‘De breedste mfa van Nederland’ verrijst in Brabants dorp

22 november 2007

Het Brabantse dorp Sint Anthonis telt slechts 4.236 inwoners (de hele gemeente 11.771), maar heeft na de zomervakantie – naar eigen zeggen - wel de breedste multifunctionele accommodatie van Nederland. 

“Een basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een sporthal, een jongerencentrum, een bibliotheek, muziekruimtes, een stichting voor verstandelijk gehandicapte kinderen (Kleur) en een dojo”, somt gemeentelijk woordvoerster Jeannette Posthumus op in een emailbericht aan BredeSchool.nl. “En dit alles is gekoppeld aan een gemeenschapsaccommodatie. We werken veel samen met externe partners, zoals de GGD, de Thuiszorg, het jongerenwerk en het schoolmaatschappelijkwerk. Bovendien zal binnen de BredeSchool een opvoedsteunpunt verrijzen in de vorm van een front office, met als back office het digitale systeem ‘Zorg voor jeugd’ waaraan de meeste in- en externe partners vastzitten.”

“Alle voorzieningen zijn nu verspreid over het dorp”, licht Posthumus toe in een interview. “Er is jaren gesteggeld over de plek waar de nieuwe gezamenlijke accommodatie zou moeten komen. De sporthal, die vernieuwd moest worden, en de gemeenschapsaccomodatie zaten al op de huidige locatie. In eerste instantie zouden die samen met de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de basisschool, die nu nog op andere plekken zitten, de nieuwe BredeSchool vormen. Daarna is de bal gaan rollen en kwamen er steeds meer geïnteresseerden bij. Trimaran (nu Kleur) gaf aan deel uit te willen maken van de BredeSchool om de integratie van kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking makkelijker te maken. Het jongerencentrum, dat nu nog tijdelijk gehuisvest is, en de bibliotheek wilden ook graag intrekken in het nieuwe multifunctionele gebouw.” En dat is nog niet alles. Er komen ook twee grote lokalen voor muziekonderwijs en een dojo van de judosportvereniging. In het midden van het gebouw is een patio voorzien. “Deze BredeSchool is zo breed dat iedereen uit het dorp op de een of andere manier met het gebouw te maken krijgt. We hebben wel eens gekscherend gezegd: ‘Je komt met de wandelwagen binnen en gaat er met de rollator weer uit’.”

Twee bouwheren
De bouw vordert volgens Jeannette Posthumus ‘behoorlijk’. “We hebben onlangs samen met de aannemer en het bouwconsult een rondleiding gehouden met het college van B & W, de raadsleden en de raad van bestuur van de school. Dan merk je hoe groot het complex is. Er zijn twee bouwheren. De school en de gemeente voor alle overige voorzieningen. Inhoudelijk zijn we al een paar jaar geleden om de tafel gaan zitten. Die visieontwikkeling wordt op dit moment nog aangestuurd door een projectgroep, waarin vertegenwoordigers van de basisschool, de welzijnsorganisatie en ik namens de gemeente zitting hebben. Wij worden daarin ondersteund door Giralis, de onderwijsbegeleidingsdienst. Nu al ontwikkelen we via werkgroepen veel gezamenlijke activiteiten om iedereen aan elkaar te laten wennen en om aan elkaars cultuur te snuffelen. Daardoor is het als we straks samen in een gebouw zitten niet helemaal nieuw meer. Er komt bijvoorbeeld een maand voor muziek en dans in samenwerking met de culturele instelling (muziekonderwijs), de buitenschoolse opvang en het sociaalcultureelwerk. De activiteiten hebben zowel tijdens als na schooltijd plaats. De sport en de buitenschoolse opvang hebben al een keer een activiteitenweek gehouden. Alle voorschoolse voorzieningen, de school en de bibliotheek participeren samen in de werkgroep taalstimulering. Verder is er al een werkgroep opvoedondersteuning, waarin we ook met externe partners zoals het schoolmaatschappelijkwerk, de GGD en de Thuiszorg om de tafel zitten. We zijn met in- en externe partners bezig met het organiseren van een opvoedmarkt om ouders/bezoekers te laten zien welke instellingen er straks allemaal onder één dak zitten. Het steunpunt opvoedondersteuning, voorloper van het Centrum voor Jeugd en Gezin, krijgt bijvoorbeeld ook een plekje binnen de BredeSchool.”

Synergie
Binnen de nieuwe BredeSchool houdt elke instelling haar eigen verantwoordelijkheid en kerntaken. “Maar wat gezamenlijk opgepakt kan worden doen we samen en daar moet duidelijk een synergetische werking van uitgaan. Verder gaan we bekijken hoe we combinatiefuncties kunnen vormgeven en natuurlijk moet er een soort BredeSchoolcoördinator komen, die de taken van de projectgroep overneemt. Daar moet de politiek zich nog over buigen en we moeten nog bepalen wat de instellingen daaraan in uren en geld willen bijdragen”, aldus Jeannette Posthumus, wier enthousiasme geen enkel moment inzakt. “Ik heb goede hoop dat alle gebruikers het gebouw halverwege 2008 kunnen betrekken. Vooral voor de kinderen, want daar doen we het natuurlijk grotendeels voor."

Via de website www.masterplan-sintanthonis.nl is de voortgang van de bouw van de BredeSchool te volgen.

Nieuw boekje

22 november 2007

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

22 november 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

22 november 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

22 november 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com