwaarde is van deelname aan de BredeSchool en hoe de samenwerking het beste vorm is te geven.

Deel 3: Vragen en antwoorden over de BredeSchool
Alle facetten van het proces komen aan bod. De vragen zijn samengebracht onder de volgende thema's: samenwerking, visie, communicatie & participatie, personeel & organisatie, gebouw & beheer, financiering, monitoring & evaluatie.

Deel 4: Instrumenten
Beschrijvingen van instrumenten die nuttig zijn bij de ontwikkeling van een BredeSchool: convenanten, functiebeschrijvingen, controlelijsten, e.d. Het instrumentarium is afkomstig uit Nederlandse praktijksituaties. Klik hier voor een overzicht van de instrumenten.

Deel 5: Websites en publicaties
Verwijzingen naar informatiebronnen. Een overzicht van relevante websites en publicaties.

DIGITALE VERSIE
Klik hier om de digitale versie van het Handboek Brede School 2007 te downloaden [PDF]

PAPIEREN VERSIE
De papieren versie van het Handboek Brede School 2007 is te bestellen via info@oberon.eu.
Prijs: € 30, inclusief 6% BTW en exclusief verzendkosten.

Nieuw boekje

19 november 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

19 november 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

19 november 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

19 november 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com